Nyheter –

Enkel skalering av NORD-omformernes funksjoner

Flere og flere drivfunksjoner kan gjøres desentralisert via funksjonene for programvare- eller maskinvarekontroll på NORDs frekvensomformere. Dette er ikke bare kostnadseffektivt og reduserer antallet varianter av de forskjellige omformertypene; det gjør det også mulig for brukeren å gjøre parameteriseringer uten spesielle ferdigheter innen programmering.

Software to configurate freqency inverters - NORD CON Software zur Paramatrisierung von Frequenzumrichtern - NORD CON

Bargteheide , 2018-06-11

Med moderne drivteknologi fra NORD DRIVESYSTEMS kan man nå enkelt parameterisere og programmere kompliserte bevegelsessekvenser. Et eksempel på dette er POSICON, en allsidig funksjon som setter omformeren i stand til å administrere posisjoneringsoppgaver. Ved å koble en motormontert inkrementell pulsgiver og/eller en absolutt-pulsgiver til drevet kan POSICON gjøre standard NORD-drev til svært presise posisjoneringsdrev.

I tillegg har nesten alle desentraliserte NORD-drev en intern PLC som gir mulighet til å programmere og kjøre programvarefunksjoner, prosesskontroll eller overvåkings- og analyseprogrammer. Tilsvarende bevegelsessekvenser kan også tilordnes med bevegelsesmoduler. Typiske funksjoner, som PLC-inspirerte bevegelseskontrollmoduler, kan enkelt tilordnes i applikasjonsutviklingsfasen. Det brukervennlige og intuitive NORD CON er et gratis programmeringsverktøy som er tilgjengelig for konfigurasjonen.