SK 250E - NORDAC LINK - Frekvensomriktare-FDS

Enkel att installera

 • Effekt: 0.75 - 10 HP
 • Protection class: IP55, IP65
 • Fältinstallation
 • Enkel installation och underhåll med snabbkopplingar
 • Kan konfigureras fritt för just dina behov
Spänning: 3~380-500V
Kontrollterminaler: 5 DI / 2 DO / 2 AIN (can also be used as DI)
Omkodargränssnitt: HTL, CANopen

NORDAC LINK vår behändiga omriktare för flexibel decentraliserad installation. NORDAC LINK kan konfigureras fritt beroende på tillämpningsområde och önskemål vilket gör att den passar väldigt många olika applikationer. Enhetens många snabbkopplingar gör den enkel och snabb att installera. Driftsättning och service av systemet kan utföras snabbt via en integrerad omkopplare för underhållsläget och en lokal manuell styrfunktion. NORDAC LINK kan integreras i alla vanliga bussystem.

 • Flexibel decentraliserad installation
 • För drift av synkron- och asynkronmotorer

 • Enkel och snabb installation och underhåll med snabbkopplingar Underhållsläge och lokal manuell drift kan väljas till
 • Högprecisionsstyrning med variatordrift
 • Fyrkvadrantdrift
 • Integrerad bromslikriktare för motorbromsstyrning
 • PLC-funktionalitet för funktioner nära drivenheten (PLC on Board)
 • Energisparfunktioner för delbelastad drift
 • Verktyg för styrning och parameterisering och enkel parameterstruktur
 • Integrerat linjefilter som uppfyller alla krav på elektromagnetisk kompatibilitet
 • Styrning och återkopplad reglering
 • POSICON - Integrerad positioneringsläge och synkronisering
 • STO och SS1 – integrerade säkerhetsfunktioner
 • Belastningsövervakning
 • Funktioner för hiss- och lyftanordningar
 • Master / Slave-drift

 • Intralogistik
 • Allmän materialhantering
 • Förpackningsindustrin
 • Livsmedelsindustrin

 • AS-gränssnitt
 • CANopen
 • DeviceNet
 • Profibus DP
 • EtherCAT
 • Ethernet/IP
 • Profinet
 • Powerlink

NORD CON

NORD CON