TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI

năm 2021/2022

Hãy đến xem “tận mắt” các sản phẩm, giải pháp, và công dụng điển hình của NORD tại các hội chợ thương mại và triển lãm trên toàn thế giới. Một trong những hội trợ dưới đây có thể gần địa chỉ của quý khách. Chúng tôi hân hạnh được đón tiếp quý khách!

Quốc gia   Hội chợ thương mại Thành phố Ngày gian hàng
Initializing...
Quốc gia   Hội chợ thương mại Thành phố Ngày gian hàng
DE sps Nuremberg 2021-11-23 - 2021-11-25 466
IN P-Mec New Delhi 2021-11-24 - 2021-11-26 Hall 14, Booth A20
CN IBTE Shenzhen 2021-12-01 - 2021-12-03 Hall 1, Booth B103
PT EMAF Porto 2021-12-01 - 2021-12-04 B19
IN EXCON Bauma Bangalore 2021-12-07 - 2021-12-11
CN CIGOEX Xiamen 2021-12-17 - 2021-12-19 Hall A5, Booth T49
DE All About Automation Hamburg 2022-01-19 - 2022-01-20
US IPPE Atlanta, GA 2022-01-25 - 2022-01-27
CH Logistics & Automation Bern 2022-01-26 - 2022-01-27
BE Indumation Kortrijk 2022-02-02 - 2022-02-04
EuroExpo Stavanger 2022-02-02 - 2022-02-03
UA GrainTech Expo Kyiv 2022-02-15 - 2022-02-17
DE FMB Süd Augsburg 2022-02-16 - 2022-02-17
CN PALM Stage Expo Shenzhen 2022-02-20 - 2022-02-20
ES Meat attraction Madrid 2022-03-08 - 2022-03-10
FR CFIA Rennes 2022-03-08 - 2022-03-10
LogiMat Stuttgart 2022-03-08 - 2022-03-10
SE Underhåll Gothenburg 2022-03-15 - 2022-03-18
NL Aqua Tech Gorinchem 2022-03-15 - 2022-03-17
US GEAPS Exchange Kansas City, MO 2022-03-26 - 2022-03-29
US MODEX Atlanta, GA 2022-03-28 - 2022-03-31
DE ACHEMA Frankurt/Main 2022-04-04 - 2022-04-08
FR Passenger Terminal PTX Paris 2022-04-05 - 2022-04-07
CN China feed industry expo Nanjing 2022-04-14 - 2022-04-19
DE Hanover Fair Hanover 2022-04-25 - 2022-04-29
DE Anuga FoodTec Cologne 2022-04-26 - 2022-04-29
BR FEIMEC São Paulo 2022-05-03 - 2022-05-07
IT iPack/Ima Milan 2022-05-03 - 2022-05-06
PT Feira da Indústria 4.0, Automação e Robótica Batalha 2022-05-10 - 2022-05-15
AT Smart/Intertool Welx 2022-05-10 - 2022-05-13
RO METAL SHOW & TIB Bukarest 2022-05-11 - 2022-05-14
DE iffa Frankfurt/Main 2022-05-14 - 2022-05-19
IN Excon Bangalore 2022-05-17 - 2022-05-21
AU Auspack Melbourne 2022-05-17 - 2022-05-20
DE vocatium Lübeck 2022-05-17 - 2022-05-18
ES Hispack Barcelona 2022-05-24 - 2022-05-27
IT sps Italy Parma 2022-05-24 - 2022-05-26
DE IFAT Munich 2022-05-30 - 2022-06-03
US AAAE Seattle, WA 2022-06-05 - 2022-06-08
RU Coal and Mining Novokuznetsk 2022-06-07 - 2022-06-10
CZ Expo Lesni lom Brno 2022-06-07 - 2022-06-09
DE vocatium Hamburg 2022-06-08 - 2022-06-09
TH ProPak Bangkok 2022-06-15 - 2022-06-18
GB British Irish Expo London 2022-06-22 - 2022-06-23
AU FoodTech Brisbane 2022-07-07 - 2022-07-08
ID Manufacturing Surabaya Surabaya 2022-07-13 - 2022-07-16
IN MMMM Expo Delhi 2022-08-25 - 2022-08-27
SE Trä och Teknik Gothenburg 2022-08-30 - 2022-09-02
CN Inter Airport China Beijing 2022-08-31 - 2022-09-02