Condition monitoring voor predictief onderhoud

Predictief onderhoud

Bij Condition Monitoring worden regelmatig of permanent gebruiks- en toestandsgegevens verzameld, om de gebruiksveiligheid en efficiëntie van machines en installaties te optimaliseren. Uit de analyse van gegevens kan belangrijke informatie voor Predictive Maintenance (predictief onderhoud) worden afgeleid. Het doel is hierbij de machines en installaties proactief te onderhouden, uitval te reduceren en de effectiviteit van de installatie als geheel te verhogen.

Voordeel voor de klant:

 • Vroegtijdige detectie en vermijding van ongewenste gebruikstoestanden.
 • Onderhoud gebaseerd op toestand vervangt onderhoud op basis van tijd.
 • Planbare stilstanden van machine of installatie op basis van reële aandrijf- en procesgegevens.
 • Reductie van service- en materiaalkosten.
 • Verlenging levensduur onderdelen en machines.
 • Verhoging beschikbaarheid installatie.
 • Minder ongeplande stilstanden.
 • Planbare en kostenefficiënte reparaties.

De oplossing van NORD:

Informatie uit CONDITION MONITORING kan worden overgedragen naar PREDICTIVE MAINTENANCE.

 • Aandrijving-gebaseerde benadering
 • Sensorloze bepaling van het optimale punt voor olie verversen op basis van de virtuele olietemperatuur.
 • Voorverwerking van de aandrijfgegevens in de geïntegreerde PLC.
 • Beschikbaarheid van deze gegevens voor klanten via alle gebruikelijke interfaces

Condition Monitoring for Predictive Maintenance - Condition Monitoring for Predictive Maintenance


Condition Monitoring for Predictive Maintenance - Condition Monitoring for Predictive Maintenance
 • Downloaden Engels
Documentatie in detail

S2450 - User - Oriented Services


S2450 - User - Oriented Services
 • Downloaden Engels
Documentatie in detail

Condition Monitoring for Predictive Maintenance - Condition Monitoring for Predictive Maintenance


Condition Monitoring for Predictive Maintenance - Condition Monitoring for Predictive Maintenance
 • Downloaden Engels
Documentatie in detail

Meer informatie vindt u hier: