Kho Dữ liệu về Các chứng nhận

Truy cập trực tiếp

Kết quả Lựa chọn. 50 tìm thấy tiếng Anh, 52 tìm thấy trong các ngôn ngữ khác

  Tiêu đề Ngôn ngữ Version Nhập Tải về / Đơn hàng
Xem 102 kết quả lựa chọn trong tất cả các ngôn ngữ
 Certificate DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015 | NORD (China) Power Transmission Co. Ltd. (C010011_CHINA) Anh
Other languages
  ISO 9001 | CHINA PDF (919 KB)
 Certificate - Energy Management System - ISO 50001:2011 | Certificate Number: 44 764 161533-001 (C030000_2016) Anh
Other languages
  ISO 50001 PDF (1 MB)
 Conformity declaration gearboxes and geared motors (C020003_2009) Anh
Other languages
    PDF (149 KB)
 Negative certificate to the import of helical shaft gear units, parallel shaft gear units, helical-bevel gear units and helical worm gear units; geared motors and motors more largely than 7,6 kW - Russia (C171101_2003) Nga
Other languages
    PDF (787 KB)
 Negative certificate to the import of geared motors and motors 1.0 - 7.5 kW - Russia | NORD (C171102_2003) Nga
Other languages
    PDF (696 KB)
 TR Certificate (Replacement for GOST-R Certificates) to the import of geared motors and motors - Russia | NORD (C171103_2011_RU) Nga
Other languages
    PDF (2 MB)
 Certificate of conformity of Customs Union Technical Regulation for Ex gearmotors (C171104_2011) Nga
Other languages
    PDF (1 MB)
 EAC Certificate of conformity for explosion-proof gearmotors - Getriebebau NORD GmbH (C171104_2014) Anh
Other languages
    PDF (2 MB)
 GOST and RTN Certificate gearmotors with EXPOW Ex-motors (C171105) Nga
Other languages
2012   PDF (2 MB)
 GOST-R Certificate to the import of Siemens motors (inclusive Ex protection) (C171200_2007) Nga
Other languages
    PDF (2 MB)
 GOST-R Certificate to the import of HEW motors (DEx Ex-protection) (C171300) Nga
Other languages
    PDF (710 KB)
 Certificate - Marine and Offshore - NORD motors (C240000_2014) Anh   船舶和海洋工程 PDF (3 MB)
 CSA_US Certificate NORD motors (C251000_2002) Anh-Mỹ
Other languages
  CSA PDF (1 MB)
 Description and Test Report for CSA_US Certificate (C251002T_2004) Anh-Mỹ
Other languages
  CSA PDF (51 KB)
 CSA Energy Certificate NORD Motors 80-132 #1305200 (C251003_2003) Anh-Mỹ
Other languages
  CSA PDF (111 KB)
 CSA Certificate NORD Motors for the standards 'C' and 'US' #1293961 (C251004_2008) Anh-Mỹ
Other languages
  CSA PDF (1 MB)
 Declaration of Conformity, NORD three phase motors (C210000_2017) Anh
Other languages
    PDF (573 KB)
 Declaration of Conformity, NORD three phase synchronous motors (C210010_2005) Anh
Other languages
    PDF (101 KB)
 Declaration of Conformity, HEW three phase motors (C210300_2003) Anh
Other languages
    PDF (29 KB)
 Declaration of Conformity - trio SK 300E (C310000_2009) Anh
Other languages
    PDF (33 KB)
 Declaration of Conformity - SK.../1 FCT and SK.../3 FCT (C310100_2002) Anh
Other languages
    PDF (28 KB)
 Declaration of Conformity - vector SK ..../3CT- (C310101_2002) Anh     PDF (28 KB)
 Declaration of Conformity - SK 140E, SK 150E, SK 160E (C310140_2009) Anh
Other languages
    PDF (33 KB)
 Declaration of Conformity - SK 700E (C310200_2009) Anh
Other languages
    PDF (33 KB)
 Declaration of Conformity - SK 750E (C310250_2009) Anh
Other languages
  SK 750E PDF (33 KB)
 Declaration of Conformity - SK 1000E (C310300_2009) Anh
Other languages
    PDF (33 KB)
 Declaration of Conformity - SK 400E (C310500_2006) Anh
Other languages
     
 CIA-Certificate - CANopen (C310900_2003) Anh     PDF (146 KB)
 Certificate - Interbus (C310910_2003) Anh     PDF (244 KB)
 EG - Type Test Certificate - Translationhelp | Siemens Motors (C420210_2006) Anh   ATEX PDF (82 KB)
 certificate for qm production - ATEX|NORD Motors - Group of equipment II (C421150_2006) Anh
Other languages
  ATEX PDF (66 KB)
 Declaration of Conformity - trio SK 300E - ATEX 94/9/EG (C432010_2004) Anh
Other languages
  ATEX PDF (81 KB)
 Declaration of Conformity - ATEX 2D+2G| Industrial gear units (C451000_2016) Anh
Other languages
  ATEX PDF (94 KB)
 Declaration of Conformity - ATEX 3D+3G| Industrial gear units (C452000_2016) Anh
Other languages
  ATEX PDF (78 KB)
 PTB-certificate Siemens 100L - ex protection (not ATEX conform) (C600000_100L_1998) Anh
Other languages
    PDF (403 KB)
 PTB confirmation Siemens 100LA - ex protection (not ATEX conform) (C600000_100LA_1998GB) Anh
Other languages
    PDF (403 KB)
 PTB confirmation Siemens 112M - ex protection (not ATEX conform) (C600000_112M_1998) Anh
Other languages
    PDF (405 KB)
 PTB confirmation Siemens 132M - ex protection (not ATEX conform) (C600000_132M_1998) Anh
Other languages
    PDF (400 KB)
 PTB confirmation Siemens 132S - ex protection (not ATEX conform) (C600000_132S_1998) Anh
Other languages
    PDF (404 KB)
 PTB confirmation Siemens 160L - ex protection (not ATEX conform) (C600000_160L_1998) Anh
Other languages
    PDF (387 KB)
 PTB confirmation Siemens 160M - ex protection (not ATEX conform) (C600000_160M_1998) Anh
Other languages
    PDF (406 KB)
 PTB confirmation Siemens 63L - ex protection (not ATEX conform) (C600000_63L_1998) Anh
Other languages
    PDF (387 KB)
 PTB confirmation Siemens 63S - ex protection (not ATEX conform) (C600000_63S_1998) Anh
Other languages
    PDF (385 KB)
 PTB confirmation Siemens 71L - ex protection (not ATEX conform) (C600000_71L_1998) Anh
Other languages
    PDF (403 KB)
 PTB confirmation Siemens 71S - ex protection (not ATEX conform) (C600000_71S_1998) Anh
Other languages
    PDF (408 KB)
 PTB confirmation Siemens 80L - ex protection (not ATEX conform) (C600000_80L_1998) Anh
Other languages
    PDF (407 KB)
 PTB confirmation Siemens 80L (LA5) - ex protection (not ATEX conform) (C600000_80LLA_1998) Anh
Other languages
    PDF (97 KB)
 PTB confirmation Siemens 80S - ex protection (not ATEX conform) (C600000_80S_1998) Anh
Other languages
    PDF (407 KB)
 PTB confirmation Siemens 90L - ex protection (not ATEX conform) (C600000_90L_1998) Anh
Other languages
    PDF (402 KB)
 PTB confirmation Siemens 90S - ex protection (not ATEX conform) (C600000_90S_1998) Anh
Other languages
    PDF (406 KB)