De NORD ECO Service

Ontdek uw besparingspotentieel

Met de NORD ECO-Box krijgt u een gedetailleerd inzicht in het verbruik van uw installatie en kunt u door analyse van de resultaten mogelijkheden ontdekken om uw energiebehoefte te verlagen.

Laat u nu adviseren

Uw voordelen met de NORD ECO Service

Meetbaar maken

Met de NORD ECO-Box kan het energieverbruik van uw installatie of van afzonderlijke aandrijvingen voor het eerst gedetailleerd worden gemeten. Alleen door middel van een uitgebreide gegevensanalyse waarmee patronen en uitschieters kunnen worden opgespoord, kan een evaluatie plaatsvinden met zinvolle bevindingen die het mogelijke besparingspotentieel aan het licht brengen.

Precies analyseren

Bij de analyse en interpretatie van de verzamelde gegevens worden waarden over verbruik, bezetting en TCO uitgesplitst. De verkregen kerngegevens worden gebruikt voor een vergelijking met mogelijke andere aandrijfsystemen, om op ecologisch en economisch vlak de beste beslissing te kunnen nemen.

Potentieel benutten

Door gebruik te maken van geschikte aandrijfsystemen kan de CO₂-uitstoot worden verlaagd, het energieverbruik worden verlaagd en de kosten voor beheer, onderhoud en slijtage worden geoptimaliseerd. Bovendien biedt de reductie van het aantal varianten ook de mogelijkheid om productie-, logistieke, opslag- en serviceprocessen te stroomlijnen.

alt

Ons adviesconcept

Primair toont de NORD ECO Service het besparingspotentieel van uw toepassing om het energieverbruik te optimaliseren voor lagere CO₂-emissies en kostenbesparingen. Ons adviesconcept is gebaseerd op jarenlange ervaring in de productie van elektromotoren en samenwerking met klanten uit meer dan 100 bedrijfstakken. Deze opgebouwde kennis stroomt voortdurend in de verdere ontwikkeling van onze aandrijvingen in, zodat wij u geschikte producten voor de optimalisering van toepassingen kunnen aanbieden.

Meting van de prestatiegegevens

Na installatie van de NORD ECO-Box tussen de aandrijving en het elektriciteitsnet worden gegevens over permanente belastingen, lastpieken en onregelmatige toestanden geregistreerd in realtime en over een periode van twee maanden. De lange periode resulteert in een diepere datadichtheid, waardoor patronen en willekeurige uitschieters kunnen worden geïdentificeerd, zodat een belastingscyclus van de gehele installatie kan worden opgemaakt.

De NORD ECO-Box bevat een energiemeetinstrument dat de stroom en de spanning meet. Zij bepaalt het effectieve of blinde vermogen, d.w.z. de werkelijk gebruikte of niet gebruikte energie, en berekent daaruit de vermogensfactor.

Analyse van de gegevens

Zodra de enquête is voltooid, worden de gegevens geüpload naar door NORD ontwikkelde software en automatisch geanalyseerd. De klant ontvangt de evaluatie in de vorm van een PDF-document waarin de essentiële kerngegevens worden gepresenteerd. Wij ondersteunen u graag bij de interpretatie van de gegevens.

Bij de evaluatie van de resultaten kan dankzij de grote hoeveelheid geregistreerde gegevens precies worden vastgesteld of een systeem in de gebruikte dimensionering voldoet aan de eisen van de desbetreffende toepassing. Overdimensionering is een van de meest voorkomende problemen bij de optimalisatie voor energie-efficiëntie.

Alternatieve componenten

40 Jaar ervaring in de productie en het gebruik van elektromotoren resulteerden in ons diepgaande praktische inzicht. Een voorbeeld beschrijft het gebruik van een aandrijfsysteem met een gemiddeld opgenomen vermogen van 1,1 kW, met een piek van 1,9 kW, aangedreven door een motor van 4 kW. Dit resulteert in slechts 30 % benutting van de aandrijving en daarmee ook in een navenant hoog besparingspotentieel. In dit geval verhoogt het gebruik van een motor met een vermogen van 2,2 kW de benutting tot iets minder dan 50 % en biedt het nog steeds reserves voor een eventuele extra belasting.

Bij grote installaties met talrijke aandrijvingen, bijvoorbeeld in de intralogistiek, kan de NORD ECO Service niet alleen helpen om het energieverbruik van de afzonderlijke aandrijfsystemen te optimaliseren, maar ook om het aantal verschillende systemen te verlagen. Dit verlaagt ook de kosten en de vereiste capaciteit voor onderhoud en onderdelenlogistiek.

Reductie van het aantal varianten

Hoe belangrijk de voordelen van een NORD ECO-meting ook zijn voor een enkel aandrijfsysteem, ze zijn nog groter wanneer ze worden bekeken voor een hele installatie. In grote systemen met talrijke aandrijvingen, bijvoorbeeld in de intralogistiek, kan de ECO-service leiden tot een aanzienlijke vermindering van het aantal verschillende aandrijfsystemen. Een dergelijke verlaging van het aantal varianten helpt om de beheerkosten in de hele fabriek tot een minimum te beperken en de productie-, logistieke, opslag- en serviceprocessen te stroomlijnen. De hoogefficiënte NORD-motoren die over een breed toerentalbereik een constant koppel leveren, zijn bijzonder geschikt voor een variantenreductie.

NORD DRIVESYSTEMS heeft tot nu toe in talrijke metingen de belastingsprofielen van aandrijfsystemen inzichtelijk gemaakt. Wij bieden deze service voor systemen met eigen componenten als die van andere fabrikanten. De NORD ECO Service heeft al een groot aantal klanten geholpen de energie-efficiëntie van hun productie te verbeteren en zo ook hun CO2-voetafdruk te verkleinen.

LogiDrive®-oplossingsruimten

De toepassingen en eisen van onze klanten zijn zeer individueel. Wij bieden bewezen, veilige oplossingen voor een scala van toepassingen in de logistieke sector.

We noemen het oplossingsruimten. In de praktijk bewezen voor gangbare toepassingen met verschillende doelstellingen. Of uw focus nu ligt op efficiëntie, een laag aantal varianten, softwareoplossingen of predictief onderhoud - wij hebben een oplossing voor u.

Meer over LogiDrive®

Andere energiezuinige producten van NORD

Synchroonmotoren IE5+

Efficiënt. Hygiënisch. Compact.
Wij produceren de nieuwe generatie NORD IE5+ synchroonmotoren in onze eigen productiefaciliteiten voor gebruik in de interne logistiek en in de dranken- en levensmiddelenindustrie.

DuoDrive met geïntegreerde IE5+ motor

Twee wordt één.
De DuoDrive is een revolutionair geïntegreerd motorreductorconcept in een hygiënisch wash-down-design. Een zeer efficiënte IE5+ motor met een eentraps tandwielreductor in één behuizing.

Elektronische aandrijftechniek

Frequentieomvormers en schakelkasten
Frequentieomvormers en motorstarters met een zeer hoog vermogen tot 160 kW van NORD DRIVESYSTEMS zijn verkrijgbaar als centrale oplossing voor schakelkastinstallatie of als decentrale variant voor gebruik in het veld. Bepaal zelf wat het beste bij uw toepassing past!

Thema's rond energie-efficiëntie

Total Cost of Ownership

Besparing op totale levensduurkosten
Ons doel voor onze klanten is het verlagen van de Total Cost of Ownership (TCO). Dit omvat alle kosten die ontstaan bij de aanschaf, exploitatie, het eventuele onderhoud en de recycling van een aandrijfsysteem.

Mondiale efficiencyvoorschriften

Nationale voorschriften
Ons brede scala van elektromotoren die voldoen aan alle huidige efficiëntievoorschriften en normen wereldwijd. Onze krachtige en robuuste motoren worden gebruikt in talrijke toepassingen en kunnen worden gecombineerd met alle NORD-reductoren.

Neem contact op met uw service-adviseur