Nyheter –

NORD 4.0-KLAR: Drivteknologi for automatisert produksjon i IIoT-alderen

Maskin- og anleggskonstruksjoner som virkelig lever opp til det tyske "Industrie 4.0"-rammeverket og det lignende konseptet "Industrial Internet of Things" (IIoT) med utmerket fleksibilitet og funksjonalitet. Drevene må integreres sømløst i kommunikasjonsnettverk, sørge for effektiv databehandling og støtte modulbaserte, desentraliserte kontrollkonsepter.

4.0 ready

Bargteheide , 2015-11-24

Med lanseringen av konseptet " NORD 4.0 READY ", leverer den tyske produsenten NORD DRIVESYSTEMS nå skalerbare, elektriske drivsystemer og programvare for å dekke alle applikasjoner, fra enkle sensorer og aktuatorer til avanserte, nettverksbaserte systemer.

Anvendelige drivregulatorer på opptil 22 kW med lavt vedlikeholdsbehov er tilgjengelige for synkrone motorer og induksjonsmotorer, noe som dekker en stor andel av industrielle applikasjoner. Med kraftige prosessorer og en innebygget PLC, kan frekvensomformerne håndtere avanserte kontrollprosesser, selvstendig respondere på prosesstilstander og til og med rette opp i funksjonsfeil. Omformerens PLC behandler data fra tilkoblede sensorer og aktuatorer og leverer driv- og applikasjonsrelaterte data av høy kvalitet til kontrollrommet og andre nettknutepunkter. Drivenheter kan danne grupper for å løse bestemte oppgaver, for eksempel synkronisering av hastighet eller posisjoner. Forhåndsdefinerte parametersett for hundrevis av vanlige funksjoner i samsvar med PLC open-kontrollmoduler, legger til rette for utvikling av applikasjoner. NORD er en komplett leverandør av drivsystemer, og produserer både omformere, motorer og girenheter. Den tyske produsenten leverer komplette drivsystemer til anlegg over hele verden – monterte, parameteriserte og klare til bruk – med standardiserte kabler (1 stk. strøm og 1 stk. data) for effektiv idriftsetting.