Chuỗi cung ứng (Đạo luật về Nghĩa vụ thẩm định doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng LkSG) và sự phù hợp của vật liệu

Trách nhiệm của chúng tôi trong chuỗi cung ứng

Tập đoàn NORD DRIVESYSTEMS đã triển khai Đạo luật về Nghĩa vụ thẩm định doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng kể từ năm 2023. Chúng tôi cam đoan với khách hàng và tất cả đồng nghiệp của mình rằng sản phẩm của chúng tôi được sản xuất bằng nguyên liệu và linh kiện từ quá trình sản xuất bền vững và tất nhiên rằng các đối tác của chúng tôi trong chuỗi cung ứng cũng cam kết về nhân quyền.

Đạo luật về Nghĩa vụ thẩm định doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng (LkSG)

Tuyên bố nguyên tắc của chúng tôi theo LkSG

Đạo luật về Nghĩa vụ thẩm định doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng đã có hiệu lực từ ngày 01.01.2023.

Theo đạo luật này, quyền con người trong chuỗi cung ứng bắt buộc phải được tuân thủ.

Nghĩa vụ thẩm định đã được xác định là một yếu tố trong đó.

Ban đầu, từ năm 2023, đạo luật áp dụng cho các công ty có ít nhất là 3.000 nhân viên. Getriebebau NORD GmbH &Co KG với 1.670 nhân viên ở Đức sẽ chỉ có nghĩa vụ tuân thủ đạo luật này từ năm 2024, nhưng bản thân chúng tôi đã nhận thức được tầm quan trọng của nó và đã nhận trách nhiệm thực hiện trong năm nay.

Là một công ty gia đình hoạt động trên toàn cầu, chúng tôi nhận thức được tầm ảnh hưởng và tác động của hoạt động kinh doanh của mình đối với xã hội. Vì vậy, chúng tôi đang tập trung mạnh mẽ vào chủ đề CSR. Đó là từ viết tắt của Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và mô tả việc công ty tự nguyện chịu trách nhiệm về các khía cạnh xã hội, môi trường sinh thái và kinh tế cả trong nước lẫn quốc tế.

NORD tự xem mình là một công ty có liên kết quốc tế và có trách nhiệm đặc biệt để đóng góp vào việc cải thiện tình hình nhân quyền toàn cầu trong chuỗi cung ứng của chúng tôi và xây dựng các mối quan hệ kinh doanh để phát triển bền vững xã hội. Sự hội nhập ngày càng tăng vào các thị trường thu mua và bán hàng toàn cầu thường kéo theo những rủi ro do thiếu minh bạch và việc thực thi không đầy đủ các quyền con người được quốc tế công nhận trong chuỗi cung ứng.

NORD cam kết tôn trọng, bảo vệ và tuân thủ các quyền con người của các cá nhân. Theo sự hiểu biết của chúng tôi, điều này bao gồm việc cản trở mức lương công bằng, các điều kiện làm việc thích hợp và việc bóc lột trẻ em. Đối với chúng tôi, quyền bình đẳng giữa phụ nữ và nam giới là điều hiển nhiên và chúng tôi không phân biệt đối xử với bất kỳ ai vì giới tính, gốc gác, dân tộc, ngôn ngữ, quê hương và nguồn gốc, đức tin, quan điểm tôn giáo hoặc chính trị của họ hoặc vì khuyết tật của họ. Chúng tôi phản đối vấn nạn tham nhũng cũng như lao động cưỡng bức và nạn buôn người.

Chúng tôi kỳ vọng các nhà cung cấp cũng như nhân viên của chúng tôi ở tất cả các bộ phận và công ty con, tôn trọng, bảo vệ và coi trọng quyền con người của mỗi cá nhân. Mục đích là để đảm bảo rằng các hành vi vi phạm nhân quyền và môi trường, cả trong các hoạt động kinh doanh của chúng tôi lẫn trong toàn bộ chuỗi cung ứng, đều được ngăn chặn và cho phép các nạn nhân tiếp cận với sự trợ giúp.

Tại NORD, chúng tôi tuân theo những nguyên tắc này và đào tạo nhân viên của mình thực hiện theo những giá trị này trong công ty. Điều này bắt đầu với nhận thức có ý thức về các hành vi vi phạm các nguyên tắc này, được nắm bắt và sử lý thông qua các quy trình đã quy định, để sau đó đưa ra các biện pháp thích hợp cho việc vận hành. Điều này cũng áp dụng cho các chỉ dẫn do bên thứ ba cung cấp.

Dưới đây là liên kết đến hệ thống người tố giác của chúng tôi: Người tố giác

Chúng tôi tạo ra một phân tích rủi ro được hỗ trợ bởi CNTT và cập nhật liên tục dựa trên các chỉ số quốc gia và 13 lĩnh vực rủi ro của LkSG.

Một người đại diện phụ trách về nhân quyền đã được chỉ định để giám sát việc phân tích rủi ro và báo cáo cho ban quản lý ít nhất là một lần trong năm tài chính. Trong trường hợp phân tích cho thấy có trách nhiệm liên quan đến nhân quyền hoặc môi trường, người đại diện sẽ xác định các biện pháp khắc phục có thể có và thực hiện các bước thích hợp để loại bỏ chúng.

Chúng tôi cam kết thúc đẩy việc tuân thủ nội dung của chính sách này giữa các nhà cung cấp của chúng tôi và trong chuỗi tạo ra giá trị tiếp theo trong phạm vi khả năng và phạm vi hành động của mình. Ngoài ra, chúng tôi có quyền kiểm tra xem các nhà cung cấp của chúng tôi có tuân thủ Quy tắc ứng xử dành cho các nhà cung cấp của chúng tôi hay không. Điều này có thể được thực hiện, ví dụ, dưới dạng bản khảo sát, đánh giá hoặc kiểm toán. Nếu có bất kỳ nghi ngờ nào liên quan đến việc tuân thủ chính sách này, nhà cung cấp được yêu cầu áp dụng các biện pháp đối phó thích hợp và báo cáo trường hợp đó cho người liên hệ có liên quan của họ trong công ty chúng tôi.

Bạn có thể tìm thấy thông tin thêm về chính sách và quy tắc ứng xử của công ty ở đây.

Bạn hãy tìm hiểu thêm thông tin ở trong video này của Bộ Lao động và Xã hội Liên bang.

Tải về Tuyên bố nguyên tắc của chúng tôi

Là một công ty gia đình hoạt động trên toàn cầu, chúng tôi nhận thức được tầm ảnh hưởng và tác động của các hoạt động kinh doanh của mình đối với xã hội. Vì vậy, chúng tôi đang tập trung mạnh mẽ vào chủ đề CSR.

Tuân thủ vật liệu

Không chỉ có các nhà sản xuất, mà cả các nhà nhập khẩu, nhà phân phối hoặc nhà cung cấp hàng hóa đều có nghĩa vụ đảm bảo rằng sản phẩm của họ tuân thủ tất cả các quy định về vật liệu (tuân thủ vật liệu). Quy định về hóa chất REACH và chỉ thị RoHS của EU là những ví dụ về việc thực hiện tuân thủ vật liệu; dữ liệu liên quan đến các quy định này phải được tiết lộ và ghi lại trong chuỗi cung ứng.

Quy định REACH đã được Liên minh châu Âu thông qua để cải thiện việc bảo vệ sức khỏe con người và môi trường khỏi những rủi ro có thể phát sinh do hóa chất. (Quy định liên quan đến việc Đăng ký, Đánh giá, Cấp phép và Hạn chế Hóa chất)

Tải xuống Tuyên bố của nhà sản xuất về Quy định REACH

Mẫu Báo cáo về Khoáng sản xung đột (CMRT) được phát triển bởi Sáng kiến về Khoáng sản có trách nhiệm (RMI) để giúp các công ty cung cấp cho khách hàng của họ những thông tin chính xác về quốc gia xuất xứ khoáng sản và các nhà máy luyện kim và nhà máy tinh chế mà họ sử dụng.

Về khía cạnh này, các khoáng sản xung đột đề cập đến các nguyên liệu góp phần tài trợ cho bạo lực và vi phạm nhân quyền ở các quốc gia sản xuất; điều này sẽ được hạn chế bằng cách thực hiện quy định của EU.

Tải xuống (tệp tin ZIP) Báo cáo về Khoáng sản xung đột (CMRT)

PFAS là một nhóm các hóa chất công nghiệp bao gồm một số lượng rất lớn các chất. Đó là các hợp chất hữu cơ mà trong đó các nguyên tử hydro được thay thế hoàn toàn ("perflo hóa") hoặc một phần ("polyflo hóa") bởi các nguyên tử flo. Do có tính chất đặc biệt mà chúng đã được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp và cả trong các hộ gia đình trong một thời gian dài.

Các nhóm vật liệu nổi tiếng nhất của PFAS là:

  • a-xít sunfonic perflo hóa (đại diện nổi tiếng nhất: a-xít perflo oóctan sunfonic (PFOS))
  • a-xít các-bon xylic (đại diện nổi tiếng nhất: a-xít perflo oóctan (PFOA))

Vào ngày 07/02/2023, ECHA đã công bố Hồ sơ hạn chế đối với việc hạn chế sử dụng rộng rãi các chất perflo alkyl và poly flo alkyl (PFAS) trước đó.

Là một công ty có trách nhiệm, chúng tôi rất coi trọng vấn đề này. Chúng tôi luôn cập nhật thông tin về những diễn biến mới nhất trong lĩnh vực này thông qua các hiệp hội VDMA và ZVEI. Ngay khi Quy định REACH (EG) 1907/2006, một quy định về hóa chất của châu Âu, được cập nhật và PFAS được thêm vào danh sách ứng viên dưới dạng các chất rất đáng lo ngại, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp thích hợp để hoàn thành trách nhiệm của mình.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.