Động cơ một pha

Các động cơ không đồng bộ

  • Hiệu suất: 0.16 HP - 2 HP
  • Cấp hiệu suất IE2
  • được phê duyệt và chấp nhận trên toàn thế giới
  • Loạt sản phẩm EST2 với cấp hiệu suất IE2

Các động cơ một pha có trang bị tụ khởi động và/hoặc tụ vận hành và được sử dụng như là giải pháp hiệu quả về mặt chi phí cho các yêu cầu đơn giản.

Những động cơ này được phát triển và sản xuất tại nhiều cơ sở sản xuất riêng của NORD và sẵn có các động cơ một pha có tụ điện vận hành và khởi động.

TI 80_0043 - Technical Information - WEEE - Disposal According to "Electrical and Electronic Equipment Directive – ElektroG3"


TI 80_0043 - Technical Information - WEEE - Disposal According to
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

TI60-0015 - 1-Phase Asynchronous Motors - TI60-0015


TI60-0015 - 1-Phase Asynchronous Motors - TI60-0015
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

C240001 - Certificate Marine and Offshore


C240001 - Certificate Marine and Offshore
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

UL certificate NORD 1-Phase Asynchronous Motors - UL certificate NORD 1-Phase Asynchronous Motors


UL certificate NORD 1-Phase Asynchronous Motors - UL certificate NORD 1-Phase Asynchronous Motors
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu