Nyheter –

Dypt ned ved stor høyde: NORD-industrigirenheter lykkes i et stort byggeprosjekt

I forbindelse med prosjektet "Linthal 2015" ble det underjordiske sentralkammeret i et nytt kraftverk med pumpet lager bygget i en høyde på rundt 1700 m – 600 m dypt inne i de sveitsiske alpene. Med en ekstrem helling på 45 grader og en høydeforskjell på ca. 180 m transporterte transportbåndsystemer 500 tonn med utgravd materiale per time, døgnet rundt. Transportbåndene ble drevet av NORD industrigirenheter .

Bargteheide , 2019-04-01

Det underjordiske sentralkammeret er kjernen i det gigantiske utvidelsesprosjektet. Det består av et 150 m langt, 30 m bredt maskinkammer med en maksimalhøyde på 53 m samt et separat transformatorhvelv, ca. 130 m langt, 20 m bredt og 25 m høyt. Utgravingsarbeidet for de to kamrene ble utført kontinuerlig, dvs. 24/7 i tre-skift. Hver dag ble ca 800 m³ steinmasser fjernet fra fjellet, og i alt ble nesten 2 445 000 m³ gravd ut fra begge kamrene.

NORD industrigirenheter ble brukt i transportbåndsystemene som ligger i det sentrale området i byggeprosjektet "Linthal 2015". To "S-transportbånd" transporterte 500 tonn materiale per time over en avstand på ca. 260 meter. Det utgravde materialet ble deretter transportert ned til et knuseanlegg. Dette transportbåndet ble drevet av en NORD industrigirenhet med bremsekontroll som samtidig genererte elektrisitet. På det andre transportbåndet ble det knuste materialet transportert opp til grusanlegget, der det ble lagret til det var behov for det til videre bearbeiding.

Lederen for anleggsfirmaet er svært fornøyd med NORDs produkter og tjenester . Den høye leveringsevnen ble spesielt rost: Det gikk bare 10 uker fra bestilling til levering. Det utmerkede forholdet mellom pris og ytelse, optimal rådgivning og den høye kvaliteten på NORD-produktene ble også kommentert positivt.