NORD ECO Service

Löydä säästöpotentiaalisi

NORD ECO Service antaa yksityiskohtaisen kuvan laitteistosi kulutuksesta ja kattaa tuloanalyysin perusteella mahdollisuudet alentaa energian tarvetta.

Kysy lisää

NORD ECO Servicen edut

Mahdollista mitattavuus

NORD ECO-Box mittaa koko laitteistosi tai yksittäisten käyttöjen energiankulutuksen ensimmäisen yksityiskohtaisesti. Varma arviointi, joka paljastaa mahdolliset energiansäästöpotentiaalin, on mahdollinen laajalla data-analyysillä, josta voidaan tunnistaa mallit ja poikkeavat arvot.

Analysoi tarkasti

Kerättyjen tietojen arviointiin ja tulkintaan käytetään kulutus-, kuormitus- ja TCO-arvoja. Kerättyjä perustietoja käytetään vertailtaessa mahdollisiin muihin käyttövoimajärjestelmiin, jotta päätös on ekologisesti ja taloudellisesti paras mahdollinen.

Hyödynnä potentiaaleja

Sopivia käyttövoimajärjestelmiä käyttämällä voidaan vähentää CO₂-päästöä, alentaa energian kulutusta ja optimoida hallinnon, huollon ja kulumisen kustannukset. Mallivalikoiman pienentäminen mahdollistaa lisäksi tuotanto-, logistiikka-, varasto- ja huoltoprosessien tiivistämisen.

alt

Neuvontakonseptimme

NORD ECO-Service näyttää ensi näkemältä käyttökohteesi energiansäästöpotentiaalit. Energiankulutuksen optimointi vähentää CO₂-päästöä ja säästää kustannuksia. Neuvontakonseptimme perustuu pitkäaikaiseen kokemukseen sähkömoottorien valmistuksesta ja yhteistyöstä yli 100:lla alalla toimivien asiakkaiden kanssa. Koottu tieto virtaa jatkuvasti moottorien jatkokehitykseen, joten voimme tarjota sopivia tuotteita käyttökohteiden optimointiin.

Tehotietojen mittaaminen

Kun NORD ECO-Box on asennettu moottorin ja virransyötön väliin, tiedot jatkuvasti kuormituksesta, kuormitushuipuista ja epäsäännöllisistä tilanteista tallennetaan ajantasaisesi kahden kuukauden ajan. Pitkällä aikavälillä saavutetaan suurempi datatiheys, josta voidaan tunnistaa kuvio ja satunnaiset poikkeavat arvot. Niistä voidaan laatia koko laitteisto kuormitussykli.

NORD ECO-Boxissa on energiamittauslaite, joka mittaa virran jännitteen. Se määrittää pätö- tai loistehon, siis todella käytetyn tai ei käytetyn energia, ja laskee niistä suhteessa tehokertoimen

Tietojen käsittely

Kun tietojen keruu on päättynyt, tiedot ladataan NORDin kehittämään sovelluksen automaattisesti käsiteltäväksi. Asiakas saa tulokset PDF-tiedostona, jossa esitetään olennaista perustiedot. Tuemme mielellämme tietojen tulkinnassa.

Kerättyjä tietoja on paljon, joten tuloksen arvioinnista voidaan lukea suoraan, vastaako käytettävän laitteiston mitoitus käyttökohteen vaatimuksia. Ylimitoitus on yksi yleisimmistä seikoista, jotka vaikuttava energiatehokkuuden optimointiin.

Vaihtoehtoisia komponentteja

40 vuoden kokemus sähkömoottorien valmistuksesta ja käytöstä antaa meille kattavan käsityksen käytännöstä. Eräs esimerkki kuvaa 4 kW moottorin sisältävän käyttövoimajärjestelmän, jonka keskimäärin ottama teho on 1,1 kW, huippu 1,9 kW. Moottori kuormittuu vain 30-prosenttisesti, joten säästöpotentiaali on vastaavasti suuri. 2,2 kW:n tehoisen moottorin käyttö nostaa tässä tapauksessa kuormituksen vajaaseen 50 %:iin ja tarjoaa edelleen reserviä mahdolliselle lisäkuormalle.

Kun suuressa laitteistossa, esimerkiksi intralogistiikassa, on lukuisia moottoreita, NORD ECO-Service voi myötävaikuttaa paitsi yksittäisten käyttövoimajärjestelmien tehon optimointiin, myös erilaisten järjestelmien lukumäärän vähentämiseen. Samalla vähenevät kustannukset sekä huollon ja varaosalogistiikan tarvitsemat kapasiteetit.

Mallivalikoiman pienentäminen

Yksittäisen moottorin NORD ECO-mittauksen tulokset ovat merkittäviä, mutta ne moninkertaistuvat, kun tarkastellaan kokonaisia laitteistoja. Kun suuressa laitteistossa, esimerkiksi intralogistiikassa, on lukuisia moottoreita, NORD ECO-Service voi johtaa siihen, että erilaisten käyttövoimajärjestelmien määrää voidaan selvästi vähentää. Mallivalikoiman pienentäminen mahdollistaa koko laitteiston hallintakustannusten minimoinnin sekä tuotanto-, logistiikka-, varasto- ja huoltoprosessien tiivistämisen. Erittäin tehokkaat NORD moottorit, joiden vääntömomentti on tasainen suurella kierroslukualueella, soveltuvat erityisesti mallivalikoiman supistamiseen.

NORD DRIVESYSTEMS on tähän mennessä laatinut lukuisilla mittauksilla käyttövoimajärjestelmien kuormaprofiileja. Tarjoamme palvelua laitteistoihin, joka sekä meidän että muiden valmistajien komponentteja. NORD ECO Service on jo auttanut monia asiakkaita parantamaan tuotannon energiatehokkuutta ja siten pienentämään hiilijalanjälkeä.

LogiDrive®-ratkaisutilat

Asiakkaidemme käyttökohteet ja vaatimukset ovat erittäin yksilöllisiä! Tarjoamme tunnettuja, varmoja ratkaisuja logistiikka-alan lukuisiin käyttötarkoituksiin.

Kutsumme niitä ratkaisuavaruuksiksi. Testattu yleisiin käyttötarkoituksiin erilaisilla tavoiteasetuksilla Jos tärkeintä on tehokkuus, pieni määrä versioita, ohjelmistoratkaisuset tai ennustava kunnossapito – meillä on sinulle ratkaistu.

Lue lisää LogiDrive®

Lisää energiatehokkaita NORD-tuotteita

IE5+-synkronimoottorit

Tehokas, hygieeninen ja kompakti
NORD valmistaa uudet IE5+-sukupolven synkronimoottorinsa itse, ja ne on tarkoitettu erityisesti sisälogistiikan sekä juoma- ja elintarviketeollisuuden sovelluksiin.

DuoDrive ja integroitu IE5+-moottori

Kaksi yhdessä
DuoDrive on vallankumouksellinen integroitu vaihdemoottorikonsepti, jossa on hygieeninen washdown-rakenne. Siinä huipputehokas IE5+-moottori on tuotu yksiportaisen hammasvaihteen kanssa samaan koteloon.

Elektroninen käyttötekniikka

Taajuusmuuntajat ja kytkentäkaapit
NORD DRIVESYSTEMSin tehokkaita jopa 160 kW:n taajuusmuuttajia ja käynnistimiä on saatavana sekä keskitettyyn kytkentäkaappiasennukseen että kentällä käytettävinä hajautettuina ratkaisuina. Arvioi itse, mikä vaihtoehto sopii omaan käyttötapaukseesi parhaiten!

Energiatehokkuuden teemoja

Elinkaarikustannukset (TCO)

Kokonaiskustannusten alentaminen
Tavoittelemme aina asiakkaidemme elinkaari- eli kokonaiskustannusten (TCO) alentamista. Kokonaiskustannuksiin sisältyvät kaikki kustannukset, jotka liittyvät käyttöratkaisun hankintaan, huoltoon, käyttöön ja kierrätykseen.

Globaalit tehokkuusmääräykset

Maakohtaiset määräykset
Laaja valikoimamme sähkömoottoreita täyttää kaikki maailmanlaajuisesti yleiset tehokkuusmääräykset ja normit. Tehokkaita ja kestäviä moottoreitamme käytetään lukuisissa käyttökohteissa, ja ne voidaan yhdistää kaikkiin NORD-vaihteisiin.

Ota yhteys palveluneuvojaan