NORDAC FLEX SK 200E -taajuusmuuttaja

Lisää joustavuutta, vähemmän kustannuksia

 • Tehoalue: 0,25–22 kW
 • Kotelointi: IP55, IP66
 • Seinä- tai moottoriasennus
 • Äärimmäinen joustavuus moduulirakenteen ansiosta
Lisättävä moottorin koko: Oikosulkumoottorit (AC), Synkronimoottorit (AC)

NORDAC FLEX on NORDin joustavin taajuusmuuttaja. Se on skaalautuvien toimintojen ansiosta mukautettavissa yksilöllisesti kaikkiin käyttösovelluksiin. NORDAC FLEXin asennus ja huolto onnistuvat helposti ja nopeasti, sillä toiminnot ovat monipuolisia ja parametrit siirrettävissä vaivattomasti EEPROM-muistin kautta.

 • Tehoalue: 0,25–22 kW
 • Yksivaiheinen 110–120 V, yksi-/kolmivaiheinen 200–240 V, kolmivaiheinen 380–500 V
 • Kotelointi: IP55, IP66
 • ATEX-vyöhyke 22 3D
 • Seinä- ja moottoriasennus
 • Turvatoiminnot
 • Pistoliitettävät SK CU4- ja SK TU4 -ohjausmoduulit
 • SK CU4- ja SK TU4 -laajennusmoduulit

 • 4 x digitaalinen tulo, 2 x digitaalinen lähtö, 2 x analoginen tulo
 • I/O-laajennus lisävarusteena
 • Turvatoiminnot: STO, SS1, SLS, SSR, SDI, SOS, SSM ja PROFIsafe
 • Ethernet-rajapinta on laajennettavissa kutakin lisämoduulia varten
 • Enkooderirajapinnat: HTL, CANopen
 • Yhdenmukainen parametrirakenne kaikkien NORD-taajuusmuuttajien kanssa
 • Parametrointi pistoliitettävän ohjausmoduulin, NORDCON-ohjelmiston tai sovelluksen kautta
 • 4 parametritietuetta suoraan valittavissa
 • Integroitu jarrun tasasuuntaaja moottorin jarrun ohjausta varten
 • Moottorin jarrun ohjaus, nostolaitetoiminto
 • Nelikvadranttikäyttö integroidun jarruhakkurin yhteydessä
 • PLC-ominaisuudet käyttölaitteiden toimintoja varten
 • Jännite- ja taajuusvalvonta, virtavektorivalvonta avoimen ja suljetun silmukan ohjauksessa
 • Tarkkuussäätö ja hyvät ylikuormitettavuusominaisuudet synkroni- ja asynkronimoottorien yhteydessä
 • Integroitu POSICON-paikoitustila ja synkronoitu käyttö
 • Integroitu linjasuodatin

NORDCON

NORDCON

Symach-lavaajaSymach-lavaaja

Dynaamista lavoitusta

Lavaajilla on tuotanto- ja jakeluprosesseissa tärkeä tehtävä. Niiden täytyy toimia sujuvasti, jotta tuotevirta ei keskeydy, ja sopeutua erilaisten tuotteiden käsittelyyn ja erilaisiin käyttökohteisiin. Hajautetuilla NORD SK 200E -taajuusmuuttajilla varustetut energiaa säästävät vaihdemoottorit ohjaavat SYMACH-lavaajien liikkeitä hienostuneesti

Hampurin lentokenttä

Matkalaukkujen kuljetusjärjestelmä Hampurin lentokentällä

Hampurin lentokentällä on kilometreittäin kuljetinhihnoja. Niitä käytetään matkatavaroiden käsittelyalueella yhdistelyyn, syöttämiseen, säilyttämiseen ja lajitteluun. Toiminnan kannalta on tärkeää, että kuljetus ja varastointi on järjestetty tehokkaasti. Tehokkaaseen moottoriteknologiaan perustuva kuljetinjärjestelmän luotettavuus ja virheiden välttäminen ovat ratkaisevan tärkeitä. NORDin toteuttama ratkaisu täyttää myös asiakkaan huollon ja kunnossapidon tarjoajille asettamat vaatimukset.