Nyheter –

Grundig gjennomgang av industrigir – prediktivt vedlikehold fra NORD DRIVESYSTEMS på Hannover Messe

På Hannover Messe 2018 vil NORD DRIVESYSTEMS gi en livedemonstrasjon av muligheten med prediktive vedlikeholdskonsepter for service av industrigir. NORD vil sette opp et testmiljø med to industrigir, der de kan simulere forskjellige driftstilstander.

Hanover Fair 2018

Bargteheide , 2018-04-19

NORD DRIVESYSTEMS illustrerer mulighetene innen digitalisering for drift og service av industrigir på stand H31 i hall 15 på Hannover Messe , med en fungerende modell med to MAXXDRIVETM-industrigir utstyrt med vibrasjons- og temperatursensorer. Simuleringen illustrerer blant annet hvordan intelligent, digitalt nettverksbasert systemdesign kan forhindre uventet nedetid og bevare verdien på anlegg og maskiner. I tillegg kan dette bidra til å redusere vedlikeholdskostnadene og forenkle planleggingen av service.

I et prediktivt vedlikeholdskonsept , blir referansetilstanden, i en læringsfase, registrert på grunnlag av kjente komponentdata. Ved hjelp av intelligente algoritmer, kan driftstilstanden deretter sammenlignes med referansetilstanden i sanntid. Dette gjør det mulig å trekke presise konklusjoner om tilstanden til alle komponentene i girenheten. Ved avvik blir det automatisk opprettet advarsler via skyen, slik at service kan planlegges i god tid. De loggførte og analyserte dataene er tilgjengelige i et webgrensesnitt. NORD vil på messen bruke rullelagre med forskjellige typer skader for å demonstrere systemet for de besøkende.