Bảo vệ phòng nổ khí

Động cơ chống cháy nổ

 • Công suất: 0,12 - 22 kW
 • Các cấp hiệu suất: IE1 và IE2

Các động cơ NORD được thiết kế bảo vệ phòng nổ khí do chúng tôi sản xuất riêng và cung cấp cho tất cả các thị trường quan trọng trên thế giới. Và điều này đã được thực hiện từ năm 2003. Các động cơ chống cháy nổ NORD phù hợp với nhóm 2G và 3G có thể cung cấp cho các khu vực 1 và 2. Cung cấp các giải pháp khác nhau dựa trên nền tảng cấp bảo vệ chống đánh lửa “Mức an toàn tăng dần” (e), “Vỏ chịu áp suất” (d/de) và “Thiết kế không đánh lửa” (n) Ngoài ra, tất cả động cơ đều được chứng nhận theo tiêu chuẩn ATEX và HazLoc

Các động cơ NORD với thiết kế bảo vệ phòng nổ khí có sẵn các tùy chọn sau:

 • Phanh (BRE+), phanh giảm ồn (NRB1/2), quạt tản nhiệt bên ngoài (F)
 • Bảo vệ động cơ: Cảm biến nhiệt độ (TF), bộ kiểm soát nhiệt độ (TW), bộ gia nhiệt đứng yên (SH)
 • Kết nối động cơ: Đầu nối động cơ (MS)
 • thiết kế nsd tupH là khả thi

B1091 - Động cơ ba pha + Động cơ chống cháy nổ


B1091 - Động cơ ba pha + Động cơ chống cháy nổ
 • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

G2122 - UNICASE Gear Units & Gear Motors and decentralize drive solutions in explosion proof atmosphere


G2122 - UNICASE Gear Units & Gear Motors and decentralize drive solutions in explosion proof atmosphere
 • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

ATEX-Poster - Ex-Labelling for mechanical and electrical devices European


ATEX-Poster - Ex-Labelling for mechanical and electrical devices European
 • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

Technical Information - Training manual - Technical information


Technical Information - Training manual - Technical information
 • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

C020016_2818 - EAC Certificate of conformity for explosion proof motors NORD - Zone 1 and 2_No. 01082


C020016_2818 - EAC Certificate of conformity for explosion proof motors NORD - Zone 1 and 2_No. 01082
 • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

C020017_2818 - EAC Certificate of conformity for explosion proof motors NORD - Zone 2_No. 01083


C020017_2818 - EAC Certificate of conformity for explosion proof motors NORD - Zone 2_No. 01083
 • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

C020031 - CCC Certificate Ex-Motors Size 63-160


C020031 - CCC Certificate Ex-Motors Size 63-160
 • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

C020032 - CCC Certificate Ex-Motors Size 180-225


C020032 - CCC Certificate Ex-Motors Size 180-225
 • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

C421960_2004 - UL Certificate - ATEX EX II (2) GD| Ziehl PTC thermistor monitor


C421960_2004 - UL Certificate - ATEX EX II (2) GD| Ziehl PTC thermistor monitor
 • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

C421D10 - Declaration of Conformity – ATEX 2D+2G| Aut. Lubricator Perma Classic


C421D10 - Declaration of Conformity – ATEX 2D+2G| Aut. Lubricator Perma Classic
 • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

C423112_2G_2021 - Declaration of conformity - ATEX 2G| NORD Motors - frame size: 63 - 200


C423112_2G_2021 - Declaration of conformity - ATEX 2G| NORD Motors - frame size: 63 - 200
 • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

C423113_3G_2021 - Declaration of conformity - ATEX 3G| NORD Motors - frame size: 63 - 200


C423113_3G_2021 - Declaration of conformity - ATEX 3G| NORD Motors - frame size: 63 - 200
 • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

C423120_100_FU_2007 - EG-Type Test Certificate + Data sheet – frequency inverter duty - ATEX 2G | NORD Motor BG 100 – Ex E II T1-T3


C423120_100_FU_2007 - EG-Type Test Certificate + Data sheet – frequency inverter duty - ATEX 2G | NORD Motor BG 100 – Ex E II T1-T3
 • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

C423120_112_FU_2007 - EG-Type Test Certificate + Data sheet – frequency inverter duty - ATEX 2G | NORD Motor BG 112 – Ex E II T1-T3


C423120_112_FU_2007 - EG-Type Test Certificate + Data sheet – frequency inverter duty - ATEX 2G | NORD Motor BG 112 – Ex E II T1-T3
 • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

C423120_132_FU_2007 - EG-Type Test Certificate + Data sheet – frequency inverter duty - ATEX 2G | NORD Motor BG 132 – Ex E II T1-T3


C423120_132_FU_2007 - EG-Type Test Certificate + Data sheet – frequency inverter duty - ATEX 2G | NORD Motor BG 132 – Ex E II T1-T3
 • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

C423120_160_FU_2007 - EG-Type Test Certificate + Data sheet – frequency inverter duty - ATEX 2G | NORD Motor BG 160 – Ex E II T1-T3


C423120_160_FU_2007 - EG-Type Test Certificate + Data sheet – frequency inverter duty - ATEX 2G | NORD Motor BG 160 – Ex E II T1-T3
 • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

C423120_63_FU_2007 - EG-Type Test Certificate + Data sheet – frequency inverter duty - ATEX 2G | NORD Motor BG 63 – Ex E II T1-T3


C423120_63_FU_2007 - EG-Type Test Certificate + Data sheet – frequency inverter duty - ATEX 2G | NORD Motor BG 63 – Ex E II T1-T3
 • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

C423120_71_FU_2007 - EG-Type Test Certificate + Data sheet – frequency inverter duty - ATEX 2G | NORD Motor BG 71 – Ex E II T1-T3


C423120_71_FU_2007 - EG-Type Test Certificate + Data sheet – frequency inverter duty - ATEX 2G | NORD Motor BG 71 – Ex E II T1-T3
 • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

C423120_80L4_50_2003 - EG-Type Test Certificate + Data sheet 50 Hz - ATEX 2G| NORD Motor BG 80L/4 TF - EEx e II T1,T2,T3,T4,T2,T3,T4


C423120_80L4_50_2003 - EG-Type Test Certificate + Data sheet 50 Hz - ATEX 2G| NORD Motor BG 80L/4 TF - EEx e II T1,T2,T3,T4,T2,T3,T4
 • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

C423120_80L4_60_2003 - EG-Type Test Certificate + Data sheet 60 Hz - ATEX 2G| NORD Motor BG 80L/4 TF - EEx e II T1,T2,T3,T4,T2,T3,T4


C423120_80L4_60_2003 - EG-Type Test Certificate + Data sheet 60 Hz - ATEX 2G| NORD Motor BG 80L/4 TF - EEx e II T1,T2,T3,T4,T2,T3,T4
 • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

C423120_80S4_50_2003 - EG-Type Test Certificate + Data sheet 50 Hz - ATEX 2G| NORD Motor BG 80S/4 TF - EEx e II T1,T2,T3,T4,T2,T3,T4


C423120_80S4_50_2003 - EG-Type Test Certificate + Data sheet 50 Hz - ATEX 2G| NORD Motor BG 80S/4 TF - EEx e II T1,T2,T3,T4,T2,T3,T4
 • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

C423120_80S4_60_2003 - EG-Type Test Certificate + Data sheet 60 Hz - ATEX 2G| NORD Motor BG 80S/4 TF - EEx e II T1,T2,T3,T4,T2,T3,T4


C423120_80S4_60_2003 - EG-Type Test Certificate + Data sheet 60 Hz - ATEX 2G| NORD Motor BG 80S/4 TF - EEx e II T1,T2,T3,T4,T2,T3,T4
 • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

C423120_80_2008 - EG-Type Test Certificate + Data sheet - ATEX 2G| NORD Motor BG 80 - Ex e II T1,T2,T3,T4


C423120_80_2008 - EG-Type Test Certificate + Data sheet - ATEX 2G| NORD Motor BG 80 - Ex e II T1,T2,T3,T4
 • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

C423120_80_FU_2007 - EG-Type Test Certificate + Data sheet – frequency inverter duty - ATEX 2G | NORD Motor BG 80 – Ex E II T1-T3


C423120_80_FU_2007 - EG-Type Test Certificate + Data sheet – frequency inverter duty - ATEX 2G | NORD Motor BG 80 – Ex E II T1-T3
 • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

C423120_90_FU_2007 - EG-Type Test Certificate + Data sheet – frequency inverter duty - ATEX 2G | NORD Motor BG 90 – Ex E II T1-T3


C423120_90_FU_2007 - EG-Type Test Certificate + Data sheet – frequency inverter duty - ATEX 2G | NORD Motor BG 90 – Ex E II T1-T3
 • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

C423210_2G_2007 - Declaration of conformity ATEX 2G Motors - Gas Explosion Proof, 63 - 160


C423210_2G_2007 - Declaration of conformity ATEX 2G Motors - Gas Explosion Proof, 63 - 160
 • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

C423211_2016 - EU declaration of confirmity - ATEX 2G | Siemens motors - gas explosion proof, type 1MA6, 1MA7


C423211_2016 - EU declaration of confirmity - ATEX 2G | Siemens motors - gas explosion proof, type 1MA6, 1MA7
 • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

C423610_2016 - EU declaration of confirmity - ATEX 2G | EMOD motors - gas explosion proof, framesize 56-225


C423610_2016 - EU declaration of confirmity - ATEX 2G | EMOD motors - gas explosion proof, framesize 56-225
 • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

C424310_2017 - EU declaration of conformity - ATEX 2G+2D+3D| HEW motors - gas explosion proof, framesize: 71-225


C424310_2017 - EU declaration of conformity - ATEX 2G+2D+3D| HEW motors - gas explosion proof, framesize: 71-225
 • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

C424311_2016 - EU declaration of conformity - ATEX 2G+3D| HEW motors - gas explosion proof, framesize: 63


C424311_2016 - EU declaration of conformity - ATEX 2G+3D| HEW motors - gas explosion proof, framesize: 63
 • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

C424312_2016 - EU declaration of conformity - ATEX 2G+3D| HEW motors - gas explosion proof, framesize: 250


C424312_2016 - EU declaration of conformity - ATEX 2G+3D| HEW motors - gas explosion proof, framesize: 250
 • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

C424313_2016 - EU declaration of conformity - ATEX 2G+3D| HEW motors - gas explosion proof, framesize: 280-315


C424313_2016 - EU declaration of conformity - ATEX 2G+3D| HEW motors - gas explosion proof, framesize: 280-315
 • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

C424320_063 - EG-Type Test Certificate + Data sheet - ATEX 2G | HEW Motor - Gas Explosion Proof, frame size: 63


C424320_063 - EG-Type Test Certificate + Data sheet - ATEX 2G | HEW Motor - Gas Explosion Proof, frame size: 63
 • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

C424320_180-225_2006 - EG-Type Test Certificate + Data sheet - ATEX 2G+3G| HEW Motors - Gas Explosion Proof, frame sizes: 180, 200, 225


C424320_180-225_2006 - EG-Type Test Certificate + Data sheet - ATEX 2G+3G| HEW Motors - Gas Explosion Proof, frame sizes: 180, 200, 225
 • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

C424320_180_2010 - EG-Type Test Certificate + Data sheet - ATEX 2G+3G| HEW Motors - Gas Explosion Proof, frame sizes: 180


C424320_180_2010 - EG-Type Test Certificate + Data sheet - ATEX 2G+3G| HEW Motors - Gas Explosion Proof, frame sizes: 180
 • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

C424320_2001 - EG-Type Test Certificate - ATEX 2G+3G|HEW Motors 71 upto 225 - EEx d, EEx de IIC T4


C424320_2001 - EG-Type Test Certificate - ATEX 2G+3G|HEW Motors 71 upto 225 - EEx d, EEx de IIC T4
 • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

C424320_200_2010 - EG-Type Test Certificate + Data sheet - ATEX 2G+3G| HEW Motors - Gas Explosion Proof, frame size: 200


C424320_200_2010 - EG-Type Test Certificate + Data sheet - ATEX 2G+3G| HEW Motors - Gas Explosion Proof, frame size: 200
 • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

C424320_225_2010 - EG-Type Test Certificate + Data sheet - ATEX 2G+3G| HEW Motors - Gas Explosion Proof, frame size: 225


C424320_225_2010 - EG-Type Test Certificate + Data sheet - ATEX 2G+3G| HEW Motors - Gas Explosion Proof, frame size: 225
 • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

C424320_250M_2004 - EG-Type Test Certificate + Data sheet - ATEX 2G+3G| HEW Motors - Gas Explosion Proof, frame size: 250M


C424320_250M_2004 - EG-Type Test Certificate + Data sheet - ATEX 2G+3G| HEW Motors - Gas Explosion Proof, frame size: 250M
 • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

C424320_250_2010 - EG-Type Test Certificate + Data sheet - ATEX 2G+3G| HEW Motors - Gas Explosion Proof, frame size: 250


C424320_250_2010 - EG-Type Test Certificate + Data sheet - ATEX 2G+3G| HEW Motors - Gas Explosion Proof, frame size: 250
 • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

C424320_280SM_4104 - EG-Type Test Certificate + Data sheet - ATEX 2G+3G| HEW Motors - Gas Explosion Proof, frame size: 280S+M


C424320_280SM_4104 - EG-Type Test Certificate + Data sheet - ATEX 2G+3G| HEW Motors - Gas Explosion Proof, frame size: 280S+M
 • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

C424320_280_4110 - EG-Type Test Certificate + Data sheet - ATEX 2G+3G| HEW Motors - Gas Explosion Proof, frame size: 280


C424320_280_4110 - EG-Type Test Certificate + Data sheet - ATEX 2G+3G| HEW Motors - Gas Explosion Proof, frame size: 280
 • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

C424320_315_2004 - EG-Type Test Certificate + Data sheet - ATEX 2G+3G| HEW Motors - Gas Explosion Proof, frame sizes: 315M, 315S


C424320_315_2004 - EG-Type Test Certificate + Data sheet - ATEX 2G+3G| HEW Motors - Gas Explosion Proof, frame sizes: 315M, 315S
 • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

C424320_315_2010 - EG-Type Test Certificate + Data sheet - ATEX 2G+3G| HEW Motors - Gas Explosion Proof, frame size: 315


C424320_315_2010 - EG-Type Test Certificate + Data sheet - ATEX 2G+3G| HEW Motors - Gas Explosion Proof, frame size: 315
 • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

C424320_71+160_2010 - EG-Type Test Certificate + Data sheet - ATEX 2G+3G| HEW Motors - Gas Explosion Proof, frame sizes: 71, 160


C424320_71+160_2010 - EG-Type Test Certificate + Data sheet - ATEX 2G+3G| HEW Motors - Gas Explosion Proof, frame sizes: 71, 160
 • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

C424320_80-132_2010 - EG-Type Test Certificate + Data sheet - ATEX 2G+3G| HEW Motors - Gas Explosion Proof, frame sizes: 80, 90, 100, 112, 132


C424320_80-132_2010 - EG-Type Test Certificate + Data sheet - ATEX 2G+3G| HEW Motors - Gas Explosion Proof, frame sizes: 80, 90, 100, 112, 132
 • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

C424410_2016 - EU declaration of conformity - ATEX 2G+2D| ATB motors - type CD, framesize 80-160, 225-315, dCD63 - gas explosion proof


C424410_2016 - EU declaration of conformity - ATEX 2G+2D| ATB motors - type CD, framesize 80-160, 225-315, dCD63 - gas explosion proof
 • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

C424410_CD063_CD071_2003 - EG-Type Test Certificate - ATEX 2G| F&G Motors - Type CD, frame size: 180


C424410_CD063_CD071_2003 - EG-Type Test Certificate - ATEX 2G| F&G Motors - Type CD, frame size: 180
 • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

C424410_CD180_2016 - EU declaration of conformity - ATEX 2G+2D| ATB motors - type CD, framesize: 180 - gas explosion proof


C424410_CD180_2016 - EU declaration of conformity - ATEX 2G+2D| ATB motors - type CD, framesize: 180 - gas explosion proof
 • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

C424410_CD200_2016 - EU declaration of conformity - ATEX 2G+2D| ATB motors - type CD, framesize: 200 - gas explosion proof


C424410_CD200_2016 - EU declaration of conformity - ATEX 2G+2D| ATB motors - type CD, framesize: 200 - gas explosion proof
 • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

C424410_CD63-71_2016 - EU declaration of conformity - ATEX 2G+2D| ATB motors - type CD, framesize: 63-71, gas explosion proof


C424410_CD63-71_2016 - EU declaration of conformity - ATEX 2G+2D| ATB motors - type CD, framesize: 63-71, gas explosion proof
 • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

C424411_2016 - EU declaration of conformity - ATEX 2G+2D| ATB motors - type BD, framesize 80-160, 225-315, gas explosion proof


C424411_2016 - EU declaration of conformity - ATEX 2G+2D| ATB motors - type BD, framesize 80-160, 225-315, gas explosion proof
 • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

C424411_BD180_2016 - EU declaration of conformity - ATEX 2G+2D| ATB motors - type BD, framesize: 180 - gas explosion proof


C424411_BD180_2016 - EU declaration of conformity - ATEX 2G+2D| ATB motors - type BD, framesize: 180 - gas explosion proof
 • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

C424411_BD200_2016 - EU declaration of conformity - ATEX 2G+2D| ATB motors - type BD, framesize: 200 - gas explosion proof


C424411_BD200_2016 - EU declaration of conformity - ATEX 2G+2D| ATB motors - type BD, framesize: 200 - gas explosion proof
 • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

C424411_BD63-71_2016 - EU declaration of conformity - ATEX 2G+2D| ATB motors - type BD, framesize: 63-71, gas explosion proof


C424411_BD63-71_2016 - EU declaration of conformity - ATEX 2G+2D| ATB motors - type BD, framesize: 63-71, gas explosion proof
 • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

C424420_1998 - EG-Type Test Certificate - ATEX 2G| F&G Motoren CD56-CD315, dCD63-dCD355 - EEx d IIC T3...T6 | Eex de IIC T3...T6


C424420_1998 - EG-Type Test Certificate - ATEX 2G| F&G Motoren CD56-CD315, dCD63-dCD355 - EEx d IIC T3...T6 | Eex de IIC T3...T6
 • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

C424510_112_160_2016 - EU declaration of conformity - ATEX 2G| CEMP motors - gas explosion proof Ex d, Ex de


C424510_112_160_2016 - EU declaration of conformity - ATEX 2G| CEMP motors - gas explosion proof Ex d, Ex de
 • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

C424510_180-250_2016 - EU declaration of conformity - ATEX 2G| CEMP motors - gas explosion proof Ex d, Ex de


C424510_180-250_2016 - EU declaration of conformity - ATEX 2G| CEMP motors - gas explosion proof Ex d, Ex de
 • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

C424510_63-100_2016 - EU declaration of conformity - ATEX 2G| CEMP motors - gas explosion proof Ex d, Ex de


C424510_63-100_2016 - EU declaration of conformity - ATEX 2G| CEMP motors - gas explosion proof Ex d, Ex de
 • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

C424520_063_100_2001 - EG-Type Test Certificate - ATEX 2G+3G| CEMP Motors 63.. - 100.. - EEx d, EEx de IIC T...


C424520_063_100_2001 - EG-Type Test Certificate - ATEX 2G+3G| CEMP Motors 63.. - 100.. - EEx d, EEx de IIC T...
 • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

C424520_112_160_IIB_2003 - EG-Type Test Certificate - ATEX 2G+3G Ex-Group IIB| CEMP Motors 112.. - 160.. - EEx d, EEx de IIC T...


C424520_112_160_IIB_2003 - EG-Type Test Certificate - ATEX 2G+3G Ex-Group IIB| CEMP Motors 112.. - 160.. - EEx d, EEx de IIC T...
 • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

C424520_112_160_IIC_2003 - EG-Type Test Certificate - ATEX 2G+3G Ex-Group IIC| CEMP Motors 112.. - 160.. - EEx d, EEx de IIC T...


C424520_112_160_IIC_2003 - EG-Type Test Certificate - ATEX 2G+3G Ex-Group IIC| CEMP Motors 112.. - 160.. - EEx d, EEx de IIC T...
 • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

C424520_280_315_2001 - EG-Type Test Certificate - ATEX 2G+3G| CEMP Motors 280.. - 315.. - EEx d, EEx de IIC T4, T3


C424520_280_315_2001 - EG-Type Test Certificate - ATEX 2G+3G| CEMP Motors 280.. - 315.. - EEx d, EEx de IIC T4, T3
 • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

C424820_2002 - EG-Type Test Certificate - ATEX 2G| Kendrion Brake - II 2G EEx de IIC T5 I M2 Eex de I


C424820_2002 - EG-Type Test Certificate - ATEX 2G| Kendrion Brake - II 2G EEx de IIC T5 I M2 Eex de I
 • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

C424840_2002 - Certificate about acknowledgement of quality assurance production - ATEX 2G| Kendrion Brakes


C424840_2002 - Certificate about acknowledgement of quality assurance production - ATEX 2G| Kendrion Brakes
 • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

C424F10_1523 - EU declaration of conformity - II 2G Ex de -Koncar motors - gas explosion proof, framesize 71-315


C424F10_1523 - EU declaration of conformity - II 2G Ex de -Koncar motors - gas explosion proof, framesize 71-315
 • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

C425200_2016 - EU declaration of confirmity - ATEX 3G| Siemens motors - dust explosion proof, type: 1MB


C425200_2016 - EU declaration of confirmity - ATEX 3G| Siemens motors - dust explosion proof, type: 1MB
 • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

C425600_2016 - EU declaration of confirmity - ATEX 3G| EMOD motors - dust explosion proof, framesize: 56-315


C425600_2016 - EU declaration of confirmity - ATEX 3G| EMOD motors - dust explosion proof, framesize: 56-315
 • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu