Người tố giác (NORD DRIVESYSTEMS Group)

Chúng tôi đã thiết lập một hệ thống báo cáo về những hành vi vi phạm luật Liên minh.

Bạn có thể quyết định xem có nên cung cấp thông tin liên hệ của mình và muốn nhận phản hồi hay không. Nếu bạn quyết định muốn nhận phản hồi và cung cấp thông tin liên hệ, chúng tôi sẽ gửi một xác nhận đã nhận được báo cáo của bạn trong vòng 7 ngày theo phương thức liên lạc mà bạn đã cung cấp. Trong vòng 3 tháng, bạn sẽ nhận được thông tin về tiến trình xử lý báo cáo của mình và những biện pháp sẽ được thực thi.

Báo cáo của bạn sẽ được gửi trực tiếp đến văn phòng thanh tra bên ngoài của chúng tôi, công ty TNHH FIRST PRIVACY GmbH ở Bremen, Đức, nơi báo cáo sẽ được giữ bí mật và sau lần xem xét đầu tiên, nó sẽ được chuyển tiếp đến văn phòng tuân thủ nội bộ của chúng tôi để xem xét thêm.

Bạn có thể gửi báo cáo về những hành vi vi phạm pháp luật hoặc hành vi lạm dụng trong những lĩnh vực sau:

 • Mua sắm công
 • Các dịch vụ tài chính, các sản phẩm tài chính và thị trường tài chính cũng như ngăn chặn rửa tiền và tài trợ khủng bố
 • An toàn sản phẩm và sự tuân thủ
 • An toàn giao thông
 • Bảo vệ môi trường
 • Bảo vệ bức xạ và an toàn hạt nhân
 • An toàn thực phẩm và thức ăn chăn nuôi
 • Sức khỏe động vật và sức khỏe cộng đồng
 • Bảo vệ người tiêu dùng
 • Bảo vệ quyền riêng tư và thông tin cá nhân cũng như bảo mật hệ thống mạng và hệ thống thông tin
 • Hành vi vi phạm lợi ích tài chính của Liên minh được đề cập tại Điều 325 AEUV và được định nghĩa chính xác hơn trong những biện pháp có liên quan của Liên minh
 • Hành vi vi phạm những quy tắc thị trường nội bộ được đề cập tại Điều 26 khoản 2 AEUV, bao gồm những hành vi vi phạm các quy tắc Liên minh về cạnh tranh và viện trợ nhà nước, cũng như vi phạm những quy tắc thị trường nội địa liên quan đến những hành động vi phạm những quy định về thuế doanh nghiệp hoặc liên quan đến các thỏa thuận nhằm đạt được lợi ích về thuế nhưng đi ngược lại mục đích hoặc mục tiêu của luật thuế doanh nghiệp hiện hành.

Những báo cáo liên quan đến những lĩnh vực khác ngoài những lĩnh vực được đề cập ở trên, ví dụ như hành vi trái đạo đức hoặc vô đạo đức, thường không được xử lý và sẽ bị xóa ngay lập tức. Trong trường hợp này, bạn sẽ không nhận được thư xác nhận.

Bạn có thể gửi báo cáo của mình theo một trong hai cách sau:

1. Bạn có thể gọi cho chúng tôi theo số điện thoại sau: +49177 441 8623

Bạn có thể liên hệ với hộp thư thoại của văn phòng thanh tra bên ngoài của chúng tôi qua số này của công ty TNHH FIRST PRIVACY.

2. Bạn có thể gửi email bằng cách nhấp vào liên kết sau hoặc sao chép nó vào trong trình duyệt của mình. Khi nhấp vào liên kết, một email đã điền sẵn sẽ được mở ra và được gửi đến văn phòng thanh tra bên ngoài của chúng tôi, công ty TNHH FIRST PRIVACY GmbH.

Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi email trực tiếp cho chúng tôi: ombudsstelle-gbn@first-privacy.com

Trong dòng chủ đề của email, bạn vui lòng ghi “Báo cáo hành vi vi phạm luật Liên minh” và cung cấp những thông tin sau:

 • Vai trò của bạn [ví dụ như nạn nhân, nhân chứng, vai trò khác (vui lòng nêu rõ)]
 • Tên công ty: [ghi tên công ty có liên quan trong báo cáo]
 • Báo cáo về [loại hành vi vi phạm]
 • Ngày và địa điểm xảy ra vi phạm
 • Thông tin về người liên quan đến vi phạm:
 • Miêu tả sự việc: [vui lòng miêu tả sự việc càng chi tiết càng tốt]
 • Vui lòng cho biết bạn có muốn nhận phản hồi về báo cáo của mình hay không. Nếu có, vui lòng cho chúng tôi thông tin liên hệ của bạn.

Để xử lý báo cáo của bạn, trong mọi trường hợp, bạn cần phải cung cấp tên của công ty liên quan đến vi phạm. Tất cả những thông tin khác là tùy chọn.

Nếu muốn gửi báo cáo của mình một cách ẩn danh qua email, bạn có thể lựa chọn hộp thư email ẩn danh.

Bạn có thể tìm thấy thông tin về việc bảo vệ dữ liệu cá nhân tại đây.