Baumalog

Käyttöratkaisut varastotoimintojen automatisointiin

Baumalog Sp. z o.o:n toimittamat ratkaisut toivat tuntuvaa helpotusta Retech Sp. z o.o:n metalliprofiilien varastointi- ja kuljetusprosesseihin Puolassa. Baumalog luottaa ratkaisuissaan NORDin tuotteisiin.

 - - Polnisch -
 - - Polnisch -

Asiakasesittely

Baumalog on puolalainen koneenrakennusyritys, joka valmistaa automatisoituja varasto- ja kuljetusratkaisuja monille toimialoille. Yritys on keskittynyt erityisesti suunnittelemaan, valmistamaan ja asentamaan automatisoituja ratkaisuja metalliprofiilien ja -tankojen sekä muiden materiaalien työstöprosesseihin ja tehostamaan sisälogistiikan toimintoja materiaalivirtojen optimoimiseksi niin tuotannossa kuin keräilyssä ja logistiikassakin. Baumalog on myös italialaisen Modulan automaattisten hyllystöhissien sopimustoimittaja Puolassa.

Baumalog luottaa kaikissa varastoautomaatioratkaisuissaan NORDin vaihteisiin. NORD-vaihteiden etuja ovat yrityksen mukaan mm. hyvä hyötysuhde, luotettavuus, hiljaisuus, tuotevalikoiman laajuus ja asennuksen helppous. Baumalog on jo vuosien ajan käyttänyt tuotteissaan myös NORDin käyttöratkaisuja eli taajuusmuuttajia ja vaihdemoottoreita, jotka ovat tunnettuja hyvästä hyötysuhteestaan ja ehdottomasta luotettavuudestaan.

 - - Polnisch -

Projektikuvaus

Tuotannossa käytettävien komponenttien varastointi on suuri haaste kaikille tuotantolaitoksille. Mitä suurempi tuotteiden kysyntä on, sitä korkeampia vaatimuksia kohdistuu varastonhallintaan ja sitä tärkeämpää tekniikan luotettavuus on – kaiken on toimittava ongelmitta. Varasto- ja kuljetustehtävien automatisoinnin avulla tuotantopotentiaalia voidaan kasvattaa huomattavasti ja parantaa samalla työturvallisuutta.

Markkinoilla on saatavana monenlaisia yksilöllisiä, huippumoderneja ratkaisuja, joissa hyödynnetään viimeisintä robotti-, automaatio- ja tietoteknologiaa. Automaattisen varastojärjestelmän onnistunut toteutus tehostaa logistiikan prosesseja, vähentää inhimillisten virheiden mahdollisuutta ja nopeuttaa asiakastilausten läpimenoaikoja.

 - - Polnisch -

Käyttöratkaisut

Automaattinen putki- ja profiilivarasto

Automaattinen putki- ja profiilivarasto suunniteltiin tilaajan konkreettisten toiveiden pohjalta. Kahdeksan metrin korkuisessa varastossa kantavan rakenteen muodostavat kaksi hyllyrivistöä. Niissä kussakin on viisi pylvästä ja 68 liikkuvaa varastotasoa, joiden mitat ovat 6 200 x 450 x 600 mm ja kantavuus 1 750 kg. Kokonaisuuteen sisältyy myös asianmukainen ohjausjärjestelmä. Järjestelmään on liitetty liikkuva kuormausasema, joka mahdollistaa profiilien kuormaamisen hallin ulkopuolella ja kuljettamisen halliin, sekä kaksi liikkuvaa purkuasemaa, jotka käsittelevät profiileja hallissa yhteistyössä siltanosturien ja laserleikkurien kanssa. Kaikki toimii täysin automaattisesti. Tarvittavat tuotteet kuljetetaan purkuasemalle käyttäjän ohjausyksiköstä antaman komennon perusteella. Baumalogin toimittamia varastopylväitä sekä kuormaus- ja purkuasemia käytetään kuudella NORD-vaihteella.

 - - Polnisch -

NORD on maailman johtavia mekaanisten ja elektronisten vaihteiden valmistajia. Sen valikoimaan sisältyvät vaihdemoottorit, teollisuusvaihteet, taajuusmuuttajat, moottorin käynnistimet ja hajautetut käyttöratkaisut. Lisäksi NORD toimittaa älykkäitä mekaanisia ja sähkökäyttöisiä ratkaisuja joustavien varastoautomaatioratkaisujen toteutuksiin. Toimitusajat ovat lyhyet ja hintataso kilpailukykyinen. Tässä esiteltävään kohteeseen NORD toimitti kuusi vaihdemoottoria, joiden teho oli 0,75–3 kW.

Mekaanisten ratkaisujen ohella Baumalogin suunnittelemassa automaattisessa varastossa käytetään myös elektronisia käyttöratkaisuja. Vaihdemoottoreita ohjataan NORDAC PRO -taajuusmuuttajilla. Monipuoliset jäähdytysvaihtoehdot takaavat optimaalisen lämmön poisjohtamisen. Paikoitusmoduulin avulla käyttöakselit voi paikoittaa sekä itsenäisesti ylätason ohjausjärjestelmästä riippumatta että toisiinsa suhteutetusti. Kohteessa käytetyt NORD-tuotteet varmistavat liikkuvuuden joka suuntaan ja kaikin mahdollisin tavoin. Vaihteilla käytetään korkeavarastojen välistä, kiskoilla kulkevaa hyllystöhissiä ja pystykuljetinta nimikkeiden ottamiseen hyllystä ja hyllyttämiseen. Niillä myös liikutetaan hyllyjä vaakasuunnassa sekä pystykuljettimia suhteessa varastopylväisiin.

Vaihteilla ohjataan niin ikään rakennuksen ulkopuolella sijaitsevia kuormaus- ja purkuasemaa sekä sen sisällä olevia purkuasemia, joista materiaalit toimitetaan laserleikkurille. Retechin profiilien varasto- ja kuljetusprossien automatisointi paransi tuotantoprosessia ja työturvallisuutta huomattavasti. Korkealaatuisten komponenttien, kuten NORDin vaihteiden, käyttö varmistaa osaltaan kokonaisjärjestelmän sujuvan ja häiriöttömän toiminnan.

Normimoottorit

Oikosulkumoottorit

  • Teho: 0.16 HP - 75 HP
  • Globaalit hyväksynnät
  • Hyötysuhdeluokat: IE1, IE2, IE3, IE4

Baumalog Sp. z o.o. - Automated Storage Processing CS0042 - Baumalog Sp. z o.o. - Automated Storage Processing


Baumalog Sp. z o.o. - Automated Storage Processing CS0042 - Baumalog Sp. z o.o. - Automated Storage Processing
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

Lue lisää aiheesta: