Các động cơ có bề mặt nhẵn

Các động cơ không đồng bộ

 • Hiệu suất: 0.16 HP - 3 HP
 • được phê duyệt và chấp nhận trên toàn thế giới

Các động cơ có bề mặt nhẵn của NORD được sản xuất riêng và cung cấp cho tất cả các thị trường quan trọng trên thế giới. Nhờ có thiết kế rửa được mà các động cơ này phù hợp để sử dụng trong ngành công nghiệp thực phẩm. 

 • Các tùy chọn cho mặt B: Phanh (BRE), bộ mã hóa gia tăng (IG)
 • Bảo vệ động cơ: Cảm biến nhiệt độ (TF), bộ kiểm soát nhiệt độ (TW), bộ gia nhiệt đứng yên (SH)
 • Kết nối động cơ: Đầu nối động cơ (MS)

MỚI: Các động cơ có bề mặt nhẵn mới có kích thước 71 có sẵn ba cấp công suất: 0,12 kW, 0,18 kW và 0,25 kW. Cấp hiệu suất IE3 đảm bảo việc vận hành tiết kiệm tài nguyên. Nhờ có vỏ bằng nhôm (cấp bảo vệ IP66), các động cơ được bảo vệ chống ăn mòn.

B1091 - Động cơ ba pha + Động cơ chống cháy nổ


B1091 - Động cơ ba pha + Động cơ chống cháy nổ
 • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

TI 80_0043 - Technical Information - WEEE - Disposal according to "Electrical and Electronic Equipment Directive – ElektroG3"


TI 80_0043 - Technical Information - WEEE - Disposal according to
 • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

CS0023 - Drive solutions for ropeway stations


CS0023 - Drive solutions for ropeway stations
 • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

F1400 - Aluminium drive technology


F1400 - Aluminium drive technology
 • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

TI60-0003 - Heavy Duty Motors for roller table applications


TI60-0003 - Heavy Duty Motors for roller table applications
 • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

PL1090 - Danh sách phụ tùng – NORD Động cơ


PL1090 - Danh sách phụ tùng – NORD Động cơ
 • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

C240001 - Certificate Marine and Offshore


C240001 - Certificate Marine and Offshore
 • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu