Phần mềm

Trang này có tất cả các phần mềm của NORD để lựa chọn sản phẩm và cài đặt các sản phẩm điện tử.

Vui lòng làm theo các hướng dẫn. Chúng tôi rất vui lòng hỗ trợ bất kì thắc mắc nào của quý vị!

Phiên bản Tiêu đề   Các ngôn ngữ Yêu cầu hệ thống  
9.2.2 Build 1.1 NORD CAD - USA + Mexico Anh, Đức, Pháp, Đan Mạch, Phần Lan, Hà Lan, Ý, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Thụy Điển, Tây Ban Nha, Séc, Trung Quốc, Anh-Mỹ Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 Tải về
2.8 NORD CON Anh, Đức Windows XP, Windows 2000, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 Tải về
Fieldbus Files Anh, Đức Tải về
NORD EPLAN Anh, Đức Tải về
NORD TIA Portal standard modules Anh, Đức Tải về
NORD SISTEMA – Libraries Đức, Anh Tải về
NORD S7 standard modules Anh, Đức Tải về