Whitepaper

ASM - CFC Closed-Loop

Dit whitepaper beschrijft de procedures voor de optimalisatie van de besturing ter verbetering van de energie-efficiëntie van de installatie en de verkorting van de procescycli.

De effecten van geoptimaliseerde frequentie-omvormerinstellingen voor asynchroonmotoren in uw installatie.

Er wordt alleen ingegaan op het CFC closed loop-bedrijf, dat de volgende voordelen ten opzichte van VFC open loop heeft:

- hoge koppels - stijfheid

- volledig koppel bij nul toeren

- zeer nauwkeurige toerentallen

- korte responsetijden mogelijk

Het CFC Closed Loop-bedrijf, ook wel bekend als servo modus, werkt met toerentalterugkoppeling. In de decentrale frequentie-omvormers van het type SK 2xxE en de schakelkastvarianten van het type SK 5xxE zijn diverse besturingsfuncties standaard ingebouwd.

Hierdoor is het mogelijk om de functionele en toepassingsspecifieke eisen van de te realiseren applicatie individueel via de vier beschikbare regelaars te optimaliseren.