Stærk partner med branchekendskab

Producenter og driftsansvarlige inden for alle slags emballeringsmaskiner og transportsystemer har brug for en stærk partner med stor ekspertise inden for drevsystemteknik og indgående branchekendskab inden for emballeringsindustrien. NORD DRIVESYSTEMS er denne pålidelige partner.

Læs mere i vores whitepaper "Drive Technology in End-of-Line Packaging".

Download whitepaper nu

Drevsystemer til emballeringsindustrien

Elektriske drevsystemer spiller en stor rolle for emballeringsmaskiner. Disse drevsystemer er afgørende for overvågning og styring af hele processen. De giver omkostningseffektiv, præcis og pålidelig mulighed for at udføre bevægelser i hele emballeringsprocessen. Elektriske drevsystemer er enkle at installere, lette at vedligeholde, energibesparende og kan hurtigt tilpasses behovene for en emballeringsproces.

Vi tilbyder dig...

 • kvalitativt holdbare, effektive produkter af høj kvalitet, tilpasset dit anvendelsesformål
 • vertikalt og horisontalt krydsbundet teknologi med alle muligheder for inkorporering af sensorer og til integrering i den overordnede styring
 • value-added maskinteknik
 • skræddersyet service i hele dine drivsystemers levetid

Præstationsstærke drevsystemer til end-of-line-emballering

I end-of-line-emballeringsprocessen flyttes tunge paller, kartoner, sække og beholdere. Store læs skal transporteres ad lange transportveje. Det kræver individuelle og, frem for alt, højtydende drevsystemer. Til alle slags emballerings-, ombindings- og palleteringsmaskiner tilbyder NORD DRIVESYSTEMS drevsystemer af egen produktion. Der er især fordele ved de decentralt styrede asynkronmotorer fra NORD med en høj inerti. Elektriske drevsystemer med megen inerti i rotoren letter reguleringen og styringen af bevægelsen ved flytning af tunge legemer. De giver desuden den højeste grad af stabilitet i processen.

Inden for end-of-line-emballering tilbyder vi løsninger til drevsystemer til følgende processer:

 • Palletering
 • Indpakning
 • Ombinding

Effektivt drevet med elektromotorer

Inden for området emballeringsmaskiner til sekundær emballering har elektriske drevsystemer klart vundet indpas i de seneste år i forhold til de pneumatiske. Sammenlignet byder elektriske drevsystemer på en højere grad af effektivitet samt præcision og er desuden lettere at styre, hvorved processerne kan indrettes på en mere effektiv måde. Desuden er levetiden for elektriske drevsystemer længere og kræver mindre vedligeholdelse end pneumatiske drevsystemer. Til disse anvendelsesformål har NORD DRIVESYSTEMS en bred portefølje af drevkomponenter i udbud: Motorer, drevsystemer og drevelektronik – altid tilpasset hinanden

Inden for sekundær emballering tilbyder vi løsninger til drevsystemer til følgende processer:

 • Udfoldning af kartoner
 • Påfyldning
 • Lukning
 • Foliering
 • Sammenlukning
 • Skrumpning

Hygiejniske drevsystemer i primær emballering

Inden for området primær emballering pakkes ofte levnedsmidler, apotekervarer og andre hygiejnefølsomme produkter. Drevsystemer til sådanne anvendelsesformål skal være lette at rengøre og være resistente over for kemiske rengøringsmidler og potentiel kontamination.

Inden for primær emballering tilbyder vi løsninger til drevsystemer til følgende processer:

 • Formning
 • Dosering
 • Aftapning
 • Lukning
 • Etikettering

Modulær drevkoncept til alle anvendelsesformål

I alle processer inden for emballeringsindustrien spiller transport og klargøring en afgørende rolle. Alt efter om det drejer sig om transport af enkeltkolli eller større sammenbundne kolli, er der brug for effektive drevsystemer med høj ydelse, der er optimeret til det pågældende anvendelsesformål. I kraft af NORD DRIVESYSTEMS' brede portefølje finder vi altid egnede løsninger, der kan tilpasses de pågældende behov.

Inden for de overordnede anvendelsesformål tilbyder vi løsninger til drevsystemer til følgende processer:

 • Skubning
 • Drejning
 • Transport
 • Emballagehåndtering

A6092 - Drive solutions for end-of-line packaging


A6092 - Drive solutions for end-of-line packaging
 • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

A6091 - Drive solutions for packaging machinery


A6091 - Drive solutions for packaging machinery
 • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

Drevteknik til emballeringsindustrien

Inden for den primære emballering er nøjagtig positionering og kemisk resistens i fokus, og inden for end-of-line-emballering er drevsystemernes ydeevne i fokus. Ved mange anvendelsesformål stilles der skærpede krav til hygiejnen på drevkomponenterne. Der er forskellige kriterier der fastsætter de forskellige procestrin inden for emballeringsindustrien: NORD DRIVESYSTEMS tilbyder ideelt tilpassede komponenter til alle trin. I fællesskab med dig udvikler vores brancheeksperter en løsning til et drevsystem, der er skræddersyet til dine behov.

Gearmotorer

NORDBLOC.1 gearmotor med kegletrin

 • Ydelse: 0,12 kW - 9,2 kW
 • Drejningsmoment: 50 Nm - 660 Nm

NORDBLOC.1 lige-fortandet drivmotor

 • Ydelse: 0,12 kW - 37 kW
 • Drejningsmoment: 30 Nm - 3.300 Nm

UNIVERSAL SI snekkegear

 • Effekt: 0,12 kW - 4,0 kW
 • Udgangsmoment: 21 Nm - 427 Nm

UNICASE-fladgear

 • Effekt: 0,12 kW - 200 kW
 • Udgangsmoment: 110 Nm - 100.000 Nm
 • Slankt design til pladsbesparende installation

Elektromotorer

IE3 asynkronmotorer

 • Ydelse: - 0,12 kW - 55 kW
 • Klasse for virkningsgrad IE3
 • Beskyttelsesklasse IP66

IE4 synkronmotorer

 • Ydelse: 1,1 kW - 5,5 kW
 • Klasse for virkningsgrad IE4
 • Beskyttelsesklasse IP66

IE5+ synkronmotorer

 • Ydelse: 0,35 kW - 4,00 kW
 • Klasse for virkningsgrad IE5+
 • Kompakt design

Drevelektronik

NORDAC ON/ON+ SK300P

 • Ydelsesområde: 0,37 - 0,95 kW
 • Decentral frekvensomformer
 • Plug & Play for hurtig ibrugtagning
 • Reducerede omkostninger til kabelføring

NORDAC FLEX SK200E

 • Ydelsesområde: 0,25 - 22 kW
 • Decentral frekvensomformer
 • Plug & Play for hurtig ibrugtagning
 • Reducerede omkostninger til kabelføringer

NORDAC LINK

 • Ydelsesområde: - 0,35 – 7,5 kW
 • Fleksibel decentral frekvensomformer
 • Enkel installation under anvendelse af stik

NORDAC PRO

 • Ydelsesområde: 0,25 - 22 kW
 • Frekvensomformer i el-skab
 • Multi-protokol-Ethernet-grænseflade

Levnedsmidler, emballeret hygiejnisk

Firmaet Jütro GmbH & Co. KG Konserven und Feinkost i Jüterbog, Brandenburg, er en traditionel, specialiseret virksomhed, der fremstiller ketchup, remoulade, mayonnaise og salatcremer. Virksomheden i Brandenburg har udstyret et nyt PET-påfyldningsanlæg komplet med gearmotorer og frekvensomformere. Læs her om hvad der har overbevist dem ved NORD DRIVESYSTEMS' løsning.

Til reference
alt

Casestudie: SYMACH

Den hollandske maskinproducent SYMACH er en succesfuld producent af palleteringsmaskiner. I stedet for at bruge kontrolbokse på toppen af maskinen som før, er de nu afhængige af decentrale drivenheder fra NORD DRIVESYSTEMS. Det har flere fordele.

Læs her for at finde ud af hvilke:

Vi ser frem til personlig kontakt

Besøg os igen på fagmesser, og få selv informationer om komplette drevsystemer fra NORD DRIVESYSTEMS' produktbyggeklodssystem.

Land   Messe By Dato Stand
DE Fachpack Nuremberg 2024-09-24 - 2024-09-26
ID Allpack Kemayoran 2024-10-09 - 2024-10-12
CN CeMAT Shanghai 2024-11-01 - 2024-11-04
US PACK EXPO Chicago, IL 2024-11-03 - 2024-11-06 5025