Động cơ một pha

Các động cơ không đồng bộ

  • Hiệu suất: 0.16 - 2 HP
  • Cấp hiệu suất IE1
  • Phê duyệt và chấp nhận toàn cầu

Động cơ một pha được trang bị các tụ điện khởi động và/hoặc vận hành, hoặc được cung cấp một mạch Steinmetz như một giải pháp kinh tế cho các yêu cầu đơn giản. Những động cơ này được phát triển và sản xuất tại nhiều cơ sở sản xuất riêng của NORD và sẵn có các động cơ một pha kèm theo tụ điện vận hành, giống như động cơ một pha có tụ điện khởi động và vận hành và các đông cơ một pha có mạch điện Steinmetz.

Ngoài ra, chúng tôi cũng cung cấp các tùy chọn sau đây cho các động cơ một pha NORD:

  • Bộ phanh/thắng (BRE+), Bộ phanh/thắng kép (DBR+), Quạt ngoài (F), Bộ giải mã tăng dần (IG)
  • Bộ bảo vệ động cơ: Bộ cảm biến nhiệt độ (TF), Bộ giám sát nhiệt độ (TW), Bộ gia nhiệt đứng yên (SH)