Energiatehokkaat

Käyttölaitteiden energiankulutus

Teollisuussovellusten sähköenergiasta 30–40 % kuluu sähkökäytöissä. Hyötysuhteen optimointi – joka käsittää koko käyttölaitejärjestelmän sovelluksineen ja prosesseineen – on merkittävä tekijä: säästöpotentiaali on tyypillisesti luokkaa 30–60 %.

Find further information here: