dhp technology

Drevløsninger til innovativ solteknologi

I august 2018 verdens første solfoldetag sat i drift af dhp technology på spildevandsanlægget ARA Chur. Ved hjælp af robust ropeway teknologi kan det fleksible foldetag bringes i en sikker position, hvor det er beskyttet mod ekstreme vejrforhold.

  • DHP Technology

Fokus på kunden

dhp technology blev grundlagt i 2015 og udvikler solcelleanlæg til en moderne, vedvarende og decentral strømforsyning. De fokuserer på bæredygtig lokal værdiskabelse, bevarelse af knappe ressourcer og reduktion af CO2 emissioner. Med det sammenklappelige HORIZON tag udviklede det schweiziske firma en ny teknologi, der ligeledes imødekommer miljømæssige, sociologiske og økonomiske behov.

Fokuser på projektet
NORD drev - bestående af en UNIVERSAL snekkegearmotor med bremse, magnetisk encoder og motor - bevæger automatisk de foldbare tagmembraner ud og ind. Den integrerede PLC styrer processerne uafhængigt - styret af en vejrstation og en algoritme:

  • kan behandles individuelt for lettere vedligeholdelse
  • autonom hjemkørselsfunktion til øget driftssikkerhed
  • hastighedskontrol

Projektets udfordring

Kloakanlæg har brug for masser af el og plads. Det er ikke muligt at dække området med konventionelle solcelleanlæg, da bundfældningsbassinerne af operationelle årsager skal være tilgængelige ovenfra til enhver tid.

Solteknologiens nyfortolkning. - Det foldelige soltag HORIZON fra dhp teknologi blev rejst over arealer, der allerede var i brug, og giver mulighed for en intelligent dobbelt udnyttelse af industrianlæg. I august 2018 blev verdens første solfoldetag taget i brug over spildevandsanlægget i Chur (Schweiz). Det dækker et areal på 5.800 m2 med bassinerne for forbehandling, sekundær (biologisk) behandling og tertiær behandling. De 2.120 moduler genererer 550.000 kWh elektrisk energi om året - svarende til ca. 20 % af den energi anlægget bruger.

Fleksibelt og autonomt. - Det sammenfoldelige soltag fungerer fuldstændigt autonomt og tilpasser sig automatisk omgivelsesforholdene ved hjælp af vejrdata fra en lokal vejrstation og eksterne kilder. Solen styrer automatisk de intelligente drivenheder med integreret PLC: Ved hjælp af robust kabelbane teknologi udfoldes solcellepanelerne automatisk, så snart de første solstråler bliver synlige. De vender tilbage til deres plads i en beskyttende garage, når solen går ned om aftenen. Det sammenfoldelige soltag vender også automatisk tilbage til denne position i tilfælde af sne, hagl eller vind og ekstreme situationer - såsom strømsvigt eller kommunikationsfejl.

Anvendelsesløsning

De sammenfoldelige tagpaneler køres ind og ud ved hjælp af intelligente drivenheder fra NORD DRIVESYSTEMS. NORD drev - bestående af en UNIVERSAL snekkegearmotor med bremse, magnetencoder og den motormonterede frekvensomformer NORDAC FLEX SK 205E - er monteret et sikkert sted på bærestrukturen og kan styres individuelt. Det gør det muligt for vedligeholdelsespersonalet at trække individuelle foldetaggrupper ind i garagen og udføre vedligeholdelsesarbejde på specifikke bassiner.

Styret af vejrstation og algoritme. - Hver af de 53 sammenfoldelige taggrupper har sit eget drev og kan automatisk køres ud og ind, afhængigt af vejret. Til dette formål læser NORD frekvensomformerne vejrdata og behandler disse data ved hjælp af en brugerdefineret vejralgoritme, der styrer anlægget og giver de relevante kommandoer til at køre taget ud og ind. Dreje enkodere sikrer til enhver tid, at panelernes placering er kendt. Fire drev er hver forbundet elektrisk via den interne CAN bus, hvor et af drevne styrer bevægelsessekvenserne som master.

Intelligente drev med integreret PLC. - Styreenheden er programmeret til automatisk at trække solpanelerne tilbage til den sikre garageposition i tilfælde af strømsvigt eller kommunikationsfejl. Det betyder: Manuel indgriben via fjernvedligeholdelse er mulig, men ikke nødvendig for sikker drift. Vi bruger rampefunktionen til at sikre, at vi kan trække panelerne tilbage inden for et passende tidsrum. Dette styres også af drevenhedens PLC.

NORDAC FLEX - SK 200E - frekvensomformer

Større fleksibilitet, lavere omkostninger

  • Effektområde:: 0,25 - 22 kW
  • Kapslingsklasse: IP55, IP66
  • Væg- eller motormontering
  • Maksimal fleksibilitet takket være modulopbygningen

CS0028 - Case Study: DHP Solar Technology


CS0028 - Case Study: DHP Solar Technology
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

Yderligere oplysninger finder du her: