Bảo vệ phòng nổ khí

Động cơ chống cháy nổ

  • Công suất: 0,12 - 22 kW
  • Các cấp hiệu suất: IE1 và IE2

Các động cơ NORD được thiết kế bảo vệ phòng nổ khí do chúng tôi sản xuất riêng và cung cấp cho tất cả các thị trường quan trọng trên thế giới. Và điều này đã được thực hiện từ năm 2003. Các động cơ chống cháy nổ NORD phù hợp với nhóm 2G và 3G có thể cung cấp cho các khu vực 1 và 2. Cung cấp các giải pháp khác nhau dựa trên nền tảng cấp bảo vệ chống đánh lửa “Mức an toàn tăng dần” (e), “Vỏ chịu áp suất” (d/de) và “Thiết kế không đánh lửa” (n) Ngoài ra, tất cả động cơ đều được chứng nhận theo tiêu chuẩn ATEX và HazLoc

Các động cơ NORD với thiết kế bảo vệ phòng nổ khí có sẵn các tùy chọn sau:

  • Phanh (BRE+), phanh giảm ồn (NRB1/2), quạt tản nhiệt bên ngoài (F)
  • Bảo vệ động cơ: Cảm biến nhiệt độ (TF), bộ kiểm soát nhiệt độ (TW), bộ gia nhiệt đứng yên (SH)
  • Kết nối động cơ: Đầu nối động cơ (MS)
  • thiết kế nsd tupH là khả thi