Zahnradwerk NORD

Địa chỉ của ZWN

Từ Hamburg


Đi vào đường A24 tới "Berlin/Schwerin/Lübeck", đi theo đường ra số 4 - "Reinbek". Đi theo đường K80 ("Tangentenring") và theo các biển báo tới Glinde. Ra khỏi đường K80 sau 3 km tại lối ra K26 ("Reinbeker Weg"). Rẽ phải vào đường "Reinbeker Weg" và sau khi đi 500 mét rẽ phải một lần nữa vào đường "Gutenbergstraße". Đi 400 mét và rẽ phải vào đường "Siemenstraße", rẽ trái ở ngã rẽ trái thứ hai (vẫn thuộc đường "Siemensstraße") và quý khách sẽ đến nơi

Từ đường A1

Ra khỏi đường A1 tại đường ra số 33 - "Hamburd-Billstedt". Đi vào đường B5 tới "Bergedorf". Sau khi đi 2,5 km quẹo trái vào đường "Reinbeker Redder" và đi 4 km. Sau đó rẽ trái và đi theo đường K80 1 km sau đó rẽ phải vào đường "Gutenbergstraße". Rẽ trái ở ngã rẽ thứ hai vào đường "Siemensstraße", tiếp tục rẽ trái tại ngã rẽ thứ hai (vẫn thuộc đường "Siemensstraße") và quý khách sẽ tới nơi.

GAM

Từ đường A25

Ra khỏi đường A25 ở ngã rẽ số 5 - "HH-Bergedorf". Rẽ phải tới "Wentdorf/Bergedorf" sang "Curslacker Neuer Deich". Đi theo đường "Curslacker Neuer Deich" 3,5 km và rẽ phải vào "Binnenfeldredder". Sau khi đi 2 km rẽ phải vào đường "Gutenbergstraße". Rẽ trái ở ngã rẽ thứ hai vào đường "Siemensstraße", tiếp tục rẽ trái tại ngã rẽ thứ hai (vẫn thuộc đường "Siemensstraße") và quý khách sẽ tới nơi.