Endoscopische

conditiebepaling

 - - German Englisch -

Endoskopie

Endoscopie

Met inspectie van tandwielen door middel van endoscopie is een snelle en goedkope conditieanalyse mogelijk van de tandwieloverbrenging (inclusief controle van het contactpatroon), de rollagers en andere bestaande componenten in de aandrijving.

  • Preventief onderhoudsconcept door vroegtijdige detectie van schade.
  • Snelle en voordelige manier om de toestand te controleren, omdat er geen gedeeltelijke demontage van de aandrijving nodig is (onderzoek wordt uitgevoerd door de openingen in de behuizing voor de afsluitschroeven).
  • Door regelmatig de staat van slijtage en beschadiging van een aandrijving te registreren, kan de levensduur van de aandrijving worden verlengd door afgestemde maatregelen.

Voor onze klanten betekent dit:

  • Minder slijtagegerelateerde stilstandtijden.
  • Hogere veiligheid en beschikbaarheid van installaties door mogelijke fouten te voorkomen.
  • Analyse en evaluatie van onderhoudsresultaten in uniforme rapportages met deskundig advies.
  • Toekomstgerichte prognoses over de beschikbaarheid van systemen om zo leeftijdsgerelateerde downtimes te minimaliseren.
  • Basis voor risicobeoordelingen en investeringsbeslissingen.