Các động cơ có khả năng thay đổi cực

Các động cơ không đồng bộ

  • Hiệu suất: 0.16 HP - 23 HP
  • Cấp hiệu suất IE1
  • được phê duyệt và chấp nhận trên toàn thế giới

Các động cơ có khả năng thay đổi cực của NORD cho phép vận hành với hai hoặc nhiều tốc độ quay cố định. Các động cơ ngắn mạch loại này cung cấp một lựa chọn kinh tế cho các ứng dụng có thể tránh được việc điều chỉnh tốc độ vô cấp bằng biến tần.

Chúng có sẵn các phiên bản sau: Các động cơ có khả năng thay đổi cực 4-2 cực, 8-2 cực, 8-4 cực có ưu điểm là chúng chỉ cần một cuộn dây duy nhất để vận hành với hai tốc độ quay. NORD cung cấp với các tùy chọn (lựa chọn) sau:

  • Phanh (BRE+), phanh kép (DBR+), quạt tản nhiệt bên ngoài (F), bộ mã hóa gia tăng (IG)
  • Bảo vệ động cơ: Cảm biến nhiệt độ (TF), bộ kiểm soát nhiệt độ (TW), bộ gia nhiệt đứng yên (SH)
  • Kết nối động cơ: Đầu nối động cơ (MS)

M7000 - Asynchronous Motors


M7000 - Asynchronous Motors
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

M7000 Addendum - Addendum M7000: Safety Encoder


M7000 Addendum - Addendum M7000: Safety Encoder
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu