Nyheder –

Forebyggende vedligeholdelse, optimal anvendelse af ressourcer

NORD DRIVESYSTEMS arbejder på udvikling af omkostningseffektive og pålidelige tilstandsovervågningsfunktioner med virtuelle sensorer.

process data pump drive

Bargteheide , 2017-12-28

Hvad virtuelle sensorer betyder, kan eksempelvis illustreres med olielevetiden som eksempel. Drevteknikken kan således forudsige servicedatoer rent matematisk og uden hardwareomkostninger til sensorer. Den integrerede PLC evaluerer på den ene side omfattende driftsdata som strøm, spænding og hastighed. Ud fra driftsdata, som alligevel er tilgængelige i frekvensomformeren, beregnes indirekte den aktuelle olietemperatur. Under hensyntagen til det anvendte smøremiddels produktspecifikke egenskaber bestemmes oliens aldring. Smøremidlets levetid kan således udnyttes optimalt. NORD har valideret ved tests, at den beregnede olietemperaturkurve er næsten identisk med den faktisk målte temperaturkurve. NORD er i øjeblikket ved at forberede en produktionsklar løsning. I denne forbindelse er valideringen af temperaturprocesserne under forskellige belastningsforhold planlagt. Prædiktive vedligeholdelsesfunktioner forventes at være tilgængelige fra slutningen af 2018 i alle drevelektronikenheder med PLC fra NORD.

ET OVERBLIK: Virtuelle sensorer til prædiktiv vedligeholdelse

  • Funktion af frekvensomformere med integreret PLC
  • Mulighed for mere præcis definition af vedligeholdelsesintervaller
  • - Reduktion af driftsomkostninger
  • - Forbedring af anlæggets tilgængelighed
  • Seriel løsning planlagt til slutningen af 2018
  • Ren software-løsning uden hardware-omkostninger for sensorer/evalueringsenheder