Nyheter –

Prediktive vedlikeholdskonsepter fra NORD

Med drivverksløsningene fra NORD DRIVESYSTEMS kan drivverks- og statusdata registreres regelmessig eller permanent for å optimere driftssikkerheten og effektiviteten til anlegg og maskiner. Basert på denne informasjonen kan også konsepter for prediktivt vedlikehold utvikles.

Marketing

Bargteheide , 2020-01-27

Målet med prediktivt vedlikehold er proaktivt å vedlikeholde maskiner og utstyr og oppdage endringer på et tidlig stadium for å redusere nedetid og øke effektiviteten til hele anlegget. Et statusorientert vedlikehold erstatter det tradisjonelle tidsbaserte vedlikeholdet Registrering og forebygging av ikke-tillatte driftstilstander på et tidlig tidspunkt bidrar til å unngå uplanlagte nedetider og maskinsvikt. Prediktivt vedlikehold gjør det mulig å forhåndsplanlegge nedetid for maskineri og produksjon, basert på ekte data fra drivverk prosesser.. NORD DRIVESYSTEMS bruker en drivverksbasert tilnærming der intelligente algoritmer og virtuelle sensorer overfører informasjon fra tilstandsovervåking til prediktivt vedlikehold. Et eksempel er sensorløs fastsetting av optimal tid for oljeskift basert på oljetemperaturen Dette er basert på at oljetemperaturen er en nøkkelfaktor for oljealdring i gir. Denne informasjonen kombinert med tilgjengelige girparametere og spesifikke driftsparametere gjør det mulig å beregne tiden for oljeskift nøyaktig.