Terästeollisuus

TUKEA JOKAISESSA VAIHEESSA

Terästeollisuus on nykyisin valtavan suuri ja erittäin automatisoitunut toimiala, joka palvelee mm. auto-, telakka- ja rakennusteollisuutta. Terästeollisuus edellyttää huipputason suorituskykyä ympäri vuorokauden. Huoltoseisokkeihin ei ole varaa, ja toiminnan on oltava huipputehokasta.

NORD Drivesystems

Käyttötekniikkaratkaisujen osaamisensa ansiosta NORD tunnetaan nykyään terästeollisuudessa hyvin niin järjestelmätoimittajana kuin terästeollisuuden ankaraan ympäristöön soveltuvien moottoreiden valmistajana. Vaikka moottorit ovat vain pieni osa terästehtaan investoinneista, niiden merkitys kokonaisuudessa on elintärkeä. Moottoreiden on toimittava ankarissa olosuhteissa, joissa lämpötilat ovat usein hyvin korkeita. Siksi ne on suunniteltava asianmukaisesti, jotta ne täyttävät terästeollisuuden vaatimukset. NORD-laitteita käytetään jatkuvasti pyörivissä rullakuljettimissa, joiden nopeus muuttuu vain harvoin, ja toisaalta valssaamoissa, joissa pyörimissuunta vaihtuu jokaisen valssausprosessin jälkeen. Suunnanvaihtokäyttö altistaa voimalaitteet äärimmäiselle sähköiselle, mekaaniselle ja lämpötekniselle rasitukselle, sillä valssauslaitoksissa valssit ja valssattava materiaali on kiihdytettävä vauhtiin hyvin lyhyessä ajassa, ja kytkentäjaksot suunnanvaihtoineen ovat nopeita.

NORDin 45-vuotiaiden laatu- ja luotettavuusperinteiden juuret ovat Saksassa. Toimimme yli 60 maassa, ja tarjoamme kaikille toimialoille parasta osaamistamme. Strategiamme ansiosta olemme nousseet vaihdemoottorivalmistajien eliittiin: kuuntelemme asiakkaitamme ja teemme heidän kanssaan tiivistä yhteistyötä. Yhdessä asiakkaidemme kanssa olemme luoneet hyvin toimivia käyttölaiteratkaisuja, ja kasvaneet tasaisesti. Tuotteissamme yhdistyvät kompakti mekaniikka ja älykäs elektroniikka. Mekaanisten ja elektronisten käyttölaitekomponenttien tuotevalikoimamme on kattava: laadukkaita vaihdemoottoreita, vaihteita, moottoreita, taajuusmuuttajia ja hajautettua käyttötekniikkaa.