Catalog

G1000 Gear Units & Gear motors IE3

G1000_IE3_ Gear Units & Gear Motors

Select English for 50 Hz metric version.
Select US-English for 60 Hz imperial version.

Tải về file PDF PDF
Anh-Mỹ
Anh

Sản phẩm

Động cơ có bộ truyền động bánh răng trụ răng thẳng BLOCK , Động cơ có bộ truyền động bánh răng trụ răng thẳng NORDBLOC.1 , Bộ truyền động trục vít - bánh vít BLOCK, Bộ truyền động bánh răng côn BLOCK, Động cơ có bộ truyền động phẳng BLOCK, Động cơ có bộ truyền động bánh răng côn NORDBLOC.1, Bộ truyền động trục vít - bánh vít UNIVERSAL SI , Bộ truyền động trục vít - bánh vít UNIVERSAL SMI


SK02, SK03, SK12, SK13, SK22, SK23, SK32, SK33N, SK42, SK43, SK52, SK53, SK62, SK63, SK72, SK73, SK82, SK83, SK92, SK93, SK102, SK103

SK071.1, SK171.1, SK371.1, SK571.1, SK771.1, SK871.1, SK971.1, SK1071.1, SK072.1, SK172.1, SK372.1, SK373.1, SK572.1, SK573.1, SK672.1, SK673.1, SK772.1, SK773.1, SK872.1, SK873.1, SK972.1, SK973.1

0182.1, SK0282.1, SK1282.1, SK1382.1, SK1282, SK2282, SK2382, SK3282, SK3382, SK4282, SK4382, SK5282, SK5382, SKSK6282, SK6382, SK7282, SK7382, SK8282, SK8382, SK9282, SK9382, SK10382.1, SK11382.1

SK9012.1, SK9013.1, SK9016.1, SK9017.1, SK9022.1, SK9023.1, SK9032.1, SK9033.1, SK9042.1, SK9043.1, SK9052.1, SK9053.1, SK9072.1, SK9082.1, SK9086.1, SK9092.1, SK9096.1, SK920072.1, SK92072.1, SK92172.1, SK92372.1, SK92672.1, SK92772.1, SK930072.1, SK93072.1, SK93172.1, SK93372.1, SK93672.1, SK93772.1

SK02040.1, SK02050, SK13050, SK12063, SK13063, SK12080, SK13080, SK32100, SK33100, SK42125, SK43125

SK1SI31, SK1SI40, SK1SI50, SK1SI63, SK1SI75, SK1SMI31, SK1SMI40, SK1SMI50, SK1SMI63, SK1SMI75