Tietosuojaseloste

sosiaalisen median sivujamme varten

Tässä selosteessa kerrotaan siitä, miten käsittelemme henkilötietojasi tietosuoja-asetuksen 13 artiklan nojalla.

Rekisterinpitäjä

Getriebebau NORD Gear Oy:llä on sivut seuraavissa sosiaalisen median palveluissa:

Yhteystietomme löydät Julkaisutiedot-kohdasta.

Meidän lisäksemme sosiaaliseen mediaan liittyvään toimintaan vaikuttavat myös alustojen ylläpitäjät. Nekin ovat omalta osaltaan henkilötietoja käsitteleviä rekisterinpitäjiä, mutta emme pysty vaikuttamaan niiden toimintaan paljonkaan. Siltä osin kuin pystymme vaikuttamaan henkilötietojen käsittelyyn, pyrimme mahdollisuuksiemme rajoissa varmistamaan sen, että sosiaalisen median alustojen ylläpitäjät käsittelevät henkilötietoja tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Usein emme kuitenkaan voi vaikuttaa siihen, miten sosiaalisten median alustojen ylläpitäjät henkilötietoja käsittelevät, emmekä myöskään tiedä tarkasti, mitä henkilötietoja ne käsittelevät.

Meidän suorittamamme tietojenkäsittely

Sosiaalisen median sivuillemme syöttämäsi sisällön, kuten kommenttien, videoiden, kuvien, tykkäysten, uutisten ja vastaavien, julkaisija on sosiaalisen median alustan ylläpitäjä. Emme koskaan käytä tällaisia sisältöjä mihinkään muuhun tarkoitukseen tai käsittele niitä muulla tavoin. Pidätämme kuitenkin oikeuden poistaa sisältöjä tarvittaessa. Saatamme jakaa julkaisemiasi sisältöjä sivuillamme, jos sosiaalisen median alustalla on käytettävissä tällainen mahdollisuus, ja voimme viestiä kanssasi sosiaalisen median alustalla. Oikeusperusta on tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta. Tietojen käsittelyperuste on julkisuustyömme ja viestintämme edistäminen.

Jos haluat yksilöidysti vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, johon voimme vaikuttaa, ota meihin yhteys julkaisutiedoissa mainitulla tavalla. Tutkimme vastustamisilmoituksesi.

Jos esität meille tiedustelun sosiaalisessa mediassa, saatamme tiedustelun luonteen mukaan vastata siihen myös käyttäen jotakin muuta, luotettavaa viestintäkanavaa, jolla luottamuksellisuus on taattu. Voit aina lähettää meille luottamuksellisia tiedusteluja julkaisutiedoissa mainittuja yhteystietoja käyttäen.

Aiemmin todetun mukaisesti pyrimme varmistamaan, että tietosuojan taso sosiaalisen median sivuillamme on mahdollisimman hyvä, sosiaalisen median alustan asettamat rajoitukset huomioon ottaen. Sosiaalisen median alustojen ylläpitäjien toimittamiin tilastoihin voimme vaikuttaa vain vähän, emmekä voi estää niiden laatimista. Pyrimme kuitenkin estämään muiden kuin välttämättömien tilastotietojen toimittamisen meille.

Sosiaalisen median alustan ylläpitäjien suorittama henkilötietojen käsittely

Sosiaalisen median alustan ylläpitäjät käyttävät erilaisia verkkoseurantamenetelmiä. Verkkoseurantaa voi tapahtua siitä riippumatta, oletko rekisteröitynyt sosiaalisen median alustan käyttäjäksi tai kirjautunut alustalle sisään. Edellä todetun mukaisesti emme juuri voi vaikuttaa sosiaalisen median alustojen käyttämiin verkkoseurantamenetelmiin. Emme voi esimerkiksi kytkeä niitä pois toiminnasta.

Pane merkille seuraavat seikat: On mahdollista, että sosiaalisen median alustan ylläpitäjä käyttää profiili- ja käyttäytymistietojasi esimerkiksi tottumustesi, henkilösuhteidesi tai mieltymystesi arviointiin. Näiltä osin emme voi vaikuttaa sosiaalisen median alustan ylläpitäjien harjoittamaan henkilötietojesi käsittelyyn.

Lisätietoja sosiaalisen median alustojen ylläpitäjien suorittamasta henkilötietojen käsittelystä ja mahdollisuuksista vastustaa sitä on ylläpitäjien tietosuojaselosteissa:

Oikeutesi käyttäjänä

Tietosuoja-asetuksen nojalla sinulla on verkkosivuston käyttäjänä tiettyjä oikeuksia:

1. Tiedonsaantioikeus (tietosuoja-asetuksen 15 artikla):
Sinulla on oikeus saada tietää, käsitelläänkö henkilötietojasi. Jos käsitellään, sinulla on oikeus saada tietoa kyseisistä henkilötiedoista sekä tietosuoja-asetuksen 15 artiklassa eritellyistä seikoista.

2. Korjaamis- ja poistamisoikeus (tietosuoja-asetuksen 16 ja 17 artikla):
Sinulla on oikeus vaatia meitä oikaisemaan viipymättä virheellisiä henkilötietojasi sekä täydentämään epätäydellisiä henkilötietojasi. Lisäksi sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi välitöntä poistamista, jos mikään tietosuoja-asetuksen 17 artiklassa yksilöidyistä käsittelyperusteista ei täyty (esimerkiksi jos tietoja ei enää tarvita siihen tarkoitukseen, jonka perusteella niitä on käsitelty).

3. Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (tietosuoja-asetuksen 18 artikla):
Sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista, jos jokin tietosuoja-asetuksen 18 artiklan mukaisista ehdoista täyttyy (esimerkiksi tekemäsi henkilötietojesi käsittelyn vastustamista koskevan pyynnön käsittelyn ajaksi).

4. Oikeus tietojen siirtämiseen (tietosuoja-asetuksen 20 artikla):
Tietyissä, tietosuoja-asetuksen 20 artiklassa kuvatuissa tilanteissa sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi saamista itsellesi jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa tai niiden siirtämistä kolmannelle rekisterinpitäjälle.

5. Vastustamisoikeus (tietosuoja-asetuksen 21 artikla):
Jos tietoja kerätään 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan (henkilötietojen käsittely oikeutettujen etujen toteuttamiseksi) nojalla, sinulla on oikeus vastustaa niiden käsittelyä milloin tahansa henkilökohtaisen erityisen tilanteesi perusteella. Emme silloin käsittele henkilötietojasi enää, paitsi jos sille on todistettavasti olemassa pakottava oikeutettu peruste, joka on painavampi kuin henkilötietojen kohteen etu, oikeudet tai vapaudet, tai jos käsittely on tarpeen oikeudellisten velvoitteiden esittämiseksi, täytäntöön panemiseksi tai puolustamiseksi.

6. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle (tietosuoja-asetuksen 77 artikla):
Sinulla on tietosuoja-asetuksen 77 artiklan nojalla oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos olet sitä mieltä, että henkilötietojasi käsitellään tietosuojalainsäädännön vastaisesti. Valituksen voi tehdä erityisesti asuinpaikkavaltiosi tai työpaikkasi sijaintivaltion valvontaviranomaiselle tai sen valtion valvontaviranomaiselle, jossa epäilet rikkomuksen tapahtuneen.

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Tietosuojavastaavamme vastaa mielellään tietosuojaa koskeviin kysymyksiisi ja ottaa vastaan palautetta.

Peter Suhren
FIRST PRIVACY GmbH
Konsul-Smidt-Straße 88
28217 Bremen - Allemagne

E-Mail : office@first-privacy.com
Tél. : 0049 (0)421 69 66 32 0