Yhteiskuntavastuu

Vastuullisuuden periaatteet vaikuttavat liiketoimintaamme

Globaalina yrityksenä kannamme vastuuta toiminnastamme sekä paikallisesti että liiketoiminta-alueillamme maailmanlaajuisesti. Tavoittelemme jatkuvia parannuksia yhteistyössä henkilöstömme kanssa eri osa-alueilla, kuten työsuojelussa tai prosessin optimoinnissa yhdessä toimittajiemme kanssa. Voittoa tavoitteleva taloudellinen toiminta sekä ympäristön suojeleminen ja energian säästäminen eivät ole keskenään ristiriitaisia tavoitteita vaan kokonaisvaltainen tehtävä.

Eettiset ohjeet (Code of Conduct)

Eettisillä ohjeillamme osoitamme, että kannamme yhteiskunnallista vastuuta eri puolilla maailmaa työskentelevään henkilöstöömme, asiakkaisiimme, toimittajiimme ja muihin kumppaneihimme nähden. Vastuullisuus merkitsee meille sitä, että otamme yritystoiminnassamme ja siinä tekemissämme päätöksissä huomioon talouteen, teknologiaan, yhteiskuntaan ja ympäristöön liittyvät näkökohdat ja pyrimme saattamaan toiminnan ja päätösten vaikutukset asianmukaiseen tasapainoon. Edistämme toimipaikoissamme globaalin yhteisön etua ja kestävää kehitystä. Noudatamme yleisiä eettisiä arvoja ja periaatteita, joista tärkeimpinä mainittakoon vastuullisuus, oikeudenmukaisuus ja ihmisoikeudet.

Lisätietoja