Räjähdyssuojatut moottorit

Optimaalinen suojaus

NORDin räjähdyssuojatut moottorit kattavat tehoalueen 0,12 – 30 kW ja täyttävät kaikki vaativien eurooppalaisten ATEX-direktiivien vaatimukset.

Pölyräjähdyssuojatut

Räjähdyssuojatut moottorit

 • Tehoalue: 0,12–22 kW
 • Hyötysuhdeluokat: IE1 ja IE2

Kaasuräjähdyssuojatut

Räjähdyssuojatut moottorit

 • Tehoalue: 0,12–22 kW
 • Hyötysuhdeluokat: IE1 ja IE2

Räjähdyssuojatut sähkömoottorit

Räjähdysvaarallisilla alueilla järjestelmien ja komponenttien on täytettävä käyttömaan soveltuvat kansalliset säädökset. EU:ssa se tarkoittaa direktiiviä 2014/34/EU. NORDilla on vuosikymmenten kokemus suojauksesta kaasu- ja pölyräjähdyssuojatuista moottoreista. Tarjoamme erityisen vankkarakenteisia sähkömoottoreita teholuokissa 0,12 – 200 kW juuri tätä käyttöaluetta varten.

Räjähdyssuojausvaatimusten lisäksi näiden moottorien on täytettävä myös vaatimukset, joita ei eritellä räjähdyssuojauksen osalta, kuten Ecodesign-, EMC- ja RoHS-direktiivi.

Euroopan markkinoita varten valmistettavien moottorien lisäksi NORD tarjoaa räjähdyssuojattuja moottoreita myös maailman muille alueille, esim. Venäjä, Yhdysvallat tai IEC EX -standardin mukaisesti.

Nämä moottorit on tehokkaasti suojattu räjähdystä vastaan ja ne rakennetaan erityisesti pöly- ja kaasuräjähdykselle alttiita ympäristöjä varten. Räjähdyssuojattuja moottoreitamme käytetään useissa käyttökohteissa, esim. pumput, sekoittimet tai nostolaitteet.Nämä moottorit on tehokkaasti suojattu räjähdystä vastaan ja ne rakennetaan erityisesti pöly- ja kaasuräjähdykselle alttiita ympäristöjä varten. Räjähdyssuojattuja moottoreitamme käytetään useissa käyttökohteissa, esim. pumput, sekoittimet tai nostolaitteet.

NORDin räjähdyssuojatut moottorit: Varma valinta

 • Luja rakenne
  Räjähdyssuojattuja moottoreitamme voidaan käyttää kategorian 2D tai 3D pölypitoisissa ympäristöissä (tilaluokat 21 ja 22) sekä kategorian 2G tai 3G kaasupitoisissa ympäristöissä (tilaluokat 1 ja 2).
 • Laatu
  NORD toimii läheisessä yhteistyössä Physikalisch-Technischen Bundesanstaltin (PTB) ja DEKRA EXAM GmbH:n kanssa pitääkseen tuotannon laadun, tarkastuksen ja itse tuotteet korkeimmalla mahdollisella tasolla. Kaikilla kategorian 2 moottoreilla on tyyppitarkastustodistus.
 • Tietotaito
  NORDilla on vuosien kokemus kaasu- ja pölyräjähdyssuojausta vaativista ympäristöistä. Olemme yli vuosikymmenen ajan valmistaneet räjähdyssuojattuja moottoreita, jotka täyttävät tiukimmatkin vaatimukset.

Pölyräjähdyssuojatut käytöt
Myllyissä, elintarviketeollisuudessa tai lääketeollisuudessa: Näissä käyttökohteissa saattaa ilmetä pölyräjähdykselle alttiita ympäristöjä. Jotta tulipalot tai räjähdykset voidaan estää luotettavasti, Euroopassa käytettävien moottorien on täytettävä standardin EN 60079-31 ja syttymissuojausluokan tD vaatimukset.

Lue lisää pölyräjähdyssuojattujen sähkömoottoriemme hyödyistä.
Lisätietoja

Räjähdyssuojatut moottorit kaasupitoisiin ympäristöihin
Tehokas räjähdyssuojaus on tärkeä myös käytöissä, joita käytetään syttymisvaarallisissa kaasupitoisissa ympäristöissä. Tästä syystä NORD valmistaa erityisesti näihin kohteisiin räjähdyssuojattuja moottoreita, jotka täyttävät EU-direktiivin 2014/34/EU tiukat vaatimukset. Tarjoamme näitä käyttöjä syttymissuojattuina tyyppeinä "Parannettu turvallisuus" (e), "Räjähdyspaineen kestävä kotelointi" (d/de) sekä "Kipinöimätön rakenne" (n) näille moottoreille korkeassa hyötysuhdeluokassa IE2.

Alueille, joissa on sekä pöly- että kaasuräjähdyksen vaara, toimitamme pyydettäessä yhdistetyllä suojauksella varustettuja käyttöjä.