Chiến lược phát triển bền vững năm 2025

Con đường của chúng tôi đến một tương lai bền vững hơn

Kể từ cuối năm 2021, chúng tôi đã làm việc với một đội ngũ liên ngành về các chủ đề liên quan đến phát triển bền vững. Đội ngũ này gồm các nhân viên từ nhiều lĩnh vực khác nhau và được sự hỗ trợ tích cực từ chủ sở hữu và ban quản lý. 

​​​​​​​Sau đây chúng tôi xin giới thiệu với các bạn đội ngũ CSR.

Chiến lược phát triển bền vững năm 2025 của chúng tôi là một lời hứa với chính mình, với khách hàng và với công chúng để hành động một cách nhất quán theo cách có trách nhiệm với môi trường sinh thái, với nền kinh tế và với xã hội. Do đó, các sản phẩm và cách làm việc của chúng tôi không chỉ ngày càng tốt hơn thông qua những đổi mới của chúng tôi, mà còn ngày càng trở nên bền vững hơn.

Tính bền vững trong công nghệ truyền động

Tìm hiểu thêm về chiến lược CSR, các lĩnh vực hành động và lộ trình của chúng tôi trong những năm tới trong tờ rơi mới của chúng tôi.

Tải tờ rơi

5 lĩnh vực hoạt động chính của chúng tôi

Quản trị & Quy trình

Việc quản lý tính bền vững của NORD đã được giới thiệu vào năm 2022. Các dấu mốc lịch sử quan trọng là việc giới thiệu thành công hệ thống quản lý môi trường được chứng nhận ở Đức và công bố báo cáo phát triển bền vững đầu tiên cho trụ sở Bargteheide. Thách thức trong lĩnh vực hoạt động này là thiết lập một cấu trúc quản trị quốc tế và một hệ thống báo cáo cho toàn bộ Tập đoàn NORD từ 48 công ty con. Thành công của các lĩnh vực hoạt động khác, đặc biệt là môi trường (năng lượng/khí hậu), phụ thuộc vào cấu trúc quản trị này.

Trọng tâm của chúng tôi trong lĩnh vực hoạt động này:

 • Từ năm 2025, chúng tôi muốn có thể tạo ra một báo cáo phát triển bền vững quốc tế, nơi mà các chỉ số được hợp nhất từ tất cả các công ty con của chúng tôi - vì mục đích này, chúng tôi đã xác định những người được ủy quyền phát triển bền vững toàn cầu mà chúng tôi thường xuyên trao đổi thông tin với họ.
 • Thực hiện tiêu chuẩn quản lý môi trường NORD tại 10 công ty con lớn nhất (sắp xếp theo số lượng nhân viên)

Tập đoàn NORD DRIVESYSTEMS, với gần 5.000 nhân viên, có vị thế quốc tế cao. Các công ty riêng tại 36 quốc gia của chúng tôi luôn sẵn sàng cho việc sản xuất, phát triển, lắp ráp, phân phối và dịch vụ cho các khách hàng của mình. Chúng tôi đang lập kế hoạch cho chiến lược phát triển bền vững cho toàn bộ Tập đoàn NORD - bởi vì chúng tôi tin rằng có thể duy trì tiêu chuẩn phát triển bền vững ở mọi nơi. Vì vậy, mục tiêu của chúng tôi là thiết lập các quy trình và cấu trúc báo cáo (quản trị) toàn cầu trong Tập đoàn NORD.

Con người

Đặc biệt trong thị trường lao động hiện nay, đặc trưng bởi sự thiếu hụt lao động lành nghề và sự cạnh tranh cho các tài năng trẻ, đã dẫn đến yêu cầu hành động để phát triển các khái niệm và các phương pháp tiếp cận toàn diện nhằm đảm bảo sức hấp dẫn trên toàn thế giới của NORD với tư cách là một nhà tuyển dụng.

Trọng tâm của chúng tôi trong lĩnh vực hoạt động này:

 • Chúng tôi phấn đấu đến năm 2025, hầu hết tất cả các nhân viên trong tập đoàn NORD đều được thông tin đầy đủ về các hoạt động CSR và được đào tạo thường xuyên.
 • Đến năm 2024, chúng tôi muốn giới thiệu một hệ thống quản lý học tập kỹ thuật số để cung cấp cho tất cả nhân viên trong tập đoàn NORD cơ hội được đào tạo thêm cho từng cá nhân.
 • Phát triển một hình mẫu chủ chốt về tính đa dạng mà chúng tôi muốn sử dụng để thúc đẩy tính đa dạng trong lực lượng lao động của mình.

Tập đoàn NORD DRIVESYSTEMS hiện có gần 5.000 nhân viên trên toàn thế giới. Ngoài ra, còn có nhiều người khác đang làm việc trong chuỗi cung ứng của chúng tôi. Sự hòa nhập, tôn trọng nhân quyền, tăng cường văn hóa làm việc, an toàn và chuyển giao kiến thức liên tục chỉ là một vài chủ đề mà chúng tôi muốn thúc đẩy.

Môi trường

Là một công ty chế tạo máy, NORD có ảnh hưởng sâu sắc đến việc sử dụng nguồn tài nguyên toàn cầu và phát thải khí nhà kính. Một cách tiếp cận quản lý môi trường quốc tế là cần thiết, một mặt để phối hợp các biện pháp có cấu trúc và mặt khác, cam kết ghi chép tài liệu một cách an toàn về mặt pháp lý. Các lĩnh vực của chủ đề năng lượng và khí hậu được bao gồm trong lĩnh vực hành động về môi trường.

Trọng tâm của chúng tôi trong lĩnh vực hoạt động này:

 • Giảm mức tiêu thụ năng lượng được sử dụng cho việc vận hành. Điều này có liên quan đến việc giảm lượng khí nhà kính trong toàn bộ tập đoàn NORD.
 • Tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo
 • Tăng tỷ lệ điện năng tự sản xuất
 • Tăng hiệu quả của đội xe của chúng tôi
 • Giảm lượng chất thải
 • Phát triển đa dạng sinh học tại các trụ sở của chúng tôi
 • Bảo vệ môi trường dự phòng chống lại các chất gây ô nhiễm nước
 • Phát triển một chiến lược khí hậu quốc tế (cho đến khi có chương trình môi trường cho Bargteheide)
 • Tạo ra sự cân bằng khí hậu toàn nhóm cho phạm vi 1-2

Trọng tâm công việc của chúng tôi là về lĩnh vực môi trường. Chúng tôi đặc biệt quan tâm đến việc hợp tác với các đồng nghiệp trong các lĩnh vực khác nhau để cải thiện chương trình môi trường của chúng tôi.

Các sản phẩm

Là một công ty sản xuất, các sản phẩm của chúng tôi luôn là trọng tâm trong nỗ lực phát triển bền vững của chúng tôi với tầm quan trọng chiến lược to lớn. Thiết kế, vòng đời và phạm vi ứng dụng của các sản phẩm của chúng tôi có tác động đến các chủ đề về hiệu quả sử dụng vật liệu, nhân quyền và phát thải khí nhà kính. Cho nên có sự giao thoa trong các lĩnh vực hoạt động của con người, môi trường và chuỗi cung ứng.

Trọng tâm của chúng tôi trong lĩnh vực hoạt động này:

 • Giữ vững tính bền vững trong quá trình phát triển sản phẩm
 • Tăng hạn ngạch bán hàng của các giải pháp tiết kiệm năng lượng
 • Tính toán dấu chân các-bon của một sản phẩm cho loạt sản phẩm đến năm 2025
 • Thực hiện một dự án thí điểm về dấu chân các-bon của sản phẩm cho một sản phẩm được chọn trong năm nay
 • Thị phần bán hàng của các sản phẩm đặc biệt hiệu quả sẽ được tăng lên đáng kể. Cụ thể, chúng tôi muốn đạt được thị phần >30% cho lĩnh vực bưu phẩm và bưu kiện vào năm 2025.

Chúng tôi là những chuyên gia về các giải pháp truyền động cho hơn 100 ngành công nghiệp. Có thể tìm thấy các giải pháp truyền động trong nhiều lĩnh vực của ngành công nghiệp, nơi chúng sử dụng một tỷ lệ năng lượng đáng kể. Chúng tôi muốn đạt được một tỷ lệ đáng kể trong việc giảm tiêu thụ năng lượng và phát thải khí CO₂ với các giải pháp truyền động hiệu suất cao (sản phẩm của chúng tôi).

Chuỗi cung ứng

Ngày nay, một cách tiếp cận có cấu trúc để quản lý chuỗi cung ứng minh bạch và ít rủi ro là cơ sở cần thiết để một mặt ứng phó với áp lực ngày càng tăng từ các nhà lập pháp và khách hàng, mặt khác, để giảm các rủi ro phức tạp về xã hội và sinh thái (và kinh tế) trong chuỗi cung ứng.

Trọng tâm của chúng tôi trong lĩnh vực hoạt động này:

 • Đạo luật về Nghĩa vụ thẩm định doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng (LKSG) sẽ trở thành bắt buộc đối với tập đoàn NORD DRIVESYSTEMS từ ngày 01.01.2024. Chúng tôi đã quyết định áp dụng đạo luật ngay từ ngày 01.01.2023. Điều này có nghĩa là chúng tôi chắc chắn sẽ tuân thủ đạo luật từ năm 2024.
 • Xác định phát thải khí nhà kính của 80% các bộ phận đã thu mua đến năm 2025
 • Thúc đẩy việc tuân thủ về nguyên vật liệu trong công ty với các trách nhiệm xác định
 • Thường xuyên theo dõi các yêu cầu pháp lý, xác định và giảm thiểu rủi ro thông qua các quy trình hiệu quả

Lĩnh vực chuyên môn của tôi là Đạo luật về Nghĩa vụ thẩm định doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng và tất cả các chủ đề liên quan đến nó. Tôi cam đoan với khách hàng và tất cả đồng nghiệp của mình rằng sản phẩm của chúng tôi được sản xuất bằng nguyên liệu và linh kiện từ quá trình sản xuất bền vững và tất nhiên là các đối tác của chúng tôi trong chuỗi cung ứng cũng cam kết về nhân quyền.