De nieuwe NORD-blog: Informatie, oplossingen, achtergronden

Welkom op de nieuwe blog van NORD DRIVESYSTEMS. Goed dat jullie er zijn, beste lezers.

Wat kunt u verwachten in ons nieuwe info-format? Wij bieden u uit eerste hand verhalen, details en achtergrondinformatie over industriële aandrijftechniek en hun toepassingen. Want wereldwijde aandrijvingsexpertise - dat is waar NORD voor staat.

NORD DRIVESYSTEMS is sinds de oprichting in 1965 voor 100% in familiebezit en heeft zich met ca. 4.600 medewerkers en een jaaromzet van 874 miljoen euro in 2021 ontwikkeld tot een van 's werelds toonaangevende totaalaanbieders van mechanische en elektronische aandrijftechniek. Tegenwoordig is het bedrijf aanwezig in meer dan 50 landen met 7 internationale productievestigingen, 48 eigen dochterondernemingen en andere distributiepartners.

Wij willen in diepgaande artikelen praktische zaken voor u belichten en natuurlijk mogelijke oplossingen en geoptimaliseerde aandrijfsystemen presenteren. Steeds weer zullen wij het systeemconcept van de NORD-aandrijftechniek tegenkomen, want een toepassing met motor, frequentieomvormer en reductor kan alleen als compleet systeem echt efficiënt ontworpen en bediend worden. Daarom moet altijd de aanpassing aan de concrete toepassing en bedrijfsomstandigheden centraal staan.

Een slimme collega beantwoordde de vraag "Wat doen jullie eigenlijk bij NORD DRIVESYSTEMS?" eens heel ad rem met: "We genereren koppel met het daarbij behorende toerental." Dat lijkt alles te zeggen. Maar net als bij schaken, waar vanuit dezelfde basispositie bijna oneindig veel combinaties van zetten kunnen voortvloeien, komen er bij het genereren van koppel veel detailvragen kijken. Naast de complexiteit komt ook nog de praktische relevantie om de hoek kijken: Door zijn centrale rol in bijna elke toepassing biedt met name de industriële aandrijftechniek een groot potentieel voor optimalisatie op het gebied van rentabiliteit en efficiëntie - of het nu gaat om kleine verbeteringen of volledig herziene systemen. Bij NORD DRIVESYSTEMS houden wij ons daar al sinds 1965 dagelijks mee bezig. Wij willen deze knowhow graag met u delen.

De belangrijkste trends in de aandrijvingstechniek

Zoals alle aspecten van ons dagelijks leven volgt ook de aandrijftechnologie de belangrijke trends in de maatschappij zoals digitalisering, klimaatadaptatie of individualisering. Digitalisering richt zich vooral op onderwerpen als Condition Monitoring en Predictive Maintenance, d.w.z. concepten waarmee de bedrijfsveiligheid en efficiëntie van machines en systemen kan worden geoptimaliseerd. Als u bijvoorbeeld onze aandrijfoplossingen bekijkt, kunnen aandrijvings- en statusgegevens permanent of met regelmatige tussenpozen worden geregistreerd. Dit stelt u in staat de toestand voortdurend te bewaken en legt zo de basis voor anticiperende onderhoudsconcepten. Minstens even belangrijk zijn de communicatiemogelijkheden van de aandrijftechniek.

De verbetering van de energie-efficiëntie is ook een belangrijke en blijvende trend, die door ecologische en economische factoren wordt gestuurd. Een focus van NORD DRIVESYSTEMS ligt daarom op de ontwikkeling en projectplanning van daarop gerichte aandrijfsystemen, want wij willen onze klanten succes hebben met hun NORD aandrijftechniek. Hiervoor bieden wij een breed scala van zeer efficiënte oplossingen aan die dankzij het modulaire systeem en de op maat gesneden projectplanning zijn afgestemd op de individuele behoeften van de toepassing en de gebruiker.

Hoe aandrijftechniek helpt bij verlaging van de energiekosten

Voor onze klanten die in hun dagelijkse werkzaamheden gebruik maken van de aandrijftechniek van NORD is efficiëntie natuurlijk een zeer belangrijke factor. Aandrijvingen zijn de grootste energieverbruikers in de industrie en bieden dus de grootste kansen voor potentiële besparingen. Energiebesparende elektromotoren in combinatie met op de toepassing afgestemde reductoren en de juiste aandrijvingselektronica vormen een essentieel onderdeel van een duurzame efficiencystrategie. Synchroonmotoren hebben bijvoorbeeld een hoog constant rendement over een breed toerental- en koppelbereik en zijn ook zeer efficiënt in de deellastbereiken. Op die manier dragen ze significant bij aan de verlaging van de totale eigendomskosten (TCO, Total Cost of Ownership).

Uiteraard kan een verhoging van de energie-efficiëntie niet worden bereikt door slechts een enkel component te vervangen. Wil men een werkelijk energie-efficiënte oplossing realiseren, dan kan men er niet omheen het hele aandrijfsysteem en een evenwichtige reductie van het aantal gebruikte aandrijvingsvarianten onder de loep te nemen. In onze derde blogpost "Energie-efficiëntie: Hoe aandrijftechnologie helpt bij verlaging van de energiekosten", bieden wij u waardevolle informatie over de manier waarop een holistische kijk op energie-efficiëntie in de planning van installaties samenhangt met een zinvolle reductie van het aantal varianten.

Hoe ontstaat een veldverdeler eigenlijk?

Wij gaan in op deze vraag in de vierde blogpost "Hoe een veldverdeler tot stand komt: een kijkje achter de schermen in Aurich". Waarom de Kreis-stad Aurich? Aurich mag dan het centrum van de centrale regio Oost-Friesland zijn, mooi en dicht bij de zee gelegen, maar het is grotendeels onbekend als oorsprong van technologische doorbraken. In ons blogbericht willen wij deze misvatting uit de wereld helpen en u meenemen op een korte reis door de moderne serieproductie van elektronische componenten - die dankzij de flexibele productie ook kleine series mogelijk maakt. NORD DRIVESYSTEMS produceert en ontwikkelt sinds 1984 frequentieomvormers in het hart van Oost-Friesland. Of ze nu in Europa, China of de VS worden gebruikt, de wieg van alle elektronische NORD-componenten staat in de productielocatie van NORD in Aurich. Aandrijvingsoplossingen van NORD DRIVESYSTEMS worden niet alleen gekenmerkt door hun innovatieve technologie, uitstekende kwaliteit en betrouwbaarheid, maar ook door een hoge mate van verticale integratie: Wij produceren alle kwaliteitsbepalende componenten in onze eigen productielocaties, inclusief onderzoek en ontwikkeling.

De ontwikkeling van de aandrijfelektronica op de locatie Aurich begon oorspronkelijk met de opkomst van de eerste moderne windturbines in het begin van de jaren tachtig, omdat convertertechnologie onontbeerlijk is voor de verwerking van elektriciteit uit windenergie en de invoer ervan in distributienetwerken. Op deze manier werd vrijwel direct bij de bron een technologielocatie ontwikkeld, die de basis legde voor frequentieomvormers Engineered & Made in Germany en ook nu nog nieuwe maatstaven stelt.

Terug naar overzicht