NORD được chứng nhận

Tìm hiểu thêm về các chứng nhận, tư cách thành viên và các đánh giá của chúng tôi từ các tổ chức độc lập

Quy tắc phát triển bền vững của Đức

Quy tắc phát triển bền vững của Đức (DNK) hỗ trợ các công ty phát triển và tối ưu hóa chiến lược phát triển bền vững. NORD DRIVESYSTEMS hướng đến sự hài hòa giữa hiệu quả kinh tế và tính bền vững. Các báo cáo thường xuyên về quy trình phát triển bền vững cho phép chúng tôi và khách hàng theo dõi sự phát triển của công ty chúng tôi.

Tìm hiểu thêm

Chứng chỉ ISO 14.001

Tiêu chuẩn quản lý môi trường quốc tế ISO 14.001 yêu cầu các công ty trên toàn thế giới chủ động cải thiện tác động đến môi trường của công ty mình.

NORD DRIVESYSTEMS là một trong những công ty đã được chứng nhận ISO 14.001 và cam kết tránh ô nhiễm môi trường cũng như liên tục cải thiện các tác động đến môi trường của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm

ecoVadis

NORD DRIVESYSTEMS đã được cơ quan xếp hạng EcoVadis đánh giá và trao chứng nhận bền vững bạc năm 2024. Trong bảng xếp hạng tổng thể, công ty phía bắc của Đức nằm trong nhóm 6% các nhà sản xuất hàng đầu trong lĩnh vực được EcoVadis đánh giá.

Tìm hiểu thêm

IntegrityNext

IntegrityNext cung cấp cho các công ty nền tảng quản lý rủi ro ESG nhằm cải thiện tính bền vững cho chuỗi cung ứng của họ và đáp ứng các yêu cầu pháp lý về ESG.

NORD DRIVESYSTEMS không ngừng nỗ lực tối ưu hóa chuỗi cung ứng của mình về tính bền vững và sử dụng nền tảng IntegrityNext để phát hiện các bộ phận trong chuỗi cung ứng của chính mình có thể gây rủi ro tiềm ẩn cho con người và môi trường.

Tìm hiểu thêm

Hiệp ước toàn cầu của Liên hợp quốc – Mạng lưới Đức

Hiệp ước toàn cầu của Liên hợp quốc là một hiệp ước được ký kết giữa các công ty và Tổ chức Liên hợp quốc nhằm làm cho việc toàn cầu hóa mang tính xã hội hơn và sinh thái hơn.

NORD DRIVESYSTEMS là bên đã ký Hiệp ước toàn cầu của Liên hợp quốc và do đó là một trong hơn 16.786 công ty tham gia đã cam kết quản lý doanh nghiệp bền vững và có trách nhiệm.

Tìm hiểu thêm