ELECTROMECH

TYÖKUILUJEN KÄYTTÖRATKAISUJA Viemärityömaa Abu Dhabissa

Abu Dhabissa rakennetaan kaupungin alle jopa 100 m syvyyteen tunneleita uusille jätevesiviemäreille. Kestävät NORD-käytöt laskevat ja nostavat synkronoidusti työkuilujen huoltolavoja.

Katse asiakkaaseen

ElectroMech Material Handling Systems (India) Pvt.Ltd. perustettiin vuonna 1979. Viime aikoina erittäin nopeasti kasvanut kuljetustekniikan asiantuntija on nykyään Intian suurin nosturijärjestelmien rakentaja, jolla on ylivoimainen markkinaosuus. ElectroMech tarjoaa ratkaisuja tehtaiden erilaisiin käyttökohteisiin sekä infrastruktuuriprojekteihin. Yritys valmistaa Punessa monia erilaisia nostolaitteita ja nostureita.

Projekti keskipisteessä
Abu Dhabin viemärityömaalla NORDIn käyttöjen täsmällinen synkroninen käynti on ratkaisevan tärkeää, koska ElectroMechin hissien on laskeuduttava häiriöttömästi 90 metrin syvyyteen. Persianlahden Emiraattien ”Strategic Tunnel Enhancement Programme” (STEP) on valtava projekti: Pääviemärin halkaisijaltaan 4 – 5,5 m tunneli tulee olemaan valmistuttuaan 40 km pitkä. STEP:n jäteveden siirtokapasiteetin on 800 000 m³ päivässä.

Projektin vaatimukset

Abu Dhabin emiraatin valtava vedenkulutus on 550 l asukasta kohti päivässä. Metropolin väkimäärä kasvaa edelleen paljon, joten kaupunkiin päätettiin rakentaa uusimpaan tekniikkaan perustuva jätevesien kierrätys- ja käsittelyjärjestelmä. Uudet, erittäin syvälle louhitut painovoimaiset viemärit keräävät kaiken jäteveden ja kuljettavat sen rannikon suureen pumppaamoon.

Syvälle ja korkealle – Tunneli on kaivettava tiheästi rakennetulla kaupunkialueella avaamatta kaivantoja. Intialaiselta nosturien valmistajalta ElectroMech tilattiin usean työkuilun suurien hissien toimitus ja asennus: Hissit kuljettavat henkilökuntaa, koneita ja materiaalia maan alle ja takaisin.

Synkronoidut nostokoneistot – Koska tunnelityöt kestävät vähintään kaksi vuottaa, nostolaitteisiin tarvittiin erittäin luotettava käyttöratkaisu, joka tarvitsee mahdollisimman vähän huoltoa. Hissien käyttöjen tarkka tahdistettu käynti on myös ehdottoman tärkeä: Pareittain toimivien vaihdemoottoreiden on laskettava ja nostettava materiaalia sekä ihmisiä huomattavia matkoja päästämättä hissin tasoa kallistumaan. Tämän toiminnollisen vaatimuksen lisäksi oli otettava huomioon käyttöpaikan kuumuudesta johtuvat suuret kuormitukset. Käyttötekniikan on toimittava näissä vaativissa oloissa luotettavasti.

Sovellusratkaisu

NORD kehitti yhdessä ElectroMechin kanssa Abu Dhabissa käytettävät, kartiohammasvaihdemoottoreihin perustuvat pää- ja apunostolaitteet. Vaihteiden hyötysuhde on yli 95 %. Niissä on erityiset yhdestä valukappaleesta koneistetut UNICASE-vaihderungot, jotka kestävät suuria kuormituksia ja suojaavat erinomaisesti kovilta ympäristöolosuhteilta.

Dynaaminen duo – Jokaisen tunnelikuilun hissin nostamiseen käytetään kahta rumpua. Molempia rumpuja käyttävät erilliset vaihdemoottorit ja taajuusmuuttajat. Heavy Duty -kartiovaihdemoottoreiden moottoriteho on 110 kW. Päänostokoneiston moottoreita ohjaavat pulssianturitakaisinkytketyt taajuusmuuttajat. Taajuusmuuttajat synkronoivat kahden rummmun käytöt täydellisesti ja muodostavat sähköisen akselin. Täten varmistetaan, että huoltotaso liikkuu tarkasti vaakasuorassa, kun se lasketaan kuiluun ja nostetaan ylös.

Yhdistetty ratkaisu – Kaksi tarkkatoimista NORD-taajuusmuuttajaa varmistavat, että sallittua ± 5° kallistustoleranssia ei ylitetä. Muuttajat myös pitävät käyntinopeuden vakiona kuorman vaihdellessa ja tuottavat erittäin suuren käynnistysmomentin. Abu Dhabin projekti kokonaiskäyttöratkaisuineen, joka koostuu teollisuusvaihteista ja taajuusmuuttajasta, ei ole suinkaan ensimmäinen NORDin ja ElectroMechin yhteinen hanke: Kumppanit ovat toteuttaneet vuosien kuluessa sarjan erilaisia sovelluskohtaisia nostolaitteiden käyttöratkaisuja.

Case Study

Case Study ELECTROMECH on ladattavissa PDF-tiedostona tästä linkistä Lataa | PDF (505 KB)