Energieverbruik van elektrische aandrijvingen

IE1, IE2, IE3, IE4 motor app IE1, IE2, IE3, IE4 Motor APP

Elektrische aandrijvingen zijn in industriële toepassingen verantwoordelijk voor 30-40% van het energieverbruik. Verbetering van de efficiëntie van het gehele aandrijfsysteem, inclusief de toepassing en het proces, kan in het gunstigste geval 30 tot 60 procent energiebesparing opleveren.

Definitie van energieklassen

International Standard Internationaler Standard

Definitie van energieklassen

Country regulations for energy efficiency on drive solutions Ländervorschriften zur Energieeffizienz bei Antriebslösungen

Regels per land

Omschakeling naar IE3 per 1-1-2017, energie-efficiënte motoren van NORD voor wereldwijd gebruik

Transition_to_IE3_m700

Op 1 januari 2017 zijn de EU-normen voor elektromotoren conform Verordening (EU) 640/2009 - een uitvloeisel van EcoDesign-richtlijn 2009/125/EU - opnieuw strenger geworden.