Uutiset –

Mitkä ovat digitaalisaation haasteet?

Miten digitaalinen murros vaikuttaa työntekijöihin? Mitä voimme tehdä hälventääksemme pelkoja ja saadaksemme potentiaalit optimaalisesti käyttöön? Näitä kysymyksiä käsiteltiin viimeisimmässä HanseBelt-työnantajaryhmän työkokouksessa. NORD DRIVESYSTEMS, yksi perustajajäsenistä, on jo ottanut käyttöön “tulevaisuuden työpaikka” -konseptin pääkonttorissaan.

news_hansebelt_nord_drivesystems

Bargteheide , 2017-08-08

Sen yhteydessä kokoonpanotyöntekijöitä tuetaan esimerkiksi laajennetun todellisuuden sovelluksilla ja 3D-animaatioilla, tai tilausten keräilyssä voidaan hyödyntää puheohjausta. Näillä toimenpiteillä NORD DRIVESYSTEMS pyrkii edelleen parantamaan laatuaan ja tehostamaan tuotantoaan – tavoitteena on päästä kokonaan eroon virheistä. Tulevaisuuden työpaikka on vain yksi esimerkki digitaalisesta murroksesta, jonka keskellä monet työpaikat ovat juuri nyt. HanseBelt-työnantajaryhmän jäsenet keskustelivat Lyypekin työkokouksessaan heinäkuun alussa siitä, miten tästä muutoksesta voidaan tehdä menestystarina. Yksi päänäkemyksistä oli, että tietoisuutta inhimillisestä osatekijästä digitaalisessa murroksessa on lisättävä. Yritysten johtoportaissa vaaditaan erityisiä sosiaalisia taitoja, jotta työntekijät voivat tuntea, että heidän pelkonsa ja huolenaiheensa otetaan vakavasti. Kokouksen osallistujat tutkivat useissa työpajoissa tapoja ja keinoja saada työntekijät osallisiksi muutosprosesseihin. “Suuri kiinnostus tapahtumaa kohtaan osoitti, että tuotantoprosessien digitalisoituminen on tärkeä aihe,” summaa Jan-Willem-Roes, HanseBeltin “Corporate Culture” -työryhmän vetäjä.

Lue lisää