Vision

In het derde millennium streven wij naar buitengewone groei in het marktsegment aandrijftechniek. Wij willen een hoger marktaandeel verwerven en een marktpositie bereiken waarbij we met ons productenprogramma in de Benelux onbetwist nummer 1 zijn. Dit betekent, dat wij de afstand tot de concurrentie beduidend willen vergroten. De organisatie en resultaten dienen continu te worden verbeterd en zichzelf te verbeteren. Wij streven naar een optimaal werkplezier, ontplooiing van talenten, kennis en bekwaamheden van alle medewerkers.