Vision

In het derde millennium streven wij naar buitengewone groei in het marktsegment aandrijftechniek. Wij willen een hoger marktaandeel verwerven en een marktpositie bereiken waarbij we met ons productenprogramma in de Benelux onbetwist nummer 1 zijn. Dit betekent, dat wij de afstand tot de concurrentie beduidend willen vergroten. De organisatie en resultaten dienen continu te worden verbeterd en zichzelf te verbeteren. Wij streven naar een optimaal werkplezier, ontplooiing van talenten, kennis en bekwaamheden van alle medewerkers.

Lees meer over de praktische uitwerking van de visie en missie van Nord Aandrijvingen Benelux in dit artikel .

Missie

Vastberaden en actief handelen om de visie te realiseren en ervoor zorgen dat iedere medewerker, elk team en elke afdeling binnen NORD Benelux zich met de gestelde visie kan identificeren. Wij beogen de mogelijkheden voor alle medewerkers te scheppen om deze visie na te streven. Wij willen de vanzelfsprekend beste keuze zijn voor alle klanten die behoefte hebben aan onze producten. Aan al onze bestaande en toekomstige klanten willen wij techniek, service en partnerschap tegen faire prijzen aanbieden.

ISO-certificaat

NORD Aandrijvingen België streeft de hoogst mogelijke kwaliteitsnormen na. Als beloning voor de inspanningen heeft NORD het internationale ISO 9001-certificaat in ontvangst mogen nemen.