Internetportaalin käyttöehdot:

"https://www.mynord.com", GETRIEBEBAU Nord GmbH & Co. KG

1. ”myNORD”-internetportaali

(1) Verkkoportaali ”https://www.mynord.com” on tarkoitettu sekä rekisteröityneille että rekisteröitymättömille käyttäjille.

(2) Näissä käyttöehdoissa tarkoitetaan käyttäjillä ainoastaan yrityksiä sellaisena kuin ne on määritelty Saksan Bürgerliches Gesetzbuch -nimisen lain (siviililaki) 14 artiklassa (eli luonnollisia henkilöitä ja oikeushenkilöitä tai laillisesti perustettuja yhteisöjä, jotka toimivat oikeustoimia tehdessään kaupallisessa tai riippumattoman ammattilaisen asemassa), julkisen lainsäädännön mukaisia oikeushenkilöitä tai julkisoikeudellisia erityisrahastoja.

(3) Käyttäjät voivat hankkia internetportaalista tietoja tuotteistamme, suunnitella tuotekokoonpanoja sekä muokata konfiguraatiota tai tallentaa ja tulostaa sen.

(4) Tarjouspyyntöjen ja/tai tarjousten välittämistä, rekisteröitymistä ja/tai käyttäjien hyväksymistä varten internetportaalissa pyydetään lisäksi tilausten nopeaan ja sujuvaan käsittelyyn tarvittavia tietoja. Tilauspyyntöihin tai tilauksiin liittyvät sivut ovat sen vuoksi vain niiden internetportaalin rekisteröityjen käyttäjien käytettävissä, jotka täyttävät näiden käyttöehtojen kohdassa 4. asetetut rekisteröitymisehdot.

2. Käyttöehtojen soveltamisala ja aihe

(1) Nämä internetportaalin käyttöehdot koskevat internetportaalin kaikkia käyttäjiä. Rekisteröityjen ja hyväksyttyjen käyttäjien tekemiin tilauksiin sovelletaan myös GETRIEBEBAU NORD GmbH & Co. KG:n yleisiä ehtoja, jotka voi lukea, tallentaa ja tulostaa koska tahansa verkkosivustolta www.nord.com.

(2) Tämän internetportaalin käyttö on sallittua vain näiden käyttöehtojen mukaisesti. Pidätämme oikeuden muuttaa käyttöehtoja koska tahansa syytä ilmoittamatta. Käyttäjän katsotaan hyväksyneen näiden käyttöehtojen kyseisellä hetkellä voimassa olleen version, kun hän rekisteröityy kohdan 4 mukaisesti tai, mikäli rekisteröitymistä ei vaadita, kun hän alkaa käyttää portaalia.

(3) Internetportaali on luotu Saksan liittotasavallan aluetta varten Saksan lainsäädännön perusteella. Emme sen vuoksi vastaa internetportaalin soveltuvuudesta, käytettävyydestä tai laillisuudesta muissa maissa olevien käyttäjien osalta.

3. Internetportaalin ja tuotteiden sisältö ja saatavuus

(1) Pidätämme oikeuden mukauttaa, muuttaa, rajoittaa, poistaa tai lopettaa tilapäisesti tai pysyvästi tietojen julkaisemisen internetportaalin kaikilla tai joillakin alueilla harkintamme mukaan.

(2) Internetportaalia voidaan käyttää vain tekniikan sallimissa rajoissa. Sähkönsyötön tai siirtoverkon tekniset viat, laitteisto- tai ohjelmistovirheet, kapasiteetin alentuminen sekä turvallisuuteen tai huoltoon liittyvät katkot saattavat vaikuttaa käytettävissä olevien vaihtoehtojen laajuuteen. Emme takaa, että internetportaali on aina käytettävissä kokonaisuudessaan.

(3) Emme myöskään takaa, ettei internetportaalissa ole viruksia. Käyttäjän on itse huolehdittava tarvittavista turvallisuustoimenpiteistä suojellakseen itseään ja internetportaalia ennen materiaalien lataamista.

(4) Tuotteiden esittely internetportaalissa ja niiden konfigurointimahdollisuus eivät ole meidän kannaltamme sitova tarjous. Niitä on pidettävä pikemminkin käyttäjälle tehtynä ehdotuksena sitovan tarjouksen tekemisestä. Tuotekonfiguraattorin työkaluvihjeet (ohjetoiminnot) ovat tuotekohtaisia. Ne eivät korvaa neuvontaa kyseisen tuotteen soveltuvuudesta käyttäjän suunnittelemaan käyttötarkoitukseen. Pyydämmekin sen vuoksi käyttäjää ottamaan lisäksi yhteyttä päteviin asiantuntijoihimme.

4. Rekisteröinti, hyväksyntä

(1) Jotkin internetportaalin alueet ovat vain rekisteröityneiden käyttäjien käytettävissä. Joidenkin internetportaalin alueiden käyttö edellyttää lisäksi hyväksyntää, joten ne ovat vain hyväksyttyjen käyttäjien käytettävissä.

(2) Käyttäjä voi pyytää rekisteröintiä sähköpostilla ilmoittamalla nimensä, sähköpostiosoitteensa ja vapaasti valittavan salasanan, joka on vain käyttäjän itsensä näkyvissä. Lähetämme käyttäjän ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen vastaanottovahvistuksen, joka sisältää vahvistuslinkin. Kun käyttäjä on vahvistanut linkin, hän voi rekisteröityneenä käyttäjänä käyttää salasanasuojattua aluetta. Rekisteröinnissä tarvittavat tiedot on annettava oikein ja mahdollisista muutoksista on ilmoitettava viipymättä.

(3) Käyttäjällä ei ole oikeutta tulla rekisteröidyksi. Meillä on myös oikeus peruuttaa rekisteröinti koska tahansa, esimerkiksi silloin, jos huomaamme, että käyttäjä on antanut rekisteröinnin yhteydessä puutteellisia tai virheellisiä tietoja, että hän rikkoo näitä käyttöehtoja tai ettei hänellä enää ole oikeutta käyttää portaalia. Pidätämme sen vuoksi oikeuden tarkistaa käyttöoikeuden 12 kuukauden välein lähettämällä käyttäjälle uuden vahvistusviestin.

(4) Rekisteröidyn käyttäjän on pidettävä käyttötietonsa ja etenkin salasanansa salassa.

(5) Internetportaalin hinta-alueen käyttö vaatii erillisen hyväksynnän. Se myönnetään tapauskohtaisesti neuvottelujen perusteella. Edellä (3) ja (4) kohdassa mainitut ehdot pätevät.

(6) Hyväksyntää varten tarvittavat käyttäjän tiedot tallennetaan ja niitä voidaan käyttää, mikäli se on tarpeen tilauksen toimittamisen vuoksi. Käyttäjä hyväksyy tällaisen tietojen siirtämisen.

5. Käyttäjän oikeudet

(1) Rekisteröidylle käyttäjälle myönnetään kertaluontoinen oikeus käyttää internetportaalia ammatilliseen toimintaansa liittyvissä tarkoituksissa. Oikeutta ei voi siirtää eikä kyseessä ole yksinoikeus.

(2) Rekisteröity käyttäjä voi luoda tarjouspyynnön napsauttamalla ”Konfiguroi”-painiketta ja lisätä tarjouspyyntöön tuotteita napsauttamalla ”Uusi nimike” -painiketta. Hän voi tarvittaessa käyttää apuna Tuotekonfiguraattoria. Valmis tarjouspyyntö tallennetaan ostoskoriin napsauttamalla ”Tallenna prosessi ja luo tarjous”. Näin luodut tarjouspyynnöt eivät ole sitovia eikä niiden perusteella muodostu asiakasta sitovaa tarjousta sopimuksesta.

(3) Sitovan tilauksen voi tehdä vain hyväksyttyjen käyttäjien alueella. Tilauksen sisältö ja asiakastiedot näytetään yhteenvetosivulla ennen tilauksen lähettämistä. Rekisteröity ja hyväksytty käyttäjä voi tarvittaessa korjata tilauksen tietoja muutoskenttien avulla. Rekisteröity ja hyväksytty käyttäjä lähettää ”Hyväksyn yleiset ehdot” -painiketta ja ”Maksuvelvollinen”-painiketta napsauttamalla meille sitovan tarjouksen sopimuksesta.

(4) Lähetämme rekisteröidylle ja hyväksytylle käyttäjälle tilauksen tekemisen jälkeen automaattisen sähköpostiviestin, jossa vahvistetaan tilauksen vastaanotto ja toistetaan sen tiedot (vastaanottovahvistus). Tämä vastaanottovahvistus ei ole meitä velvoittava sopimus. Sopimus syntyy vasta silloin, kun harkintamme mukaan lähetämme joko tilausvahvistuksen tai tilatut tuotteet 30 päivän kuluessa.

(5) Sopimuksen syntymisen jälkeen sopimuksen teksti tallennetaan ja se on rekisteröityneen ja hyväksytyn käyttäjän käytettävissä. Rekisteröity ja hyväksytty käyttäjä voi myös tallentaa ja/tai tulostaa tilauksen sisällön heti tilauksen lähetettyään ja tarkastella sitä koska tahansa myöhemmin ”Projektin yleiskatsaus” -toiminnolla.

6. Käyttäjän velvollisuudet

(1) Rekisteröity ja hyväksytty käyttäjä vakuuttaa, että tilauksen tekemisen tai hyväksynnän yhteydessä annetut tiedot pitävät paikkansa (esim. nimi, osoite, sähköpostiosoite, pankkitili jne.). Mahdollisista muutoksista on ilmoitettava viipymättä.

(2) Rekisteröity käyttäjä varmistaa, etteivät ulkopuoliset pääse käyttämään rekisteröitymistä varten annettuja tietoja, ohjelmistoa, dokumentaatiota ja käyttäjätietoja. Hän ei saa luovuttaa rekisteröitymistä varten annettuja tietoja, ohjelmistoa, dokumentaatiota ja käyttäjätietoja ulkopuolisille maksua vastaan tai veloituksetta. Hän ei myöskään saa tehdä ohjelmistoon ja sen dokumentaatioon muutoksia, koodata niitä auki tai kääntää niitä tai irrottaa niistä osia.

(3) Jos käyttäjä saa tietoonsa, että hänelle myönnettyjä käyttöoikeuksia on käytetty väärin, hänen on ilmoitettava asiasta meille viipymättä kirjallisesti. Meillä on oikeus estää internetportaalin käyttö käyttäjältä välittömästi, jos käyttäjälle annettuja käyttöoikeuksia on käytetty väärin. Käyttäjä on vastuussa hänelle kuuluvien käyttötietojen mahdollisesta väärinkäytöstä.

7. Tekijänoikeus ja muiden oikeuksien suoja

Tekijänoikeus suojaa internetportaalin sisältöä (etenkin sisältöä, ohjelmistoa, dokumentaatiota, tekstejä, kuvia, kaavioita, ääni-, video- ja animaatiotiedostoja ja kaikkia muita tiedostoja ja tietokantoja), ulkoasua ja asettelua. Pidätämme erityisesti kaikki suojaavat oikeudet. Erityisesti jäljentämiseen, muokkaamiseen, levittämiseen ja kaikenlaiseen hyödyntämiseen tarvitaan kirjallinen lupamme, ellei kyseinen toimenpide ole lainsäädännön nojalla sallittu ilman luvan myöntämistä. Tämä koskee myös brändejämme ja tuotemerkkejämme, arvokilpiä ja yrityksen logoja. Emme myönnä käyttäjälle näissä käyttöehdoissa erityisesti myönnettyjen oikeuksien lisäksi mitään muita sisällön tarjoamiseen liittyviä oikeuksia eikä etenkään tekijänoikeuteen, yrityksen nimiin ja kaupallisiin suojausoikeuksiin, kuten patentteihin, suunnitelmiin tai brändeihin liittyviä oikeuksia.

8. Vastuu sisällöstä, linkit

(1) Olemme vastuussa internetportaalissa tarjoamastamme omasta sisällöstämme yleisen lainsäädännön mukaisesti.

(2) Olemme luoneet tämän internetportaalin sisällön huolellisesti ja pyrimme tarkistamaan sisältöä jatkuvasti. Emme kuitenkaan voi taata, että sisältö pitää paikkansa tai että se on ajantasaista, täydellistä ja jatkuvasti käytettävissä. Annamme sitovia tietoja, neuvoja, suosituksia tai ilmoituksia ainoastaan henkilökohtaisen viestinnän yhteydessä.

(3) Ottaen huomioon, että tarjoamme internetportaalin tai sen sisällön käyttöön veloituksetta, emme ole vastuussa teknisistä ja oikeudellisista virheistä. Emme erityisesti ole vastuussa sisällön paikkansapitävyydestä, siitä, ettei siinä ole virheitä, ettei se loukkaa kolmansien osapuolten suojausoikeuksia ja tekijänoikeutta, sisällön täydellisyydestä ja/tai käytettävyydestä. Tämä vastuunrajoitus ei koske tilanteita, joissa olemme toimineet tahallisesti tai vilpillisesti.

(4) Tarjoamme linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoille, joiden sisältöön emme pysty vaikuttamaan. Linkitettyjen sivujen sisällöstä on vastuussa ainoastaan kyseisten sivujen tarjoaja.

9. Vientisäännöstely

Tietyn sisällön tarjoamisen ehtona saattaa käyttötarkoituksen ja lopullisen määränpään mukaan vaihdellen olla hyväksyntämenettely tai tarjoaminen saatetaan kieltää kokonaan Euroopan unionin, Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja/tai Yhdysvaltojen vientisäännöstelymääräysten vuoksi. Internetportaalissa tarjottavia tietoja saa näin ollen käyttää ja/tai luovuttaa vain siinä tapauksessa, että käyttäjä on varmistanut sovellettavien vientisäännöstelymääräysten noudattamisen. Meillä on oikeus estää internetportaalin käyttö käyttäjältä välittömästi, jos väärinkäytöksiä havaitaan.

10. Yleiset määräykset, oikeuspaikka, sovellettava lainsäädäntö

(1) Edellä esitettyihin käyttöehtoihin ei liity muita sopimuksia. Muutokset ja lisäykset on tehtävä kirjallisesti. Tämä koskee myös tämän kirjallista muotoa edellyttävän kohdan muuttamista.

(2) Jos jokin ehtojen kohta on mitätön tai vaikutukseton tai tulee sellaiseksi, muut ehdot pysyvät edelleen voimassa. Tämän sopimuksen poissuljettujen tai vaikutuksettomien kohtien sijaan sovelletaan lakisääteisiä säännöksiä (Saksan siviililain 206 §:n 2 momentti). Jos tiettyä tilannetta varten ei ole olemassa lakisääteisiä säännöksiä tai jos säännösten soveltaminen johtaisi tulokseen, jota ei voida hyväksyä, osapuolet neuvottelevat poissuljetun tai vaikutuksettoman määräyksen korvaamisesta vaikutuksellisella määräyksellä, jolla on kaupallisesti lähin vastaava vaikutus. Molemmat osapuolet sitoutuvat lähettämään tätä varten mahdollisesti tarvittavat aiejulistukset.

(3) Kaikkien velvollisuuksien toteuttamispaikka on Bargteheide, Saksa.

(4) Elinkeinonharjoittajien, julkisen lainsäädännön mukaisten oikeushenkilöiden tai julkisten erikoisrahastojen oikeuspaikka on Hampuri, Saksa. Jos oikeudellinen kiista kuuluu alioikeuden toimivaltaan, toimivaltainen tuomioistuin on Hamburg-Mitten alioikeus.

(5) Näihin käyttöoikeuksiin sovelletaan Saksan liittotasavallan lainsäädäntöä, eikä mitään kansainvälistä tai ylikansallista lakijärjestelmää (sopimuslainsäädäntö) sovelleta, erityisesti ei YK:n kauppalakia.

Tilanne: Helmikuu 2016