Pohony NORD do prostředí s nebezpečím výbuchu

Pohony do výbušného prostředí
do zón 1, 2, 21 or 22

Po mnoho desetiletí dodává NORD DRIVESYSTEMS pohony pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu. Od roku 2003 zahrnuje tato řada také speciálně konstruované převodovky, které odpovídají směrnicím EU Ex (ATEX).

Vysoká flexibilita

Motory volitelně konstruované pro provoz s měničem

V mnoha případech je možná přímá montáž motoru na převodovku

V závislosti na zóně volitelný externí ventilátor, zpětná západka, brzda

Pokud je to požadováno, je k dispozici kombinovaná ochrana proti výbuchu prachu / plynu (není možná, pokud jsou přítomny výbušné plyny a částice současně)

Systémy pro zvýšené teploty okolí

Celosvětová dostupnost s dokumentací ve více než 25 jazycích

Evropská Unie "ATEX"

Po mnoho desetiletí používá EU technické normy ATEX k zajištění bezpečného provozu strojů a zařízení.

Se svými specifikacemi Ex pro mechanická zařízení týkajícími se dřívější směrnice 94/9 / EG působila EU v té době jako průkopník.

Rozsah účinnosti

Členské státy EU + další, například Norsko a Švýcarsko

Základ

Technické normy založené na normách IEC (IEC - International Electrotechnical Commission)

Na základě ...

Směrnice 2014/34 / EU se týká mechanických a elektrických zařízení pro použití v oblastech s nebezpečím výbuchu. (Kromě této směrnice, která se přímo týká ochrany proti výbuchu, musí být dodrženy také směrnice o ekodesignu, EMC a RoHS).

Ex standardy

 • pro motory: DIN EN 60079-0, DIN EN 60079-7, DIN EN 60079-31
 • Pro motory + startery: DIN EN 60079-0:2012, DIN EN 60079-31:2019, DIN EN ISO 80079-36, DIN EN ISO 80079-37
 • pro převodovky: DIN EN ISO 80079-36:2016, DIN EN ISO 80079-37:2016

Documenty
Vhodnost zařízení pro ochranu proti výbuchu dokumentuje:

 • Certifikát o typové zkoušce a prohlášení o shodě pro motory kategorie 2
 • Prohlášení o shodě pro motory kategorie 3
 • Prohlášení o shodě pro převodovky
 • Zúčastněné úřední subjekty:
  • Physikalisch-Technischen Bundesanstalt PTB
  • DEKRA EXAM

Audity: Výroba a kontrola kvality NORD DRIVESYSTEMS je v pravidelných intervalech auditována notifikovanou osobou podle předpisů EU 2014/34.

Energeticky účinné motory

Požadavky na energetickou účinnost motorů:

Podle nařízení 640/2009 mají motory na ochranu proti výbuchu (plyn a prach) výjimku, a nepodléhají proto požadavkům. Zákazníci však stále častěji vyžadují použití motorů IE2 a IE3.

Austrálie a Nový Zéland IECEx

Schválení IECEx může být užitečné pro schválení elektrických zařízení chráněných proti výbuchu podle národních norem.

Rozsah použití

Austrálie a Nový Zéland

Základ

Technické normy založené na normách IEC (Mezinárodní elektrotechnická komise)

Na základě ...

 • IECEx 01 IEC schéma pro certifikaci dle norem pro elektrická zařízení pro „výbušné atmosféry (schéma IECEx) - základní pravidla“ a
 • IECEx 02 IEC schéma pro certifikaci dle norem pro elektrická zařízení pro „výbušné atmosféry (schéma IECEx) - pravidla procedůry"

Ex standardy

 • pro motory
  • IEC 60079-0 Výbušné atmosféry - Část 0: Zařízení - Obecné požadavky
  • IEC 60079-31 Výbušné atmosféry - Část 31: Zařízení chráněné proti vznícení prachu závěrem ˝t˝
 • pro převodovky
  • ISO 80079-36 Výbušné atmosféry - Část 36: Neelektrická zařízení pro výbušné atmosféry - Základní metody a požadavky
  • ISO 80079-37 Výbušné atmosféry - Část 37: Neelektrická zařízení pro výbušné atmosféry - Neelektrické typy ochrany bezpečnou konstrukcí "c", hlídání iniciačních zdrojů "b", kapalinový závěr "k"

Documenty

 • Zúčastněné úřední orgány: DEKRA EXAM a PTB

Audity: Audity IECEx prováděné zkušebními laboratořemi Ex a (certifikačními orgány Ex) jsou povinné. Provádí je PTB jako oznámený subjekt.

Energeticky účinné motory

Požadavky na energetickou účinnost motorů:

Z hlediska IECEx neexistují žádné požadavky ani omezení týkající se tříd energetické účinnosti. NORD dodává motory s třídami účinnosti IE1 a IE2 se schválením IECx.

V současné době společnost Getriebebau NORD nenabízí převodovky EX podle IECEx. Je možná kombinace motoru IECEx a převodovky podle normy EU.

Euroásie EAC EX

EAC (zkratka pro EurAsian Conformity) je štítek, který uvádí, že produkt vyhovuje specifikacím Euroasijské hospodářské unie, pokud jde o technické specifikace, označování a dokumentaci.

EAC Ex uvedl shodu s normou TR CU 012/2011 1) „O bezpečnosti zařízení určených pro použití ve výbušném prostředí“. Obsahuje technické specifikace, které jsou z velké části založeny na IEC Ex, jakož i normy používané v EU.

Certifikované produkty NORD

Osvědčení o shodě se vyplňuje ve formě prohlášení a osvědčení. Produkty NORD, jejich výroba a řízení kvality byly přijaty a schváleny certifikačním orgánem NANIO CCVE. Odpovídající certifikáty najdete na www.nord.com Dokumentace / Certifikáty

Rozsah použití

Rusko, Bělorusko, Arménie, Kazachstán a Kyrgyzstán

Základ

TR CU 012/2011 „O bezpečnosti zařízení určených pro použití ve výbušném prostředí“. Technické normy založené na normách IEC (International Electrotechnical Commission). Zejména IEC 60079 a IEC 80079.

Výrobky od NORD DRIVESYSTEMS vyhovující EAC Ex jsou testovány a vyráběny podobným způsobem jako výrobky podle směrnice 2014/34 / EU ATEX.

Technické údaje motorů odpovídají údajům o motorech ATEX používaných v Evropě - viz strana C1-2 a C5, jakož i E1-2.

Standardy for NORD EX motors
Aplikované standardy pro motory NORD EX

 • ГОСТ Standardy
  • ГОСТ 31610.0-2014
  • ГОСТ P MЭЌ 60079-31-2013
  • ГОСТ P MЭЌ 60079-7-2012
  • ГОСТ 31610.15-2014
 • IEC Standardy
  • IEC 60079-0:2011
  • IEC 60079-31:2013
  • IEC 60079-7:2006
  • IEC 60079-15:2010

Kanada CEC

S verzí Kanadského elektrického předpisu (CEC) z roku 2015 byla přijata koncepce IEC založená na zónách:

 • Opravy a rozšíření stávajících systémů lze i nadále provádět v souladu s požadavky "Division-System".
  • Článek 18-000, (rovněž viz NEC 500)

CEC - Canadian Electrical Code

CEC v Kanadě - s CEC 2015 bylo několik článků zcela přepracováno nebo zcela odstraněno!

Článek:

 • 18-000: Popis rozsahu aplikace
 • 18-002: Definice nebezpečných oblastí
 • 18-004: Klasifikace plynů a prachů
 • 18-006: Klasifikace plynů - zóna 0, 1 a 2
 • 18-008: Klasifikace prachu - zóna 20, 21 a 22
 • 18 - Příloha J: Klasifikace podle "Division System" pro stávající zařízení

Zónový systém podle IEC Ex ochrany je od roku 2015 povinný pro všechny nové instalace!

Hazloc - ochrana proti výbuchu v Severní Americe

Na rozdíl od mnoha jiných částí světa není ochrana proti výbuchu v USA založena na specifikacích IEC.

Při podobně vysoké úrovni bezpečnosti to vede ke specifickým technickým řešením a také k samostatné kategorizaci technických zařízení s ohledem na odpovídající výbušné prostředí a výbušnou směs.

Bezpečnostní standard NEC

Specifikace elektrického zařízení pocházejí z NEC National Electrical Code (NEC) je bezpečnostní standard Spojených států amerických. To formuluje specifikace pro návrh elektrických instalací.

HazLoc

Na rozdíl od např. v Evropě nejsou zařízení kategorizována podle jejich použití, ale spíše do „tříd“ a „divizí“. V USA se termín „Hazloc“ používá obdobně jako „ATEX“ v Evropě.

Rozsah použití

USA (a Kanada pro stávající výroby)

Základ

USA: NEC National Electrical Code (Kanada: CEC Canadian Electrical Code)

V roce 1996 byl pro třídu I zaveden také klasifikační systém IEC (kategorizace podle zón). Tuto změnu provedl článek 505 NEC, který dává uživateli možnost zvolit si systém, který je pro jejich účely technicky a ekonomicky optimální. . V roce 2005 byly zavedeny zóny 20, 21 a 22 pro oblasti s hořlavým prachem (článek 506).

NEC - National Electrical Code
Články

 • 500: Obecné požadavky na divize třídy I, II a III
 • 501: Požadavky na divizi I. třídy
 • 502: Požadavky na divizi třídy II
 • 503: Požadavky na divize třídy III
 • 504: Požadavky na divizi třídy I, II a III s ohledem na jiskrovou bezpečnost (IS)
 • 505: Obecné a specifické požadavky pro zónu 0, 1 a 2
 • 506: Obecné a specifické požadavky pro zónu 20, 21 a 22

G2122 - Převodovky, motory a decentrální elektronika pro prostředí s nebezpečím výbuchu


G2122 - Převodovky, motory a decentrální elektronika pro prostředí s nebezpečím výbuchu
 • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

General Contact form - Všeobecný poptávkový formulář (převodovky a motory)


General Contact form - Všeobecný poptávkový formulář (převodovky a motory)
 • Stáhnout Česky
 • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

Legg Manufacturing - MAXXDRIVE Calendar Drives - Referenční aplikace ARNREITER


Legg Manufacturing - MAXXDRIVE Calendar Drives - Referenční aplikace ARNREITER
 • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

ATEX-Poster - ATEX - značení mechanických a elektrických zařízení


ATEX-Poster - ATEX - značení mechanických a elektrických zařízení
 • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

B2000 - ATEX převodovky - Návod k obsluze a údržbě


B2000 - ATEX převodovky - Návod k obsluze a údržbě
 • Stáhnout Česky
 • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

B2050 - Průmyslové převodovky pro prostředí s nebezpečím výbuchu


B2050 - Průmyslové převodovky pro prostředí s nebezpečím výbuchu
 • Stáhnout Česky
 • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

C411000_3521 - Prohlášení o shodě - převodovky ATEX 2D+2G


C411000_3521 - Prohlášení o shodě - převodovky ATEX 2D+2G
 • Stáhnout Česky
 • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

C412000_3521 - Prohlášení o shodě - převodovky ATEX 3D+3G


C412000_3521 - Prohlášení o shodě - převodovky ATEX 3D+3G
 • Stáhnout Česky
 • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

B1091 - Třífázové motory + EX motory - Návod k obsluze a údržbě


B1091 - Třífázové motory + EX motory - Návod k obsluze a údržbě
 • Stáhnout Česky
 • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

Ex Labelling for ATEX Motors and Gear Units - Pohony pro výbušné prostředí - příručka


Ex Labelling for ATEX Motors and Gear Units - Pohony pro výbušné prostředí - příručka
 • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

Conformity Declaration - ATEX 2D frame: 63-200 - Declaration of conformity - ATEX 2D| NORD Motors - frame size: 63 - 200


Conformity Declaration - ATEX 2D frame: 63-200 - Declaration of conformity - ATEX 2D| NORD Motors - frame size: 63 - 200
 • Stáhnout Česky
 • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

C422111_2021 - Declaration of conformity - ATEX 3D| NORD Motors - frame size: 63 - 250


C422111_2021 - Declaration of conformity - ATEX 3D| NORD Motors - frame size: 63 - 250
 • Stáhnout Česky
 • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

Conformity Declaration - ATEX 2G frame: 63-200 - Prohlášení o shodě - ATEX 2G| NORD Motory - velikosti: 63 - 200


Conformity Declaration - ATEX 2G frame: 63-200 - Prohlášení o shodě - ATEX 2G| NORD Motory - velikosti: 63 - 200
 • Stáhnout Česky
 • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

Conformity Declaration - ATEX 3G frame: 63 - 200 - Prohlášení o shodě - ATEX 3G| NORD Motory - velikosti: 63 - 200


Conformity Declaration - ATEX 3G frame: 63 - 200 - Prohlášení o shodě - ATEX 3G| NORD Motory - velikosti: 63 - 200
 • Stáhnout Česky
 • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

BU0135 - SK 135E - manuál


BU0135 - SK 135E - manuál
 • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

BU0180 - SK 180E - manuál


BU0180 - SK 180E - manuál
 • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

BU0200 - NORDAC SK 200E - manuál


BU0200 - NORDAC SK 200E - manuál
 • Stáhnout Česky
 • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

BU0240 - SK 200E - Stručný návod


BU0240 - SK 200E - Stručný návod
 • Stáhnout Česky
 • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

Declaration of Conformity - SK 180E ATEX 2014/34/EU - Prohlášení o shodě - měnič frekvence SK 180E ATEX 2014/34/EU


Declaration of Conformity - SK 180E ATEX 2014/34/EU - Prohlášení o shodě - měnič frekvence SK 180E ATEX 2014/34/EU
 • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

EAC Conformity Certificate NORDAC FLEX SK 200E - Prohlášení o shodě - měnič frekvence SK 200E ATEX 2014/34/EU


EAC Conformity Certificate NORDAC FLEX SK 200E - Prohlášení o shodě - měnič frekvence SK 200E ATEX 2014/34/EU
 • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

Conformity Declaration Motorstarter SK135E ATEX 2014/34/EU - Prohlášení o shodě - motorový starter SK 135E ATEX 2014/34/EU


Conformity Declaration Motorstarter SK135E ATEX 2014/34/EU - Prohlášení o shodě - motorový starter SK 135E ATEX 2014/34/EU
 • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů