Catalog

Asynchronous Motors

M7000

Tải về file PDF PDF
Pháp
Anh-Mỹ, CA-Tiếng Anh
Tây Ban Nha
Brazil
Tải về file PDF PDF
Đức
Anh
Nga
Ba Lan
Trung Quốc

Sản phẩm

Các động cơ có khả năng thay đổi cực , Động cơ UNIVERSAL của NORD , Động cơ tiêu chuẩn

SK 63S/4, SK 63L/4, SK 71S/4, SK 71L/4, SK 80S/4, SK 80L/4, SK 90S/4, SK 90L/4,
SK 100L/4, SK 100LA/4, SK 112M/4, SK 132S/4, SK 132M/4, SK 132MA/4, SK 160M/4,
SK 160L/4, SK 180MX/4, SK 180LX/4, SK 200LX/4

SK 63SP/4, SK 63LP/4, SK 71SP/4, SK 71LP/4, SK 80LP/4, SK 90SP/4, SK 90LP/4,
SK 100LP/4, SK 100AP/4, SK 112MP/4, SK 132SP/4, SK 132MP/4, SK 160SP/4, SK 160MP/4, SK 160LP/4, SK 180MP/4, SK 180LP/4, SK 225RP/4, SK 225SP/4, SK 225MP/4, SK 250WP/4

SK 63S/4-2, SK 63L/4-2, SK 71S/4-2, SK 71L/4-2, SK 80S/4-2, SK 80L/4-2, SK 90S/4-2,
SK 90L/4-2, SK 100L/4-2, SK 100LA/4-2, SK 112M/4-2, SK 112MA/4-2, SK 132S/4-2,
SK 132M/4-2, SK 132MA/4-2, SK 160M/4-2, SK 160L/4-2

SK 71S/8-2WU, SK 71L/8-2WU, SK 80S/8-2WU, SK 80L/8-2WU, SK 90S/8-2WU,
SK 90L/8-2WU, SK 100L/8-2WU, SK 100LA/8-2WU, SK 112M/8-2WU, SK 132S/8-2WU,
SK 132M/8-2WU

SK 71S/8-4, SK 71L/8-4, SK 80S/8-4, SK 80L/8-4, SK 90S/8-4, SK 90L/8-4, SK 100L/8-4,
SK 100LA/8-4, SK 112M/8-4, SK 132S/8-4, SK 132M/8-4