Uutiset –

Vaihdeteknologiaa Hannoverin messuilla: tilan seuranta ja ennakoiva kunnossapito

NORD esitteli tänä vuonna Hannoverin messuilla ennakoivaa kunnossapitoa tukevia vaihteita, joissa on monipuoliset tilanseurantaominaisuudet.

predictive_maintenance

Bargteheide , 2016-06-16

NORD käyttää integroidulla PLC-ohjaimella varustettuja taajuusmuuttajia ja valvoo koko vaihdejärjestelmää, analysoi anturien tietoja ja arvioi järjestelmän tilaa älykkäiden algoritmien avulla. Teollisuusvaihteen tilan valvonta perustuu antureihin ja erityiseen arviointiteknologiaan. Tärinä- ja öljyanturit antavat jatkuvasti tärkeää tietoa kulumisesta. Tärinäanalyysin avulla voidaan tehdä laakereiden ja vaihteiston tilaa koskevia johtopäätöksiä, ja öljyanalyysilla voidaan selvittää, milloin voiteluaine on aika vaihtaa.

”Virtuaalisen tunnistuksen” malli osoitti, että ennakoiva kunnossapito on mahdollista myös ilman ulkoisia antureita ja niiden aiheuttamia huomattavia kustannuksia. Tässä esimerkissä taajuusmuuttaja kokoaa vaihteen järjestelmien prosessidatan ja laskee kunnossapidon ajankohdan algoritmilla, jossa otetaan huomioon myös tuotetiedot ja vuosikymmenien kokemuspohjainen tieto kyseessä olevasta käyttökohteesta. Toiminta perustuu tehdasautomaation kunnonvalvonnan kenttäväyläriippuvaiseen referenssiarkkitehtuuriin, jonka Saksan insinööriliitto on määritellyt teknisessä määräyksessään 24582. NORD on tarkistanut huolellisesti, että laskennalliset arvot vastaavat todellisten laboratoriomittausten tuloksia ja kehittänyt algoritmia edelleen, jotta se edustaisi vaihteen todellista tilaa mahdollisimman hyvin. Ohjelmistodiagnostiikka on erittäin tehokas ratkaisu, joka soveltuu käytettäväksi myös pienissä vaihteissa. Uusi muuttajatoiminto saa asiakkaiden tuotteet kestämään pidempään, parantaa niiden käytettävyyttä ja pienentää kunnossapitokustannuksia.