Bảo vệ phòng nổ bụi

Động cơ chống cháy nổ

  • Công suất: 0,12 - 22 kW
  • Các cấp hiệu suất: IE1 và IE2

Các giải pháp truyền động của NORD về bảo vệ phòng nổ đã là một phần trong danh mục sản phẩm của NORD trong nhiều thập kỷ qua và có thể cung cấp phù hợp với phân loại 2D và 3D cho các khu vực 21 và 22. Thiết bị trong các hệ thống này sử dụng cấp bảo vệ chống đánh lửa “Bảo vệ qua vỏ” (tD).Tất cả các động cơ có bảo vệ phòng nổ bụi của chúng tôi đều được chứng nhận theo tiêu chuẩn ATEX và HazLoc

Các động cơ có bảo vệ phòng nổ bụi có sẵn các tùy chọn sau:

  • Phanh (BRE+), quạt tản nhiệt bên ngoài (F)
  • Bảo vệ động cơ: Cảm biến nhiệt độ (TF), bộ kiểm soát nhiệt độ (TW), bộ gia nhiệt đứng yên (SH)
  • Kết nối động cơ: Đầu nối động cơ (MS)