Nord Drivesystems Benelux investeert
in efficiëntie en lage kosten

“We zijn aan onze afnemers verplicht om een zo goed mogelijk product tegen een faire prijs te leveren. Daarom investeren we voortdurend in methoden om ons bedrijf zo efficiënt mogelijk te maken.” Dat zegt Frits Nagtegaal, directeur van Nord Drivesystems Benelux in Hillegom. “We investeren anticyclisch en betrekken daar nadrukkelijk onze werknemers bij. Zij borgen het succes van de veranderingen die ons voor ogen staan.”

Het adagium van Nord Drivesystems is “lean and mean”. De afgelopen jaren zijn alle bedrijfsprocessen op de kop gegaan met als doel deze zo efficiënt mogelijk te maken en de bedrijfskosten laag te houden. Om dit te bereiken heeft Nord veel energie gestoken in het herontwerp van de organisatie en het trainen en opleiden van de medewerkers. De investeringen hebben zich in de voorbije jaren ruimschoots terugbetaald. Het marktaandeel en de omzet van Nord Drivesystems zijn sinds 2000 met sprongen gegroeid, regelmatig zelfs met “double digits”. In de huidige markt liggen die percentages wel wat lager, maar ondanks de crisis presteert Nord Drivesystems nog steeds bovengemiddeld op de markt voor aandrijfproducten in de Benelux.

Stephen en Aad bespreken een verbetervoorstel aan de hand van een kaizen-kaart.

Medewerkers kunnen zelf verbetervoorstellen doen. Elke week worden de voorstellen in de groep doorgenomen.

Meer met minder

“Simpel gezegd willen we meer bereiken met minder middelen,” zegt Nagtegaal over de achtergrond van de investeringen in het bedrijf en de medewerkers. “Zeker in de huidige situatie is dat de beste manier om ons te onderscheiden van de overige aanbieders in de markt.” Nord heeft al enkele jaren geleden een start gemaakt met de aanpassing van de bedrijfsorganisatie. “Het is een continu proces en je moet niet van de ene op de andere dag resultaat verwachten,” vervolgt Nagtegaal. “Het is een zaak van de lange adem.”

In 2005 zette Nord de eerste stappen voor de aanpassing van de bedrijfsstructuur met de invoering van het INK-model. Dit is vooral gericht op kwaliteitsverbetering van de interne processen en de dienstverlening aan de afnemers. Het bedrijf is omgevormd naar een systeemgeoriënteerde organisatie, waarin de medewerkers functioneren als zelfsturende teams. Hierbij speelt de plan-do-check-act cyclus van Deming een centrale rol.

Directeur Frits Nagtegaal (r.) en Marcus Verberk bespreken de verbeteringen in het bedrijf.

Aanval

Door het uitbreken van de economische crisis in 2008 veranderde de markt. Nord besloot om niet bij de pakken neer te zitten, maar koos voor de aanval. De vernieuwde doelstellingen werden vastgelegd in het strategische plan ‘Horizon 2015’. Nagtegaal: “Natuurlijk ervaren ook wij de effecten van de slechtere conjunctuur, maar we liggen bij de uitvoering van onze plannen nog steeds op koers. De crisis heeft ons nog eens extra duidelijk gemaakt dat een zo hoog mogelijke productiviteit en het terugdringen van faalkosten essentieel zijn voor het behalen van succes in de huidige markt.”

Nagtegaal heeft zijn medewerkers van het begin af aan nauw betrokken bij de verbeterprocessen. Hij bespeurt bij hen veel enthousiasme en inzet om nieuwe werkmethoden door te voeren. Daarnaast voert Nord vanzelfsprekend regelmatig klanttevredenheidsonderzoeken uit, om na te gaan of de nieuwe aanpak ook aanslaat in de markt.

Nord past op de montage-afdeling het kanban-systeem toe. HIerdoor hebben monteurs altijd op het juiste moment de beschikking over hun onderdelen.

Kaizen

De invoering van kaizen is volgens Nagtegaal een goed voorbeeld van hoe medewerkers worden betrokken bij de verbeterprocessen. Nord heeft twee ‘kaizen-moderators’ aangesteld; een voor de binnendienst en een voor logistiek en productie. Logistiek manager Marcus Verberk is voorzitter van het verbeterteam van de binnendienst. Zijn collega Stefen van Oosten van de binnendienst modereert logistiek en productie.

De werkplaats van Nord Drivesystems in Hillegom.

Nord heeft geïnvesteerd in een aantal nieuwe werkbanken, waardoor de montage verder is geoptimaliseerd. Monteur Jente test en monteert enkele motorreductoren.

“Kaizen stimuleert medewerkers om constant na te denken over de verbetering van de bedrijfsprocessen,” legt Verberk uit. “Wie een probleem signaleert of een verbeteridee heeft, kan een kaartje invullen en op het kaizen-bord hangen. Eén keer per week bespreken we de voorstellen en proberen we samen tot op een oplossing te komen. Kleine oplossingen kunnen we zelf doorvoeren, voorstellen voor grote aanpassingen lossen we op in overleg met de directie.”

Volgens Verberk is iedereen enthousiast over kaizen, omdat medewerkers zien dat hun ideeën serieus worden genomen en tot resultaten leiden.”

Monteur Aad past een as en een tandwiel in een grote reductor.

Werkbanken

De verbetering van de werkprocessen is ook goed zichtbaar op de montage-afdeling van Nord. Het bedrijf heeft voor de optimalisering van de assemblage en het testen van motorreductoren vier nieuwe en uiterst moderne werkbanken geplaatst. Dit ging gepaard met de introductie van het kanban-principe voor de aanvoer en het beheer van onderdelen. Door dit nieuwe systeem is er altijd voldoende voorraad op de productieplek, waardoor monteurs niet meer misgrijpen en onnodige wachttijden tot het verleden behoren.

Door het kanban-systeem zijn onderdelen altijd op het juiste moment beschikbaar. Hierdoor zijn de wachttijden minimaal.

Nord Drivesysteems heeft in Hillegom altijd een ruime werkvoorraad onderdelen in het magazijn. Vijf dagen per week arriveert er een vrachtwagen met zendingen van het moederbedrijf in Bargteheide bij Hamburg. Hierdoor kan Nord bestellingen snel leveren.

Inbreng

Medewerkers van de montage-afdeling hebben een belangrijke inbreng gehad bij de inrichting van de werkbanken. Motorreductoren worden per groep of type geassembleerd. Overal zijn slimme transportbanden en hefplatforms geïnstalleerd, waardoor het transport tussen de verschillende afdelingen snel en efficiënt verloopt en bovendien zware lichamelijke inspanning achterwege kan blijven. Een deel van de motorreductoren gaat naar de spuitcabine, die na inspraak van de medewerkers geheel is vernieuwd en gebruik maakt van milieuvriendelijke high solid coatings. Een ander deel gaat direct naar de expeditieafdeling, waar de medewerkers zelf een uiterst efficiënte verpakkingslijn hebben bedacht. De expeditiemedewerkers verzorgen ook de ontvangst van goederen. Door een verbeterde inrichting van het magazijn verloopt ook dit proces veel soepeler. Nord ontvangt conform het just-in-time principe vijf dagen per week zendingen van het Duitse moederbedrijf in Bargteheide bij Hamburg. Hierdoor zijn alle belangrijke producten en onderdelen continu in voorraad en kunnen bestellingen snel worden geleverd.

Nord Drivesystems voorziet gemonteerde motorreductoren in de eigen spuiterij van een van de standaardkleuren of een kleur naar wens van de opdrachtgever.

Bij het spuiten worden milieuvriendelijke high solid coatings gebruikt.

De reparatie-afdeling herstelt defecte motorreductoren. Monteur Rene is hier verantwoordelijk voor een correcte uitvoering van klant-opdrachten.

Balans

Werk gaat beter als inspanning en ontspanning in balans zijn. Daarom heeft Nord ook geïnvesteerd in een plek waar de medewerkers in de pauzes en tijdens de lunch even kunnen uitblazen. De kantine van de Nord-vestiging in Hillegom heeft een ware metamorfose ondergaan. De eenvoudige formica tafels en plastic stoelen hebben plaatsgemaakt voor een inrichting met een luxueuze uitstraling, compleet met banken, apparatuur om koffie en thee te zetten en zelfs kunst aan de wand. De inrichting is gebeurd in nauw overleg met de medewerkers en valt daarom extra goed in de smaak.

De medewerkers van Nord Drivesystems zijn bijzonder trots op de nieuwe "loungehoek".

De kantine van Nord Drivesystems is opnieuw ingericht en heeft zelfs kunst aan de muur.

Cultuur

“We zetten het verbeteren van onze werkprocessen ook de komende tijd stevig door,” zegt Nagtegaal. “Ik constateer dat er in ons bedrijf een echte cultuur van veranderbereidheid heerst. We hebben de doelen van ons bedrijf vastgelegd in een duidelijke visie en missie. Hierdoor weet iedereen wat we willen bereiken. Het is mijn taak om de medewerkers blijvend te motiveren en hen te stimuleren om buiten de gebaande paden te denken. Als ik zie wat we de afgelopen jaren hebben bereikt, ben ik er zeker van dat dit gaat lukken.”