Động cơ có bộ truyền động bánh răng trụ răng thẳng TIÊU CHUẨN

Thiết bị kinh điển đã được kiểm chứng

 • Hiệu suất: 0.16 HP - 10 HP
 • Phạm vi mô-men xoắn: 443 lb-inch - 6,195 lb-in
Kích thước: 6

Bộ truyền động bánh trụ răng thẳng tiêu chuẩn là một cấu trúc đáp ứng các yêu cầu cơ bản về hiệu suất của thiết bị truyền động và động cơ có bộ truyền động và có thể sử dụng trong giao vận nội bộ.

 • Bộ truyền động trục đặc
 • Thiết kế mặt bích và phần chân
 • Bộ truyền động đồng trục

 • Phiên bản vỏ bằng gang xám có ưu thế về độ bền
 • có các phiên bản riêng cho từng ứng dụng

G2000 - Hộp số xoắn tiêu chuẩn


G2000 - Hộp số xoắn tiêu chuẩn
 • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

B1000 - Động cơ bánh răng và bánh răng


B1000 - Động cơ bánh răng và bánh răng
 • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

B2000 - Động cơ bánh răng và thiết bị truyền động bánh răng chống cháy nổ


B2000 - Động cơ bánh răng và thiết bị truyền động bánh răng chống cháy nổ
 • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

F1300 - Complete drive solutions from a single source


F1300 - Complete drive solutions from a single source
 • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

B1000 - Động cơ bánh răng và bánh răng


B1000 - Động cơ bánh răng và bánh răng
 • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

B2000 - Động cơ bánh răng và thiết bị truyền động bánh răng chống cháy nổ


B2000 - Động cơ bánh răng và thiết bị truyền động bánh răng chống cháy nổ
 • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

TI 80_0042 - Tech. Information / Data Sheet - Oil quantity


TI 80_0042 - Tech. Information / Data Sheet - Oil quantity
 • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

G2000 - Hộp số xoắn tiêu chuẩn


G2000 - Hộp số xoắn tiêu chuẩn
 • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

A6030 - Công nghệ sân bay - Thiết bị 25


A6030 - Công nghệ sân bay - Thiết bị 25
 • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

A6034 - Drive Solutions for the Metals Industry


A6034 - Drive Solutions for the Metals Industry
 • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

Baumalog Sp. z o.o. - Automated Storage Processing CS0042 - Baumalog Sp. z o.o. - Automated Storage Processing


Baumalog Sp. z o.o. - Automated Storage Processing CS0042 - Baumalog Sp. z o.o. - Automated Storage Processing
 • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

I8160 - Image brochure - The company


I8160 - Image brochure - The company
 • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

Technical Handbook - Technical Handbook - Technical Information


Technical Handbook - Technical Handbook - Technical Information
 • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

PL1012 - Parts List - Standard geared motors


PL1012 - Parts List - Standard geared motors
 • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

C060000 - MFG`s Declaration Within the Meaning of the RoHS Directive


C060000 - MFG`s Declaration Within the Meaning of the RoHS Directive
 • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

REACH Regulation (EC) 1907/2006 - Manufacturer`s declaration within the meaning of the REACH Regulation


REACH Regulation (EC) 1907/2006 - Manufacturer`s declaration within the meaning of the REACH Regulation
 • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu