Nyheter –

NORDAC PRO SK 500P – Innovative maskin- og applikasjonsomformere

NORDAC PRO SK 500P styreskapomformere kan leveres i fire versjoner: som grunnleggende eller maskinomformere med en grunnleggende funksjon og effektområde, og som en avansert versjon, eller som applikasjonsomformere med utvidede grensesnitt og alternativer.

Bargteheide , 2020-07-06

Den nye NORD omformerløsningen til styreskapinstallasjoner kan leveres som en maskinomformer (SK 500P) og som en applikasjonsomformer (SK 530P og SK 550P). I motsetning til den fullt utstyrte applikasjonsomformeren er maskininomformeren en økonomisk optimert enhet med redusert antall grensesnitt som utfører funksjonelt krevende oppgaver som integrert PLS, lukket krets-styring og posisjonering. SK 530P har også et SD-kortspor, USB-grensesnitt, kodergrensesnitt og mulighet for utvidelse via en valgfri SK CU5-modul.

Fullt utstyrt applikasjonsomformer

Krevende kundeapplikajoner, f.eks. i et Ethernet-nettverk, stiller høyere krav til frekvensomformeren. SK 550P applikasjonsomformeren oppfyller disse kravene perfekt. Et universelt Ethernet-grensesnitt i sanntid gir mulighet for maskinvarestandardisering, uavhengig av kundens styresystem, landet eller sluttbrukeren. Applikasjonsomformeren kommer allerede med et imponerende antall I/O-signaler. Hvis det er behov for flere grensesnitt, kan et valgfritt multikort med fire flere digitale innganger eller utganger legges til. Dersom en applikasjon krever sekvensiell utførelse av flere akser, f.eks. i automatiske parkeringssystemer, lagemagasiner eller dreiebord, kan én enkelt applikasjonsomformer overta den sekvensielle posisjoneringen av disse aksene.