Documentatie

afgestemd op de klant

Wij bieden u diverse mogelijkheden voor het downloaden van standaarddocumenten (handboeken, catalogi, lijsten van reserveonderdelen, etc., in max. 22 talen) en de service van ons documentatie-center, waar met behulp van opdrachtnummers de standaarddocumenten kunnen worden gedownload. Bovendien bieden we documentatie afgestemd op de klant.

Gegevens optimaal volgens uw wensen gedocumenteerd

Op de klant afgestemde documentatie kan betrekking hebben op:

  • Het aanpassen of maken van technische tekeningen in 2D en 3D.
  • Vertalen in talen die we nu nog niet aanbieden.

Hoe wordt op de klant afgestemde documentatie gemaakt?

  • Op de klant afgestemde documentatie wordt op aanvraag gemaakt.
  • Wij maken graag aanbiedingen voor uw documentatie. Neem hiervoor contact op met onze verkoopmedewerkers.

Dit betekent voor onze klanten:

  • Standaarddocumenten kunnen in maximaal 22 talen en 24/7 worden opgevraagd en gedownload.
  • Bij standaarddocumenten is het mogelijk om door het invullen van het opdrachtnummer de voor het product relevante documentatie in diverse talen te downloaden.
  • Op verzoek stelt NORD DRIVESYSYEMS ook op de klant afgestemde documentatie samen, die 100% op het door onze klant gekochte product is toegesneden. Hierbij beslist de klant, welke inhoud wordt afgebeeld.