Nyheter –

NORDCON-APP beviser funksjonene i praksis

Med NORDCON-APP og NORDAC ACCESS BT BluetoothStick tilbyr NORD DRIVESYSTEMS en praktisk måte å vedlikeholde mobilt og trådløst samt igangkjøring av NORD-frekvensomformere. Omfattende felttesting med utvalgte kunder har allerede brakt positive tilbakemeldinger og verdifulle forslag for ytterligere optimalisering av appens brukerfordeler.

Bargteheide , 2019-09-27

NORDCON-APP for mobilt vedlikehold og igangkjøring av NORD-frekvensomformere viser verdien i praktiske applikasjoner. Den muliggjør diagnose, analyse, parameterisering og overvåking av NORD-drivenheter med hjelp av en mobil terminalenhet for å utføre service. NORDAC ACCESS BT er en Bluetooth-minnepinne som brukes direkte med frekvensomformeren. Dette sikrer praktisk mobil tilgang til drivverksdataene samtidig som det gis full tilgangskontroll. I et pilotprosjekt er for eksempel en automatisk storfe-børste blitt realisert for en landbruksbedrift. Der styrer omformerens PLS en girmotor i automatisk reverseringsdrift og integrerer en vibrasjonssensor. Appen var veldig nyttig for igangkjøring og finjustering av systemet som er installert flere meter over og inni fjøset. Besøkende og gjester på NORD-utstillingsstander og ideeforum har allerede benyttet anledningen til å teste systemets intuitive drift. De ga verdifulle tips for optimalisering av systemet og fremtidige forbedringer. Felttestfasen er nylig fullført. NORDCON-APP er nå tilgjengelig i Google Play Store og Apple App Store.

NORDCON APP og NORDAC ACCESS BT er tilgjengelige for all NORD-drivverkselektronikk og kan brukes med desentraliserte frekvensomformere i tillegg til styreskapløsninger og med valgfrie moduler.

https://www.nord.com/cms/en/product_catalogue/drive_electronics/nordcon_app.jsp