Bảo vệ phòng nổ bụi

Động cơ chống cháy nổ

 • Công suất: 0,12 - 22 kW
 • Các cấp hiệu suất: IE1 và IE2

Các giải pháp truyền động của NORD về bảo vệ phòng nổ đã là một phần trong danh mục sản phẩm của NORD trong nhiều thập kỷ qua và có thể cung cấp phù hợp với phân loại 2D và 3D cho các khu vực 21 và 22. Thiết bị trong các hệ thống này sử dụng cấp bảo vệ chống đánh lửa “Bảo vệ qua vỏ” (tD).Tất cả các động cơ có bảo vệ phòng nổ bụi của chúng tôi đều được chứng nhận theo tiêu chuẩn ATEX và HazLoc

Các động cơ có bảo vệ phòng nổ bụi có sẵn các tùy chọn sau:

 • Phanh (BRE+), quạt tản nhiệt bên ngoài (F)
 • Bảo vệ động cơ: Cảm biến nhiệt độ (TF), bộ kiểm soát nhiệt độ (TW), bộ gia nhiệt đứng yên (SH)
 • Kết nối động cơ: Đầu nối động cơ (MS)

B1091 - Động cơ ba pha + Động cơ chống cháy nổ


B1091 - Động cơ ba pha + Động cơ chống cháy nổ
 • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

B1091-1 - Hướng dẫn lên Kế hoạch Vận hành và Bảo trì B1091


B1091-1 - Hướng dẫn lên Kế hoạch Vận hành và Bảo trì B1091
 • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

G2122 - UNICASE Gear Units & Gear Motors and decentralize drive solutions in explosion proof atmosphere


G2122 - UNICASE Gear Units & Gear Motors and decentralize drive solutions in explosion proof atmosphere
 • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

Technical Handbook - Technical Handbook - Technical Information


Technical Handbook - Technical Handbook - Technical Information
 • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

C020031 - CCC Certificate Ex-Motors Size 63-160


C020031 - CCC Certificate Ex-Motors Size 63-160
 • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

C020032 - CCC Certificate Ex-Motors Size 180-225


C020032 - CCC Certificate Ex-Motors Size 180-225
 • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

C230102 - UKCA Declaration of Conformity – NORD II 3D Ex tc IIB Motoren


C230102 - UKCA Declaration of Conformity – NORD II 3D Ex tc IIB Motoren
 • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

C421D10 - Conformity Declaration ATEX 2D+2G Lubricator Perma Classic


C421D10 - Conformity Declaration ATEX 2D+2G Lubricator Perma Classic
 • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

C422111_2021 - Declaration of conformity - ATEX 3D| NORD Motors - frame size: 63 - 250


C422111_2021 - Declaration of conformity - ATEX 3D| NORD Motors - frame size: 63 - 250
 • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

C422121_2004 - EG-Type Test Certificate - ATEX 2D| NORD Motors, 4th Supplement


C422121_2004 - EG-Type Test Certificate - ATEX 2D| NORD Motors, 4th Supplement
 • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

C422122_2013 - EG-Type Test Certificate - ATEX 2D| NORD Motors


C422122_2013 - EG-Type Test Certificate - ATEX 2D| NORD Motors
 • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

C422150_0221 - Notification of conformity to type based on quality assurance of the production process, Directive 2014/34/EU


C422150_0221 - Notification of conformity to type based on quality assurance of the production process, Directive 2014/34/EU
 • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

C422213_2016 - EU declaration of confirmity - ATEX 3D| Siemens motors - dust explosion proof, type: 1MB


C422213_2016 - EU declaration of confirmity - ATEX 3D| Siemens motors - dust explosion proof, type: 1MB
 • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

C422240_2001 - Manufacturers declaration 2.1 - ATEX|Siemens Motors - Dust Explosion Proof, Inverter operation


C422240_2001 - Manufacturers declaration 2.1 - ATEX|Siemens Motors - Dust Explosion Proof, Inverter operation
 • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

C422611_2016 - EU Declaration of Confirmity - ATEX 2D | EMOD Motors - Dust Explosion Proof, Framesize: 56- 225


C422611_2016 - EU Declaration of Confirmity - ATEX 2D | EMOD Motors - Dust Explosion Proof, Framesize: 56- 225
 • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

C422C10 - Declaration of conformity - ATEX 3D| WISTRO forced ventilation - Dust Explosion Proof


C422C10 - Declaration of conformity - ATEX 3D| WISTRO forced ventilation - Dust Explosion Proof
 • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

C424410_2016 - EU Declaration of Conformity - ATEX 2G+2D | ATB Motors - Type CD, Frame Size 80-160, 225-315, dCD63 - Gas Explosion Proof


C424410_2016 - EU Declaration of Conformity - ATEX 2G+2D | ATB Motors - Type CD, Frame Size 80-160, 225-315, dCD63 - Gas Explosion Proof
 • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

C424410_CD200_2016 - EU Declaration of Conformity - ATEX 2G+2D | ATB Motors - Type CD, Frame Size: 200 - Gas Explosion Proof


C424410_CD200_2016 - EU Declaration of Conformity - ATEX 2G+2D | ATB Motors - Type CD, Frame Size: 200 - Gas Explosion Proof
 • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

C424411_BD63-71_2016 - EU Declaration of Conformity for ATEX 2G + 2D | ATB Motors - Type BD


C424411_BD63-71_2016 - EU Declaration of Conformity for ATEX 2G + 2D | ATB Motors - Type BD
 • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

Conformity Declaration - ATEX 2D frame: 63-200 - Declaration of conformity - ATEX 2D| NORD Motors - frame size: 63 - 200


Conformity Declaration - ATEX 2D frame: 63-200 - Declaration of conformity - ATEX 2D| NORD Motors - frame size: 63 - 200
 • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

Conformity Declaration - ATEX 3D Precima - Conformity Declaration ATEX 3D | Precima Fail Safe Brakes


Conformity Declaration - ATEX 3D Precima - Conformity Declaration ATEX 3D | Precima Fail Safe Brakes
 • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

EAC Certificate of Conformity for NORD - Zone 2 - EAC Certificate of conformity for explosion proof motors NORD - Zone 2_No. 01083


EAC Certificate of Conformity for NORD - Zone 2 - EAC Certificate of conformity for explosion proof motors NORD - Zone 2_No. 01083
 • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

EAC Certificate of Conformity for NORD Zone 1 and 2 - EAC Certificate of conformity for explosion proof motors NORD - Zone 1 and 2_No. 01082


EAC Certificate of Conformity for NORD Zone 1 and 2 - EAC Certificate of conformity for explosion proof motors NORD - Zone 1 and 2_No. 01082
 • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

EU Conformity Declaration - ATEX 2G+2D - EU declaration of Conformity - ATEX 2G+2D | ATB Motors - Type CD, Frame Size: 63-71, Gas Explosion Proof


EU Conformity Declaration - ATEX 2G+2D - EU declaration of Conformity - ATEX 2G+2D | ATB Motors - Type CD, Frame Size: 63-71, Gas Explosion Proof
 • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

EU Conformity Declaration - ATEX 2G+2D | ATB - EU Declaration of Conformity - ATEX 2G+2D | ATB Motors - Type BD, Frame Size: 200 - Gas Explosion Proof


EU Conformity Declaration - ATEX 2G+2D | ATB - EU Declaration of Conformity - ATEX 2G+2D | ATB Motors - Type BD, Frame Size: 200 - Gas Explosion Proof
 • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

EU Conformity Declaration - ATEX 2G+2D | ATB - EU Declaration of Conformity - ATEX 2G+2D | ATB Motors - Type BD, Frame Size: 180 - Gas Explosion Proof


EU Conformity Declaration - ATEX 2G+2D | ATB - EU Declaration of Conformity - ATEX 2G+2D | ATB Motors - Type BD, Frame Size: 180 - Gas Explosion Proof
 • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

EU Conformity Declaration - ATEX 2G+2D | ATB - EU Declaration of Conformity - ATEX 2G+2D | ATB Motors - Type BD, Frame Size 80-160, 225-315, Gas Explosion Proof


EU Conformity Declaration - ATEX 2G+2D | ATB - EU Declaration of Conformity - ATEX 2G+2D | ATB Motors - Type BD, Frame Size 80-160, 225-315, Gas Explosion Proof
 • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

EU Conformity Declaration - ATEX 2G+2D | ATB - EU Declaration of Conformity - ATEX 2G+2D | ATB Motors - Type CD, Frame Size: 180 - Gas Explosion Proof


EU Conformity Declaration - ATEX 2G+2D | ATB - EU Declaration of Conformity - ATEX 2G+2D | ATB Motors - Type CD, Frame Size: 180 - Gas Explosion Proof
 • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

EU Declaration of Conformity - ATEX 3D - EU declaration of confirmity - ATEX 2D | Siemens motors - dust explosion proof, type: 1LA, 1LG


EU Declaration of Conformity - ATEX 3D - EU declaration of confirmity - ATEX 2D | Siemens motors - dust explosion proof, type: 1LA, 1LG
 • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

Type Test Certificate - ATEX 2D - EG-Type Test Certificate - ATEX 2D| NORD Motors


Type Test Certificate - ATEX 2D - EG-Type Test Certificate - ATEX 2D| NORD Motors
 • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

UL Certificate - ATEX EX II | Ziehl PTC thermistor - UL Certificate - ATEX EX II (2) GD | Ziehl PTC thermistor


UL Certificate - ATEX EX II | Ziehl PTC thermistor - UL Certificate - ATEX EX II (2) GD | Ziehl PTC thermistor
 • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu