Động cơ một pha

Các động cơ không đồng bộ

  • Hiệu suất: 0.16 HP - 2 HP
  • Cấp hiệu suất IE1
  • được phê duyệt và chấp nhận trên toàn thế giới

Các động cơ một pha có trang bị tụ khởi động và/hoặc tụ vận hành hoặc chúng được cụ thể hóa bằng giải pháp hợp lý cho các yêu cầu đơn giản nhờ mạch Steinmetz. Những động cơ này được phát triển và sản xuất tại nhiều cơ sở sản xuất riêng của NORD và sẵn có các động cơ một pha kèm theo tụ điện vận hành, động cơ một pha có tụ điện vận hành và khởi động và động cơ một pha có mạch điện Steinmetz.